تکمیلی | کاراسو: گریلا علیه دولت ترکیه می‌جنگد، پ.د.ک خود را قاطی نکند

کاراسو اعلام کرد، دولت ترکیه در مقابل مقاومت گریلا به بن‌بست رسیده است. وی همچنین گفت؛"پ.د.ک تلاش می‌کند تا با اقدامات خود ارتش ترک را از بن بست نجات دهد، اما گریلا علیه دولت ترکیه می‌جنگند. پ.د.ک خود را با آن قاطی نکند."

مصطفی کاراسو عضو شورای رهبری کنفدرالیسم جوامع کوردستان (ک.ج.ک) در برنامه‌ی ویژه کانال ماهواره‌ای مدیا خبر در مورد حملات ارتش ترکیه و تحرکات حزب دمکرات کوردستان (پ.د.ک) در مناطق گریلا صحبت کرد.

کاراسو در ابتدای سخنان خود یاد سما یوجه و زینب کناجی(زیلان) را گرامی داشت و به حصر سنگین عبدالله اوجالان رهبر خلق کورد اشاره کرد و گفت؛"در این دوره حصر سنگین و سیاست پاکسازی علیه خلق کورد اجرا می‌شود و با هر روش ممکن تلاش می‌کنند، مبارزات آزادی خلق کورد را سرکوب نمایند." وی همچنین اعلام کرد:"حصر علیه رهبر آپو بخشی از فشارها علیه خلق کورد است. برای آنکه فشارها علیه خلق کورد را افزایش دهند، حصر را علیه رهبر آپو اجرا می‌کنند. باید در همین چهارچوب حصر علیه رهبری را درک نماییم."

'شکستن حصر ضمانت آزادی است'

مصطفی کاراسو اعلام کرد، تا زمانی که مبارزات آزادی خلق کورد تقویت نشود و تا زمانی که علیه حملات پاکسازی کننده دولت ترکیه مبارزات موثر انجام نشود، علیه حصر نیز نمی‌توان مبارزاتی درست و حقیقی انجام داد. وی گفت:"به همین دلیل پشتیبانی از رهبر آپو و مبارزات علیه حصر قبل از هر چیز، مبارزات علیه حملات تصفیه کننده و اشغالگری می‌باشد. مبارزات برای خنثی نمودن این حملات با مبارزات علیه حصر همزمان تضمین‌کننده آزادی هستند."

کاراسو اعلام کرد، مبارزات خلق کورد علیه حصر ادامه دارد. وی گفت:"در داخل و در خارج و در هر جایی پشتیبانی از رهبر آپو ادامه دارد. باید این پشتیبانی‌ها ادامه پیدا کنند."

مصطفی کاراسو عضو شورای رهبری ک.ج.ک در ادامه سخنان خود حملات حزب دموکرات کوردستان پ.د.ک به مناطق گریلا را تشریح کرده و به تحرکات و دید اشغالگرانه‌ی حملات اشاره نمود و گفت:"دو سال پیش پ.د.ک نیروهای خود را روانه زین ورته کرد. ما در آن زمان اعلام کردیم، آمدن نیروهای نظامی پ.د.ک به زین ورته و تحرکات پ.د.ک در چهارچوب تحرکات و دیدگاه پاکسازی جنبش آزادیخواهی کوردستان است. روابط میان آمریکا- ترکیه- پ.د.ک به عنوان بخشی از این دید پاکسازی کننده علیه مبارزات آزادیخواهی کوردستان به موضوع گفتگوی افکار عمومی تبدیل شده بود. پس از آن نیز به هفتانین حمله شد. دولت ترکیه تلاش‌های اشغالگرانه خود را آغاز کرد."

'ترکیه برای پاکسازی جنبش آزادیخواهی از پ.د.ک استفاده می‌کند'

کاراسو همچنین گفت، این تلاش‌ها با حمله به گاره ادامه یافت. وی گفت:"اخیراً حمله به زاپ، آواشین و متینا نیز در چهارچوب این تحرکات و سیاست‌ها انجام شده است. باید اینها به وضوح دیده شوند. می‌خواهند در وجود گریلا، جنبش آزادیخواهی کوردستان را پاکسازی کنند و برای این هدف نیز از پ.د.ک استفاده می‌کنند.

