نقشه‌های بدخواهان را خنثی می‌کنیم!

واکنش‌ ساکنان شنگال به توافقنامه مرموز پ.د.ک و بغداد ادامه دارند. مردم و سازمان‌‌های موجود در شنگال یکصدا می‌گویند هیچ توافق یا پیمانی که اراده مردم شنگال را در خود جای نداده باشند نمی‌پذیرند و علیه آن ایستادگی می‌کنند.

روز ٩ اکتبر ٢٠٢٠ توافقنامه‌ای کوردستیز از سوی پ.د.ک و حکومت مرکزی عراق امضا شد. در این توافقنامه که ایزدی‌های شنگال آنرا «توافق میان مجرمان و خائنان» می‌خوانند واگذاری اداره این منطقه و همچنین بازگشت خودفروشان کورد وابسته به پ.د.ک به مناصب دولتی در شنگال لحاظ شده است. اعلام توافقنامه با واکنش‌های گسترده‌ای در میان کوردها بویژه ایزدی‌ها مواجه شده و خلق ایزدی این توافق را نقض حقوق مسلم طیف‌های مردم شنگال می‌دانند.

"هر وجب خاک شنگال با خون فرزندان ما آزاد شده است"

«نعام بدل» از مادران ایزدی با یادآوری اینکه هیچ توافق و پیمانی خارج از اراده ایزدی‌ها و مردم شنگال قابل قبول نخواهد بود می‌افزاید:"هر وجب خاک شنگال با خون فرزندان ما و شهیدان ما آزاد شده است. از اینرو هر کسی علیه شنگال نقشه‌ای در سر داشته باشد باید نیک به عواقب آن آگاه باشد. تا زمانی که نمایندگان طیف‌‌های مردم شنگال در تصمیمات مربوط به اداره این منطقه شرکت نکنند ما آنرا نخواهیم پذیرفت و آنرا مشروع نمی‌دانیم. بدیهی است که این توافقنامه هیچ ارزش و اعتباری نزد ما ندارد. دو جریان که ایزدی‌ها و شنگال را به داعش سپرده و پشت‌سر خود را هم نگاه نکردند، حتی یک ذره هم به شنگال خدمت نکرده‌اند نمی‌توانند در مورد شنگال تصمیم بگیرند و علیه خلقمان نقشه طرح کنند. ما نمی‌خواهیم پاهای کثیف آنان به خاک مقدس ما باز شود."

"خلقمان آینده خود را تعیین می‌کند"

«نعام بدل» افزود:"هیچ کسی بجز ما در مورد این خاک، این جامعه و در مورد آینده و سرنوشت آن حق اظهار نظر و تصمیم‌گیری ندارد. هزاران نفر از مردم ما به شیوه‌ی دسته‌جمعی به قتل رسیدند و در گورهای جمعی که هنوز ناشناخته هستند مدفون شدند. در میدان‌ها مردم ما را زنده زنده به آتش کشیدند. دختران و زنان ما را ربودند و در بازارها فروختند، آنزمان چرا حکومت مرکزی عراق چیزی نکرد، حکومت اقلیم کوردستان چرا دستی تکان نداد؟!"

"عراق تا به امروز برای ما چه کرده است؟"

این مادر ایزدی با اشاره به بازگشت خلق به شنگال و نقش حکومت عراق گفت:"خلقمان ۶ سال است که به سرزمین خود بازگشته است، حتی یک روز حکومت عراق از این خلق سراغی نگرفته است و از مصائب و مسائل آنان نپرسیده است. نگفت این ملت به چیزی نیاز دارند! مردم در خانه‌های ویران شده، سوخته شدن با کمترین امکان زخم‌های خود را مداوا کردند و به امروز رسیدند. پس از این همه سال تازه پ.د.ک و حکومت عراق درصدد طرح نقشه برای مردم شنگال هستند.

آنهایی که برای دفاع از این خاک رنج کشیده و هزینه‌های بزرگی داده‌اند، خونشان ریخته شده آنان اراده مردم شنگال هستند. از اینرو بدون تصمیم مشارکت این اراده هیچ تصمیمی در شنگال مشروعیت ندارد و گامی برداشته نخواهد شد، اگر قصد تحمیل تصمیم‌های خود را داشته باشند ما همچنانکه در برابر حملات داعش و حملات دولت تُرک ایستادگی کردیم علیه آنان هم می‌ایستیم و سر تسلیم خم نمی‌کنیم."

