کانون وکلای آمد: رفرم‌های دادگستری با دستگیری‌ها آغاز شد

کانون وکلای آمد با واکنش به بازداشتهای وسیع وکلا و حقوقدانان روز گذشته در شهر آمد،  اظهار داشت که رفرمهای دادگستری با بازداشت وکلا و نمایندان سازمانهای مدنی کلید خورده است.

کانون وکلای آمد در رابطه با بازداشت شمار کثیری از حقوقدانان و وکلای این شهر و شهرهای دیگر کوردستان که در چارچوب پرونده کنگره جامعه دمکراتیک امروز انجام شده است، با واکنش به بازداشت ۱۰۱ نفر بیانیه‌ای را صادر کرد. در این بیانیه آمده است که ۱۷ وکیل و عضو کانون وکلای آمد امروز بازداشت شده‌اند، یک وکیل نیز در شرنخ و وکیل دیگر نیز در سمسور بازداشت شده‌اند.

در این بیانیه آمده است که مدت زیادی است که وکلا و افرادی که در عرصه سازماندهی مدنی فعالیت می‌کنند، به شیوه‌ای سیستماتیک تحت فشار و تهدید به بازداشت قرار دارند. اما امروز شاهد هستیم که رفرم‌های دادگستری با بازداشت وکلا و نمایندگان سازمانهای مدنی و اجتماعی کلید خوردند. بازداشتها به معنای نقض حقوق هستند. دادگستری براساس دستورات و منویات حاکمیت عمل کرده و فشارها و خشونتها را به وکلا انتقال می‌دهد. در کشور دمکراسی و حقوق زیر پا گذاشته شده‌اند و این موضوع نیز خود به فروپاشی و مصیبتی در سطح کشور منجر می‌شود؛ در آینده این موضوع را مشاهده خواهیم کرد. این اقدامات به صلح در کشور نیز لطمه وارد کرده و راه را بر تحقق صلح در کشور می‌بندد. ما از مسئولان می‌خواهیم که فورا به این عملیات غیر قانونی خاتمه داده و بازداشت شدگان را آزاد کنند.