خانواده شنیاشار: در بیمارستان پرسوس جنایت علیه بشریت انجام شده است

خانواده شنیاشار که مدت ۲۹ روز است درخواست اجرای عدالت را دارند اعلام کرد، "در بیمارستان دولتی در پرسوس جنایت علیه بشریت انجام شده و مسئولین می‌خواهند این جنایت را پنهان کنند".

امینه شنیاشار و پسرش فرید شنیاشار در مقابل دفتر دادگاه رحا مدت ۲۹ روز است دست به اعتصاب عدالت زده‌اند. امینه شنیاشار که نماینده‌ی آ.ک.پ ابراهیم خلیل یلدز و بستگان او به کارگاه خانواده‌ی شنیاشار و بیمارستان حمله کرده و  همسر و دو  پسرش را به قتل رساندند، علی رغم آن که بیمار است، برای آنکه جنایتکاران آ.ک.پ مجازات شوند و همچنین پسر دستگیر شده‌اش آزاد گردد، همراه با پسر دیگرش برای اجرای عدالت تحصن کرده‌اند.

خانواده شنیاشار در شبکه‌های اجتماعی اعلام کردند؛"تلاش‌ها برای برقراری عدالت در مقابل دادگاه رحا ادامه دارد. ما از وزیر دادگستری درخواست می‌کنیم تا مجرمان را مجازات کند. در بیمارستان دولتی پرسوس جنایت علیه بشریت انجام شده است. مسئولین تلاش می‌کنند، تا این جنایت‌ها را پنهان نمایند".