ما می‌توانیم بگوییم، در سوریه در سال ۱۹۹۹ دولت ترکیه به همراه آمریکا و اسرائیل و همچنین با حضور پ.د.ک توطئه‌ی بین‌المللی را انجام دادند. خواستند با این توطئه جنبش آزادی را پاکسازی کنند، اما با گذشت حدود ۲۲ سال هم زمان با حملات سنگین، نتوانستند جنبش آزادی را از بین ببرند. برعکس جنبش ما قدرتمندتر شد. پ.ک.ک بزرگتر شد و تاثیر سیاسیش بر خاورمیانه افزایش یافت. به همین دلیل این نیروهای توطئه‌گر مانند گذشته قدرتمند نیستند، یا به معنای دیگر توافق توطئه مانند گذشته گسترده نیست. اما آنها در میان خود برخی اختلافات نیز دارند. هدف سال ۱۹۹۹ و سیاست آنها این بود که در وجود رهبر آپو، پ.ک.ک و جنبش آزادیخواهی را پاکسازی کنند. اکنون تلاش می‌کنند توطئه را علیه مناطق حفاظت شده‌ی میدیا اجرا کرده و این دلیل تحرکات آنهاست."

'پ.د.ک نقش سندان و ترکیه نقش چکش را بر عهده دارند'

ترکیه و پ.د.ک باهم برای این حمله برنامه‌ریزی کردند. هر یک از آنها به نقش خود عمل می‌کند. نقشی به پ.د.ک و نقشی به ترکیه داده‌اند. در پشت آنها نیز نیروهای بین‌المللی وجود دارند. بر این اساس حملات را انجام می‌دهند. در همین چهارچوب پ.د.ک تلاش می‌کند تا مناطق حفاظت شده‌ی میدیا را محاصره کرده و به داخل مناطق گریلا نفوذ کند و مناطق گریلا را از یکدیگر جدا کند. این اصل و جوهره ی نقشه آنهاست. در این نقشه پ.د.ک به سندان تبدیل می‌شود و دولت ترکیه نیز حمله کرده و به چکش تبدیل می‌شود. می‌خواهند این گونه جنبش آزادی را پاکسازی کنند.

اکنون چنین نقشی را برعهده گرفته‌اند. در گاره مناطق گریلا را محاصره کردند. سال گذشته محاصره‌ای این‌چنینی انجام دادند. در گاره نیز بحرانی مشابه رخ داد. در آن جا جنگ روی داد اما محدود بود و سپس آرام شد. اکنون با حمله به متینا، زاپ و آواشین حملات را گسترش داده‌اند. این حملات دیگر حمله به یک سنگر و یا یک جبهه نیست. می‌خواهند پ.ک.ک را به طور کامل پاکسازی کرده و مانع در مقابل پاکسازی کورد‌ها را از بین ببرند. می‌خواهند با این تحرکات و با این دیدگاه آخرین مرحله‌ی توطئه را به نتیجه برسانند. می‌خواهند با پاکسازی پ.ک.ک توطئه‌ای را که سال ۱۹۹۹ در سوریه آغاز نموده بودند، به نتیجه برسانند. باید این تحرکات و سیاست ها این گونه تشریح شوند."

'دولت ترکیه در مقابل مقاومت گریلا به بن‌بست رسیده است و پ.د.ک تلاش می‌کند دولت ترکیه را از این بن‌بست نجات دهد'

مصطفی کاراسو عضو شورای رهبری ک.ج.ک اعلام کرد، گریلا فدائیانه علیه این حملات مقاومت می‌کند. وی گفت؛" گریلا در گاره مقابله و مقاومت کرد، در هفتانین مقابله و مقاومت کرد. دولت ترکیه نتوانست با این حملات نتیجه‌ای به دست آورد و به هدف خود برسد. یک ماه و نیم است که دولت ترکیه در باتلاق فرو رفته و به بن بست رسیده است. دولت ترکیه با همه‌ی توان و نیروی خود حمله می‌کند، اما به بن‌بست رسیده است. مقاومت گریلا مقاومتی فدایی است. دولت ترکیه در باتلاق فرو رفته است. یک ماه و نیم است دولت ترکیه غیر از مستقر شدن در برخی نقاط در مرزها نتوانسته است هیچ پیشروی انجام دهد. چون نیروهای گریلا هر روز به آنها ضربه می‌زنند. سربازهای ترک توسط گریلاها محاصره می‌شوند. هر روز گریلا به آنها ضربه زده و آنها در چنین شرایطی قرار دارند. اینها سطح مقاومت یک ماه و نیم گریلا است. محاصره‌ی مناطق گریلا توسط پ.د.ک به این معنی است که پ.د.ک به کمک دولت ترک آمده است. در چنین شرایطی که دولت ترکیه به شکست و سقوط نزدیک شده و حملات‌شان خنثی شده است و هر روز ضربات سنگینی به آنها وارد می‌شود، پ.د.ک تلاش می‌کند دولت ترکیه را نجات دهد. در حقیقت این شرایط جدی است. این شرایط قابل پذیرش نیست."

