کنفرانس یک روزه 'کوردستان میان جنگ و صلح' در کرکوک برگزار شد

کنفرانس' کوردستان میان جنگ و صلح' با شرکت شماری از روشنفکران و میهن‌دوستان کورد در سالن روشنفکری کرکوک برگزار شد.

کنفرانس یک روزه «کوردستان میان جنگ و صلح» با ابتکار عمل حزب زحمتکشان کوردستان و سکوی آزادی علیه اشغالگری در سالن روشنفکری کرکوک برگزار گردید.

در کنفرانس مسائل مربوط به بخش‌های کوردستان، نقشه‌های اشغالگران، روابط جریان‌های سیاسی کورد و همچنین وضعیت کرکوک مورد رایزنی قرار گرفت.

کنفرانس از ساعت ١٠ با سمینار دکتر هیوا سید سلیم آغاز شد.

دکتر هیوا سید سلیم اعلام کرد، تلاش‌های اشغالگرانه‌ی ترکیه علیه جنوب کوردستان تاریخی است، اما هرگز به اندازه زمان کنونی، جنوب کوردستان با تهدید اشغالگری ترکیه مواجه نبوده است.

در چهارچوب این پنل موضوع نقشه راه اشغالگری در میثاق ملی تا به امروز توسط دکتر هیوا سید سلیم پیشکش شد و  همچنین بر تلاش‌های اشغالگرانه‌ی ترکیه علیه ایالت موصل از زمان درست شدن ترکیه تا به امروز تاکید شد.

دکتر هیوا سید سلیم تاکید کرد که از زمان سقوط دولت عثمانی و تأسیس دولت ملی ترکیه همیشه رژیم‌های ترکیه یکی پس از دیگری تمام تلاش خود را برای آنکه جنوب کردستان را اشغال نمایند و آن را به خاک خود ملحق کنند را انجام داده‌اند. و با این هدف دولت ترکیه بودجه ویژه‌ای برای دخالت در جنوب کوردستان اختصاص داده است.

همچنین این پنلیست گفت، طی ۱۰۰ سال گذشته هرگز تا به اندازه ی امروز جنوب کوردستان تحت تهدید اشغال ترکیه نبوده است و تاثیر ترکیه تا به این حد بر جنوب کوردستان افزایش نیافته است.

 وی همچنین گفت، ترکیه می‌خواهد تا سال ۲۰۲۱ باشور کوردستان را اشغال کند و برای این هدف هم تلاش‌های سیاسی و نظامی و ایدئولوژیک خود را آغاز نموده است.

موضوع چهارم: اتحاد ملی به جای جنگ داخلی

در ادامه پنل اول دکتر حکیم عبدالکریم عضو کنگره‌ی ملی کوردستان، موضوع «اتحاد ملی جایگزین جنگ داخلی» را تقدیم کرد. وی تاکید کرد تلاش‌های کوردها برای  همزیستی مسالمت‌آمیز ضعیف بوده است و نتوانسته‌اند تصویری مناسب برای سایر گروه‌ها و ملیت‌های کوردستان عراق ارائه کنند.

 دکتر حکیم همچنین گفت، می‌توان در حال حاضر روژاوای کوردستان را به عنوان یک تجربه‌ی موفق در نظر گرفت که مدلی بسیار زیبا از همزیستی مسالمت‌آمیز ارائه کرده است و توانسته‌اند ملیت‌ها و گروه‌های متفاوت شمال و شرق سوریه را از خود راضی نگه داشته و آنها را در خود مدیریتی شریک کنند و نمونه‌ی بسیار خوب و زیبای همزیستی مسالمت‌آمیز را ارائه کنند.

"ترکیه همه‌ی قوانین بین‌المللی را نقض کرده است"

 در بخش دوم پنل‌های" کوردستان میان جنگ و صلح" ۳ سمینار برگزار شد.

سمینار اول: تجربه‌ی روژاوای کوردستان تحت اشغالگری ترکیه که  نورشن حسین نماینده شمال و شرق سوریه در جنوب کوردستان آن را برگزار کرد.

سمینار دوم: تهدیدهای ترکیه در خاورمیانه و جهان که توسط هاوژیم ملا امین تقدیم می‌شود.

سمینار سوم :صلح و همزیستی مسالمت آمیز میان گروه‌های کرکوک که توسط لطیف فاتح فرج تقدیم شد.

