جنبش فرهنگ و هنر (TEV-ÇAND) هفتمین کنفرانس خود را برگزار کرد

جنبش فرهنگ و هنر (TEV-ÇAND) هفتمین کنفرانس خود را با شرکت ٩٣ نماینده در فاصله‌‌ی روزهای ٢١ تا ٢٨ ژانویه ٢٠٢١ / ٢ – ٩ بهمن در مناطق حفاظتی مدیا برپا کرد.

TEV-ÇAND اعلام کرد که با مشارکت ٩٣ نماینده، هفتمین کنفرانس خود را در روزهای ٢١ – ٢٨ ژانویه ٢٠٢١  در مناطق حفاظتی مدیا برگزار کرده است.

نتایج این کنفرانس با انتشار قطعنامه پایانی کنفرانس منتشر شد. در قطعنامه پایانی هفتمین کنفرانس جنبش فرهنگ و هنر آمده است:"کنفرانس با دستورالعمل‌های رهبر آپو در رابطه با مرحله کنونی، فرهنگ و هنر، همچنین پیام شورای رهبری پ.ک.ک آغاز شد و سپس گزارش فعالیت‌ها، مباحث سیاسی، نقش فرهنگ و هنر در مبارزه ایدئولوژیک و سازماندهی، فعالیت‌ها، طرح‌های پیشنهادی مورد گفتگو و بحث قرار گرفتند و انتقاد و خودانتقادی به عمل آمد. بر این مبنا برنامه‌های‌ گسترده‌ای برای آینده طرح‌ریزی و مورد پذیرش قرار گرفتند.

همزمان با اخذ تصمیم‌‌های مهم، تغییراتی در مدیریت TEV-ÇAND صورت گرفته و مدیران ٢ سال آتی برای هدایت فعالیت‌های TEV-ÇAND برگزیده شدند. کنفرانس به شیوه‌ای موفقیت‌آمیز به نتیجه رسید."

در قطعنامه پایانی کنفرانس هفتم TEV-ÇAND اعلام شده است که جنبش فرهنگ و هنر در کارزار «حصر، اشغالگری و فاشیسم بس است؛ روز روزِ آزادیست» به شیوه‌ای فعالانه به وظایف خویش برای آزادی فیزیکی رهبر خلق کورد عبدالله اوجالان عمل می‌کند. کنفرانس یاد و خاطره شهیدان را گرامی داشته و شهید «باگر نوژیان» را به عنوان «سمبل زندگی مشترک اینترناسیونالیست خلق‌ها» و شهید «تِکوشر عرب» را به عنوان هنرمند پیشاهنگ ملت دمکراتیک می‌پذیرد.

باید هنر متکی بر هوشمندی اجتماعی، دمکراتیک و انقلابی تقویت گردد

هفتمین کنفرانس TEV-ÇAND با تکیه بر ایده‌های رهبر آپو که تحت عنوان "صیانت از کورد در شرایط قتل‌عام فرهنگی" طرح شده‌اند، جایگاه ارزش‌های کورد و کوردستانی در ارزش‌‌‌های بشریت، لزوم همبستگی فرهنگ و هنر خلق‌های کوردستان را به شیوه‌ای ملموس و عینی خاطرنشان کرده است. در این راستا علیه ذهنیت رژیم‌های اقتدارطلب در جهان که هنر، هنرمندی و هویت‌های هنری را وارونه جلوه می‌دهند باید تمامی افرادی که در عرصه فرهنگ وهنر فعالیت نموده و پیشاهنگی را بر عهده دارند به شیوه‌ای نتیجه‌بخش و رادیکال مبارزه نمایند و با هوشمندی فرهنگ و هنر کمونال، دمکراتیک و انقلابی عرصه هنر را تقویت کنند.

هنر اجتماعی در مقابل ذهنیت کاپیتالیستی

قطعنامه هفتیمن کنفرانس TEV-ÇAND مبارزه علیه پوپولیسم، خودمحوری را منوط به صیانت از ارزش‌های کمونال و اخلاقی جامعه می‌داند و می‌افزاید:"روند اجتماعی دلیل موجودیت هنر است. خودمحوری مرگ هنر و هنرمند است. از اینرو ذهنیت پوپولیست، خودمحور و لیبرال مدرنیته کاپیتالیستی را رد نموده و برای آفرینش راه و هوشمندی فرهنگ-هنر آلترناتیف مدرنیته دمکراتیک لازم است که سازماندهی تقویت شود و به شیوه‌های متفاوت و خلاقانه عمل گردد."

کنفرانس هفتم جنبش فرهنگ و هنر تصمیم گرفته است که مراسم‌های یادبود برای هنرمندان، شاعران و خوانندگان برگزار نموده و از میراث‌ آنان صیانت به عمل آورد، همچنین تصمیم گرفت که دومین کنفرانس ملی فرهنگ و هنر کورد را برگزار کند.

TEV-ÇAND در خاتمه اعلام می‌دارد که با شعار «با روحیه انقلابی فرهنگ و هنر ملت دمکراتیک را به پیروزی می‌رسانیم» هفتمین کنفرانس خود را به پایان رسانده و ضمن تبریک به مبارزان عرصه فرهنگ و هنر دمکراتیک و خلق میهن‌دوست کوردستان بر لزوم ارتقا و تقویت مبارزات تأکید کرده است.