"بدون خواست ما هیچ نیرویی نمی‌تواند در مورد ما تصمیم‌گیری کند"

ژیندا شنگال هم با اشاره به اینکه آنانی که شنگال را به داعش سپرده بودند امروز هم درصدد فروش شنگال به نیرویی دیگر برآمده‌اند گفت:"بازی‌ها، فتنه‌ها و سوداگری‌های چرکین و خطرناکی علیه شنگال صورت می‌گیرند. جامعه ایزدی دیگر مثل گذشته ناآگاه نیست و به ابزار بازی کثیف سیاسی مبدل نمی‌شود. ما این نیرو و جماعت را از ٣ آگوست ٢٠١۴ و وقایع پس از آن بخوبی می‌شناسیم. لازم نیست با نقاب‌های فریبنده به جهان نشان دهند. تا زمانی که حکومت عراق و بویژه حکومت اقلیم کوردستان درخواست بخشش از جامعه ایزدی نکنند و وظایف خود را در قبال ایزدی‌ها به انجام نرسانند، تا زمانی که دَین خود را به شنگال ادا نکنند حق ندارند از شنگال و ایزدی‌ها حرف بزنند."

"این ایزدیان دیگر با گذشته فرق دارند"

خودیدا الیاس در این رابطه به سوداگری جریان‌های سیاسی و نیروهای خارجی علیه مردم شنگال اشاره کرده و می‌افزاید:"با این توافقنامه‌ها درصدد هستند ایزدی‌ها را به قتل از ٢٠١۴ بازگردانند. زمینه‌های کشتار و نابودی ایزدی‌ها را فراهم کنند. ایزدی‌ها را حق خوددفاعی، سیاست‌ورزی و اراده مستقل محروم کنند. اما این ایزدی‌ها دیگر مثل گذشته نیستند. ایزدی‌ها به اراده آزاد دست یافته‌اند، این خلق دیگر زیر بار زور نمی‌رود و بازی‌ها را خنثی می‌کند، به هیچ جریان سیاسی اجازه نمی‌دهند برای منافع خود از آنان استفاده کنند."

"دزدها و غارتگران را بخوبی می‌شناسیم"

الیاس افزود:"اگر این توافق برای فریب، دزدی و غارت باشد، جامعه ما دیگر فریب این بازی‌ها را نمی‌خورد و وارد بازی‌های بی‌ارزش هم نمی‌شود. بنابراین ما اجازه نمی‌دهیم نه حکومت اقلیم کوردستان و نه حکومت مرکزی عراق برای منافع خود علیه ما را بکار گیرند."

"پس از قتلعام دوباره بپاخواست"

داود سلیمان از ساکنان شنگال نیز با اشاره به هویت خائنان به خلق ایزدی در شنگال خاطرنشان کرد که تحت هیچ شرایطی این نیروها نخواهند توانست به نیات شوم خود دست یابند. وی افزود:"ایزدی‌ها پس از کشتار آگوست ٢٠١۴ خود را از نو آفریدند. سیستم اجتماعی، اداری، سیاسی، خدماتی و امنیتی خود را تشکیل دادند."

"هدف این توافق تجزیه دستاوردهای ایزدی‌هاست"

داود سلیمان خاطرنشان کرد:"طرفین توافقنامه چشم دیدن دستاورهای شنگال را ندارند و درصدد تجزیه آن هستند، می‌خواهند جامعه ایزدی بدون نیروهای دفاعی و پیشاهنگ باشد. ما با این حیله از قبل آشنائیم. این سیاست تنها مختص به امروز نیست. مگر آنان فکر می‌کنند که جامعه ایزدی مثل قبل از ٢٠١۴ است؟ خیر، جامعه ایزدی امروز سازماندهی شده و نیرومند است.

آنکه آبادانی را به شنگال بازگرداند همین اراده بود و امروز آنرا اداره می‌کند. از اینرو این اراده می‌تواند در مورد شنگال تصمیم بگیرد و خلق هم آنرا می‌پذیرد."

"اجازه نمی‌دهیم وضعیت قبل از ٢٠١۴ حکمفرما شود"

سیدو علی از ایزدی‌های شنگال هم با اشاره به مصائب ایزدیان و مردم شنگال گفت:"همان ذهنیتی که سال ٢٠١۴ ما را با کشتار و قتلعام روبرو کرد اکنون دوباره می‌خواهد به کوهستان‌های شنگال بازگردد و سلطه خود را از سر گیرد. تا آنزمان که مردم ایزدی زنده باشند، تا زمانی که کوهستان شنگال باقی باشد اجازه نمی‌دهیم وضعیت قبل از ٢٠١۴ در شنگال حکمفرما شود. خلقمان نسبت به این توافقنامه خشمگین و عصبانیست. از اینرو تمامی نقشه‌های که علیه ما طرح شده‌اند را خنثی می‌کنیم."