کنگره ستار با انتشار پیامی ۴ آوریل را شادباش گفت

کنگره ستار با انتشار پیامی ۴ آوریل را شادباش گفته و اعلام کرد که انزوای تحمیل شده بر رهبر خلق کورد عبداله اوجالان همچنان تداوم یافته و خواهان گسترش مبارزه برای آزادی جسمی رهبر اوجالان شد.

شورای هماهنگی کنگره ستار در آغاز پیام شادباش خود به مناسبت ۴ آوریل اظهار داشته است: ما زادروز رهبر آپو را در شرایط اسارت، انزوا و شکنجه مورد استقبال قرار می‌دهیم. رهبر آپو بیش از ۲۲ سال است که در جزیره امرالی در اسارت بوده و در ۴ آوریل به سن ۷۲ سالگی می‌رسند. به عنوان کنگره ستار ما بار دیگر اقدام نیروهای توطئه‌گر را محکوم کرده و ۴ آوریل را به تمامی زنان، خلق کورد و تمامی خلق‌های خاورمیانه تبریک می‌گوییم.

کنگره ستار در بخش دیگری از بیانیه خود خاطرنشان ساخته است که ۴ آوریل نه فقط زادروز رهبر آپو یا روز ایستادگی در مقابل انکار، آسیمیلاسیون و بردگی است، بلکه این روز، روز درکی جدید، فلسفه‌ای جدید برای زندگی و شکلی جدید از مبارزه در تاریخ مبارزاتی کورد را به نمایش می‌گذارد. این روز نمادی برای خوبون و راهی جدید برای ایجاد حیاتی آزاد را به نمایش می‌گذارد. رهبر آپو با اعتلای مبارزات آزادی زنان، انقلاب زنان که امروز در پهنه این جغرافیا گسترده شده است، برای تمامی جهانیان الهام بخش شده است. درخت‌هایی که ما در چهارم آوریل می‌کاریم، نماد ریشه و عمق مبارزه حیات آزاد زنان و خلق‌ها به شمار می‌روند.

کنگره ستار در بخش دیگری از بیانیه خود با اشاره به انزوای تحمیل شده بر رهبر خلق کورد آورده است: به عنوان کنگره ستار اعلام می‌کنیم که مبارزه ما در کل برای اتحاد جهت از میان برداشتن انزوا و شکنجه موجود در امرالی است. مقاومت و مبارزه ما نه فقط برای درهم کشستن انزوا، بلکه برای آزادی کامل است. باید همه بدانند که ما به عنوان زنان کورد، غیر از حیاتی آزاد با رهبری، هیچگونه حیات دیگری را نمی‌پذیریم. با مبارزه خود ما خاطرنشان می‌کنیم که سیاستهای پلید دولت جنگ ویژه ترک و نیروهای ناتو را نیز خنثی می‌کنیم.

در خاتمه این بیانیه، کنگره ستار افزوده است: مبارزه خود برای آزادی رهبر آپو در بعد جسمی را افزایش می‌دهد. برای آنکه ۴ آوریل را به جشن آزادی تبدیل کنیم ما پیشاهنگی زنان را در هر تمامی جهان گسترش می‌بخشیم. در مقابل انزوا و شکنجه تحمیل شده بر امرالی متحد و یکپارچه شده تا رهبر آپو را آزاد کنیم.