'پ.د.ک با پشتیبانی جنگنده‌های ترکیه پیش می‌رود'

مصطفی کاراسو در ادامه گفت، یک ماه و نیم است که جنگ بسیار سنگین شده است. وی همچنین گفت:"دولت ترکیه تحت فشار قرار گرفته است. اکنون پ.د.ک با آمدن به مناطق گریلا می‌خواهد آنها را از این فشار نجات دهد و برایشان کاری کند و گریلا را به خود مشغول کند. آشکارا تلاش می‌کنند گریلا با نیروهای نظامی پ.د.ک مشغول شده تا دولت ترکیه از این مشغله استفاده کند و به نتیجه‌ای دست یابد. ما این را می‌بینیم. پ.د.ک چگونه پیش می‌رود؟ دولت ترکیه با هواپیماهای بدون سرنشین کوچک جاسوسی و تهاجمی با نام "سیها"، مناطق را نظارت کرده و مشخص می‌کند و پس از آن با هماهنگی و به وسیله جنگنده‌ها این مناطق را بمباران می‌کند. نیروهای پ.د.ک می‌خواهند در سایه‌ی این جنگنده‌های دولت ترکیه پیشروی کنند. این بسیار واضح و آشکار است. چون پیشمرگه در حالت عادی نمی‌تواند علیه پ.ک.ک بجنگد. به همین دلیل نیروهای ویژه‌ی خود را آورده و در زیر سایه و حفاظت جنگنده‌های دولت ترکیه و تحت دفاع پهبادهای سیها می‌خواهند پیشروی کنند. آیا چنین چیزی ممکن است؟ این به چه معنی است؟ این به معنای آن است که پ.د.ک دوشادوش ترکیه و به طور مستقیم در جنگ شرکت می‌کند. از طرف دیگر نمی‌تواند آن را اعلام کند. اما این شرایط قابل قبول نیست. به همین دلیل شرایط واقعاً جدی است. برای جنبش ما شرایط جدی است.

نیروهای نظامی پ.د.ک اطراف گریلا را گرفته و تلاش می‌کنند تا گریلا را محاصره کنند. در این میادین برخی از نیروهای پ.د.ک کشته می‌شوند. تعدادی از نیروهای نظامی و ویژه‌ی پ.د.ک جان خود را از دست می‌دهند. در ابتدا گفتند، جنگنده‌های نظامی ترکیه آنها را هدف قرار داده‌اند. چون در این مناطق هم نیروهای گریلا و هم نیروهای پ.د.ک حضور دارند، این ممکن است. ممکن است که ترکیه آنها را نیز بمباران کرده باشد و احتمال رخ دادن چنین حادثه‌ای وجود دارد. ما هنوز هم به خوبی نمی‌دانیم اصل قضیه چیست و این حادثه چگونه رخ داده است. اما خود آنها تلاش کرده‌اند مناطق گریلا را محاصره کنند. تلاش کرده‌اند تا وارد کمپ‌های گریلا شوند و این اعلام جنگ مستقیم است. گریلا در چنین حالتی چه کاری باید انجام دهد؟ آیا باید کمپ‌های خود را به آنها تسلیم کند؟ آنچه پ.د.ک انجام می‌دهد اینگونه است. دولت ترکیه می‌خواهد گریلا را از این مناطق بیرون کند و پ.د.ک نیز اینگونه رفتار می‌کند. گریلا در مقابل آنها چه کاری باید انجام دهد؟ آیا باید از این مناطق دست کشیده  و خود را تسلیم کند؟ بدون شک گریلا در هر منطقه‌ای که حضور داشته باشد، در آن مناطق علیه دولت ترکیه مقاومت خواهد کرد."

'پ.د.ک تسلیم شدن را بر گریلا تحمیل می‌کند؛ این رفتار به نسل‌کشی دولت ترک خدمت می‌کند'

مصطفی کاراسو اعلام کرد که مناطقی که دولت ترک اکنون به آنها حمله‌ور شده است مرتفع‌ترین مناطق جنوب کوردستان هستند و افزود:"این امر می‌تواند به اشغالگری دائمی و تسلیم گرفتن جنوب کوردستان بیانجامد. این حملات با همین هدف صورت می‌گیرند. در زمانی که دولت ترک به شیوه‌ای گسترده دست به حمله می‌زند رویکردی که دولت ترک و پ.ک.ک را مشابه همدیگر می‌بیند و گفتن اینکه 'باید هر دو دست بکشند و بروند' به شیوه‌ای آشکار عبارت است از تحمیل تسلیم بر نیروهای گریلا.