 در سمینار اول نورشن حسین نماینده‌ی شمال و شرق سوریه در اقلیم کوردستان در مورد تجارب روژاوای کوردستان تحت اشغال سخن گفت و اعلام کرد، "می‌توانیم در روژاوای کوردستان نمونه‌ی یک حکومت و یک ملت صاحب قدرت را کنار بزنیم چون این موضوع در روژاوای کوردستان وجود ندارد و ملیتها خودخودمدیریتی دمکراتیک اعلام کرده‌اند و در سطح خوبی در کنار هم زندگی می‌کنند.  آنچه تهدید جدی علیه روژاوای کوردستان است، دولت ترکیه می‌باشد که به طور مداوم به روژاوای کوردستان حمله می‌کند."

 وی همچنین گفت،" ترکیه در کل در روژادای کوردستان سیاست پاکسازی اتنیکی را ادامه می‌دهد. در عفرین ترکیه و تبهکاران‌اش به هر جایی که پا می‌گذارند آنجا را غارت می‌کنند، به عنوان مثال در عفرین بیشتر از ۲۲ هزار درخت زیتون وجود دارد که این دولت به طور مداوم درخت‌های منطقه را قطع می‌کند و سیاستی قبیح در مقابل مناطق باستانی در پیش گرفته است و تمام تلاش خود را به کار می‌گیرد تا مناطق باستانی را تخریب کند. ترکیه با نقض حق حاکمیت سوریه همه‌ی اعمال غیر اخلاقی و غیر بشری را مقابل خلق کورد به کار می‌گیرد. "

 وی در ادامه گفت،"کورد در همه‌ی بخش‌های کوردستان نیروی خوبی دارد و در خاورمیانه دارای جایگاه مخصوص خود می‌باشد. شرکت کردن گریلا و مبارزان و پیشمرگه‌ها برای دفاع از خاک خود کوردستان این را اثبات کرد که کورد بسیار تلاش کرده است و به همین دلیل تلاش‌ها برای پیشرفت کنگره‌ی ملی بسیار حائز اهمیت است."

 در سمینار دوم هاوژین ملا امین استاد دانشگاه به تهدید‌های ترکیه علیه خاورمیانه اشاره کرد و گفت،"ترکیه در همه‌ی جهان سبب تهدید شده است و ممکن است در آینده این مسئله بسیار به ضرر آنها تمام شود. ترکیه به عنوان حکومتی قانون‌شکن نام برده می‌شود و به توافقات بین‌المللی هیچ احترامی نمی‌گذارد و با همه‌ی معیارها در مرزها دخالت می‌کند، همچنین آ.ک.پ به طور آشکار با گروه‌های تروریست و تبهکار مانند داعش و القاعده و چندین گروه دیگر همکاری می‌کند و این نشان دهنده این حقیقت است که ترکیه یکی از کشورهای قانون‌شکن بین‌المللی است."

 وی در ادامه گفت،"برای همه واضح و آشکار است که ترکیه چگونه به همه‌ی مناطق و کشورهای خاورمیانه حمله می‌کند، فشارها علیه ترکیه بسیار هستند اما  این کشور با توسل زور قصد اشغالگری در خاورمیانه را دارد،  ارتش این کشور همیشه در خارج از مرزهای خودش است، فوبیای کودتا سبب شده  است که اردوغان بخش بزرگی از ارتش ترکیه را همیشه خارج از مرزهای خود نگه دارد و یکی از علل اصلی فرستادن ارتش این کشور به خارج مرزهایش در حقیقت همین فوبیای کودتا می‌باشد."

 در سمینار سوم لطیف فاتح فرج در مورد صلح و همزیستی میان گروه‌های مختلف کرکوک سخن گفت و اعلام نمود،"در کرکوک مسئله‌ی هویتی وجود دارد. یکی از مسائل این شهر در مجموع مسئله‌ی هویت است که افراد یکدیگر را نمی‌بینند و به همین علت به خارج از میهن پناه برده می‌شود تا مذاهب و ملیتهای شهر با هم زندگی نکنند. احزاب سیاسی اجازه نمی‌دهند کرکوکی بودن غالب بر ملیت شود و  طیف‌های دارای قدرت و طیف‌های حکومتی مناقشاتی با این مضمون که آیا کرکوک کوردستانی است یا عربی ایجاد کرده‌اند. این امر سبب ایجاد هویت نمی‌شود بلکه همزیستی گروهها در کنار یکدیگر را مختل می‌کند، در کرکوک باید ملیت‌ها و گروه‌ها با هم آشتی کنند تا زندگی به شهر بازگردد.‌"

 وی همچنین گفت،" باید در این شهر دشمنی با یکدیگر کنار گذاشته شود و زندگی به معنی انسان بودن به شهر بازگردد. در این شهر باید گذشت در پیش گرفته شود و این مسئله که چه کسی قدرت را در دست دارد و می‌تواند به دیگران زور بگوید، کنار گذاشته شود."