نماینده حزب دمکراتیک خلق‌ها: ائتلاف جمهور در گاره شکست خورد

رضوان توران از نمایندگان حزب دمکراتیک خلق‌ها در پارلمان در یازدهمین کنگره شورای HDK در آدانا شرکت کرده و در این کنگره گفت: آ.ک.پ به منظور ممانعت از دستیابی کورد به موقعیتی سیاسی تلاش می‌کند و ائتلاف جمهور با عملیات نظامی در گاره شکست خورد.

مجلس کنگره دمکراتیک خلق‌ها HDK در آدانا یازدهمین کنگره خود را برگزار کرد. توران رضوان نماینده حزب دمکراتیک خلق‌ها در آدانا و بسیار از نمایندگان احزاب سیاسی در این کنگره شرکت کردند. کنگره در دفتر حزب دمکراتیک خلق‌ها در منطقه سیهانی این شهر برگزار شد. این مراسم با یک دقیقه سکوت به پاس جانباختگان آزادی آغاز شد. سلدا کایا سخنگوی مشترک کنگره دمکراتیک خلق‌ها نخست پروژه سیاسی را ارزیابی کرده و بر نقش و اهمیت کنگره دمکراتیک خلق‌ها تاکید نمود.

در این کنگره رضوان توران اظهار داشت که آنها در فرایندی قرار دارند که می‌توانند بگویند که دیروز مرده و معلوم نیست که فردا زنده می‌مانند یا خیر. وی در ادامه افزود: آ.ک.پ به منظور ممانعت از دستیابی کورد به موقعیت سیاسی تلاش می‌کند. اما ائتلاف جمهور با عملیات گاره شکست خورد. سیاستهای خارجی آ.ک.پ ضربات سنگینی را دریافت می‌کنند. آ.ک.پ برای ممانعت از دستیابی کورد به موقعیتی سیاسی به هر اقدامی دست می‌زند. زیرا کورد را به عنوان مانعی بزرگ می‌بینند. اما در نبرد گاره شکست خوردند. ضربه بسیار سنگینی خوردند. هر زمان که پرچم شوونیستی را علم می‌کنند، با سدی محکم مواجه می‌شوند. هر روز به نمایندگان این حزب حمله می‌کنند، هر روز به کوردها و نیروهای سوسیالیست حمله می‌کنند. اما اقدامات تخریبی علیه حزبمان نمی‌تواند بی‌عدالتی آنها را عیان کند. نمی‌توانند اراده ما را به عقب برانند.

حاکمیت حتی قوانین خود را نیز نقض می‌کند

توران با اشاره به انزوا و اعتصاب‌های غذاهای زندانیان سیاسی در اعتراض به انزوای رهبر خلق کورد نیز اظهار داشت: اعتصاب غذا در اعتراض به تشدید انزوا بر امرالی امروز وارد یکصدوهشتمین روز خود شده است. در این کشور حاکمیت حتی قوانین خود را هم نقض می‌کند. لازم است که ما در تمامی حوزه‌ها بیش از پیش مبارزه کنیم. در همه جا مبارزات کنگره خلق‌های دمکراتیک را گسترش دهیم بدون تردید ما به پیروزی می‌رسیم.

بعد از برگزاری انتخابات، مجلس کنگره دمکراتیک خلق‌ها در آدانا، هیات مدیره جدید خود را انتخاب نمود.