تهاجمی در جریان است و به حملات خود ادامه می‌دهد. گریلا باید در مقابل او چه کند؟ تسلیم شود؟ آیا امکان دارد که یک حزب کورد به این شیوه عمل کند؟ آنکه روستاها را به آتش کشیده و تخلیه می‌کند رژیم ترک است. همچنانکه پیشتر صدام این کار را می‌کرد امروز دولت ترک به آن دست می‌زند. آیا در مقابل این اشغالگری دولت ترک چیزی بر زبان رانده‌اند؟ نه چیزی نگفته‌اند. بر عکس حملات دولت ترک را مشروع جلوه می‌دهند. با گفتن 'پ.ک.ک آنجاست، پ.ک.ک چنین و چنان است' حملات دولت ترک را مشروع جلوه می‌دهند.

محال است که ما این را بپذیریم. خلق کورد هم هرگز این را قبول نمی‌کنند. تاریخ هم این را نمی‌پذیرد. در این مورد افکار عمومی کورد باید به این واقعیت آگاه باشد. این تنها محاصره گریلا در یک منطقه و تصفیه گریلا نیست. بله به آن هم دست می‌زنند اما هدف اصلی آنها تصفیه پ.ک.ک است. در وجود پ.ک.ک جنبش آزادیخواهی کوردستان را تصفیه کنند و راه سیاست قتل‌عام دولت ترک را هموار کنند. به همین سبب این رفتار پ.د.ک به سیاست‌ کوردکشی دولت ترک خدمت می‌کند."

'پ.د.ک به حملات دولت ترک به مخمور مشروعیت می‌دهد'

مصطفی کاراسو عضو شورای رهبری ک.ج.ک به حمله اخیر ترکیه به کمپ پناهندگان مخمور اشاره کرده و افزود:"بدون شک این مورد تصادفی نیست. همچنانکه پ.د.ک با محاصره مناطق گریلایی درصدد کمک کردن به دولت ترکیه است، دولت ترک نیز زمانیکه نظامیان پ.د.ک مناطق گریلایی را محاصره کرده‌اند با حمله به مخمور به شیوه‌ای آشکار از سیاست‌های پ.د.ک حمایت به عمل می‌آورد."

کاراسو محاصره و تحریم دو ساله کمپ مخمور از سوی پ.د.ک را یادآورده شده و اظهار کرد:"بدون شک محاصره مخمور از سوی پ.د.ک به این معنیست که مردم مخمور را مجرم نشان می‌دهد. آنکه مخمور را هدف مشروعی برای حملات دولت ترک نشان می‌دهد خود پ.د.ک است. همچنانکه حملات به مناطق حفاظتی میدیا را مشروع جلوه می‌دهد، همچنانکه حملات به روژاوا را مشروع جلوه می‌دهد، با محاصره ٢ ساله مخمور نیز حملات دولت ترک به این کمپ را مشروع نشان می‌دهد."

'خلق مخمور مایه مباهات ملت کورد هستند'

مصطفی کاراسو با اشاره به مقاومت خلق مخمور گفت:"بدون شک در مخمور نیز در مقابل حملات دولت ترک مقاومت خواهد شد. می‌خواهم بگویم: خلق لازم است اتحاد خود را حفظ کنند. باید متحد شوند. باید مقاومت دمکراتیک، مقاومت علیه این حملات را نشان دهند. مبارزه‌ای از این مشروع‌تر وجود ندارد. حمله به مخمور نارواست، دولت ترک هیچ بهانه‌ای برای حمله نمی‌تواند داشته باشد. همچنانکه داعش حمله کرد ترکیه نیز به همان شیوه حمله می‌کند. چرا به آنجا حمله کرد؟ زیرا کمپ پناهندگان سیاسی را دشمن خود می‌بیند، به این دلیل حمله می‌کند. مردم مخمور مقاومت کردند. وقتی که مردم مخمور در برابر داعش ایستادگی کنند برای آنان کف بزنی و آنرا روا بدانی، اما وقتی در برابر رژیم ترک ایستادگی کنند تو بگویی باید مخمور تسلیم شود. باید هر فرد کورد از مخمور صیانت به عمل آورد. خلق مخمور مایه مباهات ملت کورد هستند.

