مسئله کورد بدون اوجالان به راه‌حل دست نمی‌یابد

عمر اوجالان نماینده حزب دمکراتیک خلق‌ها از حوزه انتخابی رحا اعلام نمود که لازم است با اوجالان ملاقات صورت گرفته و مسئله کورد به شیوه‌ای دمکراتیک به راه‌حل منجر شود.

شعبه حزب دمکراتیک خلق‌ها در شهر چولیک هشتمین سالگرد تاسیس حزب دمکراتیک خلق‌ها را در این شهر با مراسمی تبریک گفت. اردال آیدمیر نماینده این حزب در پارلمان، عمر اوجالان نماینده این حزب از حوزه انتخابیه رحا و مسئولان دیگر این حزب در شهرها و مناطق دیگر در این مراسم شرکت داشتند.

از خواسته‌هایمان دست نمی کشیم

در مراسمی که به مناسبت سالکرد تاسیس حزب دمکراتیک خلق‌ها برگزار گردید، اردال آیدمیر نماینده این حزب در پارلمان سخنرانی کرده و اظهار داشت که حزب آنها با دشواری و رنجهای فراوان به مقطع کنونی رسیده است. آیدمیر گفت: به دلیل موضعگیری‌های ما در مقابله با جنگ حزبمان فشارهای فراوانی را از تحمل کرده است. در این فرایند بسیاری از اعضا، رهبران، اعضای شورای شهر، شهرداران و نمایندگان مجلس دستگیر شده‌اند. با تمامی این فشارها ما دست از خواسته‌ها و مطالباتمان نکشیده‌ایم.

اوجالان رهبر مذاکره کنندگان خواهد بود

عمر اوجالان نماینده‌ی حزب در پارلمان نیز اظهار داشت که حزب دمکراتیک خلق‌ها حزب اصلی سیاست‌ورزی در ترکیه بوده و گفت: ما در رابطه با مسئله دمکراسی، حقوق بشر و مسئله کورد بر راه حل دمکراتیک تاکید می‌کنیم. ما بر دست‌یابی به حل مسئله کرد از طریق صلح تاکید می‌کنیم. طی سالهای ۲۰۱۳-۲۰۱۵ با آقای اوجالان باب گفتگو برای دست‌یابی به صلح باز شد. دولت نیز به خوبی می‌داند که این مسئله را باید از طریق چه کسی حل نماید. بالاخره باید با رئیس مذاکره کنندگان، یعنی آقای اوجالان بر میز مذاکره نشسته و مسئله را به شیوه‌ای دمکراتیک حل نمایند.