به همین دلیل خلقمان، میهن‌دوستان کورد باید از مردم مخمور صاحب‌مندی کنند. در این رابطه باید سیاست‌های پ.د.ک رسوا شوند. عراق، سازمان ملل، سازمان‌های بین‌المللی باید در مقابل حملات دولت ترک موضع خود را نشان دهند. مخموری‌ها بیانیه‌ای صادر کردند. ما از موضع خلق مخمور حمایت می‌کنیم. تا امروز مقاومت کرده‌اند و از شرف خود دفاع کردند. زیباترین کار دفاع از شرف خود است. خلق مخمور خلقی شرافتمند هستند. مایه سربلندی هستند. زندگی حقیر را نمی‌پذیرند. هزینه داد‌ه‌اند. در تاریخ کوردستان جای گرفته‌اند. باید این موضع شرافتمند خود را در برابر حملات دولت ترک حفظ کنند."

'بهتر است پ.د.ک از این موضع دست بردارد و نیروهای نظامیش را به عقب‌ بازگرداند'

مصطفی کاراسو در مورد این ادعای پ.د.ک که می‌گوید؛'دولت ترک به دلیل وجود نیروهای گریلا به جنوب کوردستان حمله‌ور شده است' به اختصار گفت:

"پ.د.ک بهتر است از این موضع خود دست بردارد، بهتر است نظامیانش را به عقب برگرداند. در زمانیکه ما علیه دولت ترک در حال جنگ هستیم، لازم نیست خود را قاطی کنند. ما می‌خواهیم این واقعیت را به همه نیروهای سیاسی یادآور شویم."

'ملت کورد علیه غارت طبیعت کوردستان باید بپاخیزند'

مصطفی کاراسو در مورد استفاده دولت ترکیه از سلاح شیمیایی علیه نیروهای گریلا اظهار کرد:"یکی از موضوعات اساسی جنوب کوردستان که دارای زمینه‌ای تاریخیست بمباران شیمیایی هلبجه است. خلق کورد در جنوب کوردستان در این رابطه دارای حساسیتی ویژه است.

اشغالگران اکنون سلاح شیمیایی را علیه نیروهای گریلا بکار می‌گیرند. با سلاح شیمیایی گریلا را به قتل می‌رسانند. با سلاح شیمیایی و سمی به طبیعت کوردستان حمله می‌کنند. قطع درختان به چه معنیست؟ پس از هر بمباران آتش‌سوزی مراتع و جنگل‌ها روی می‌دهد. این جنگل‌ها هفته‌ها می‌سوزند. در جنوب کوردستان به دلیل حملات ده‌ها ساله دولت ترک جنگل‌ها در حال نابودی هستند. میهن‌دوستی در عین حال عشق به طبیعت است. دوست‌داشتن جنگل‌ها، درختان، آب، هواست. زیرا زندگی در این طبیعت شکل می‌گیرد. آیا انسان بدون طبیعت می‌تواند زنده بماند؟ امروز در جنوب کوردستان در این خصوص با قصور رفتار می‌شود. این همه بمباران صورت می‌گیرد، درختان طعمه حریق می‌شوند، آب‌ها آلوده می‌شوند، سلاح شیمیایی بکار گرفته می‌شوند. اما کسی صدایش درنمی‌آید. یک زن اهل جنوب کوردستان می‌گفت؛'قطع یک درخت در قتل یک کورد است'. این واقعیت است. انسان باید با این درک رفتار کند. بویژه در سده ٢١ هوشمندی اکولوژیک بسیار مهم است. هوشمندی صیانت از طبیعت واجد اهمیت است. این خصیصه در جهان هم گسترش می‌یابد. در چنین جوی آیا نباید از طبیعت کوردستان صیانت کرد؟ انسان‌ها در هر جای جهان از طبیعت حمایت می‌کنند، آیا کورد باید طبیعت خود را نادیده بگیرند؟ دولت ترک هر روز در تبلیغات تلویزیونی خود می‌گوید؛ از جنگل‌هایمان صیانت کنیم. یک جنگل به معنی یک میهن است، جنگل‌ها یعنی کشور بزرگ. روزانه این تبلیغات را دوباره می‌کند. در این مورد می‌خواهد حساسیتی را ایجاد کند. اما در شمال کوردستان، در جنوب کوردستان آن همه به طبیعت حمله می‌کند. در این رابطه انسان نباید ساکت بنشیند. عشق به میهن نزد ما به این معنیست. سیاستمداران، روشنفکران را فرامی‌خوانم. در شرایطی که کوردستان بمباران می‌شود، سکوت غیرقابل پذیرش است. این نیز یک نوع اشغالگریست. اشغالگری تأثیری منفی بر آینده خلق کورد دارد. در این مورد نیز باید موضع خود را نشان دهند. خلق کورد باید بپاخیزند. اجازه ندهند که طبیعتشان به تاراج برده شود."