نیروهای مدافع خلق: سما، آرژین، لیلاو و آواشین، لحظات را با مقاومت آمیختند

مرکز مطبوعاتی نیروی مدافع خلق مشخصات چهار گریلای جانباخته در مقاومت متینا را منتشر کرد و به مردم میهن دوست کردستان و خانواده شهدا تسلیت گفت.

نیروهای مدافع خلق: سما، آرژین، لیلاو و آواشین، لحظات را با مقاومت آمیختند

مرکز مطبوعاتی نیروی مدافع خلق مشخصات چهار گریلای جانباخته در مقاومت متینا را منتشر کرد و به مردم میهن دوست کردستان و خانواده شهدا تسلیت گفت.

سرزمین کردستان تحت حفاظت زنان قهرمانی قرار دارد که در مقابل یکی از درنده‌خوترین ارتش‌های دولتی جهان مقاومتی بی نظیر و تاریخی از خود نشان داده‌اند. این قهرمانان به قیمت فدا کردن جانشان، مناطق زاپ و متینا را به باتلاقی برای نظامیان اشغالگر ترکیه بدل کرده‌اند. "سما، آرژین، لیلاو و آواشین" چهار همرزم بودند که در متینا پس از رشادت‌های قهرمانانە به شهادت رسیدند.

دربیانیە منتشر شدە از سوی مرکز اطلاع رسانی و انتشارات نیروهای مدافع خلق آمدە است مقاومت افسانەای در برابر اشغالگری هرروز با دلاوری‌های عظیم ادامه دارد. همرزمان ما که دلاورانه جنگیدند و شهید شدند یادشان در تاریخ آزادی کردستان به خاطر خواهد ماند.

سما، آرژین، لیلاو و آواشین چهار گریلا بودند که روزهای متوالی جلوی نیروهای اشغالگر ترکیه برای تصرف نواحی متینا را گرفتند. آنها مقاومتی بی‌امان را انجام دادند و این مأموریت را پس از شهادت به همرزمان خود سپردند.

مشخصات شهدای متینا به این شرح است:

فاطمه ماران‌گُز با نام سازمانی سما اَیلول متولد آمد. ٢٧ مردادماه شهید شد. زینب دال با نام سازمانی آرژین جودی متولد شرنخ. ٢٧ مرداد شهید شد. لیلُز اْزکان با نام سازمانی لیلاو ژیندا متولد قامشلو. ٢٨ شهریور شهید شد. مدریکا بصراوی با نام سازمانی آواشین زاگرس متولد کوبانی. دوم مهرماه ١٤٠١ به کاروان شهیدان آزادی ملحق شد.

ه‌پ‌گ می‌گوید هوالانمان سما، آرژین، لیلاو و آواشین که عمیقا از فلسفەی آزادی زنان رهبر آپو دفاع کردند در مقاومتی تاریخی که گریلاهای یژاستار پیشتاز آن هستند به شهادت رسیدند.

نام: فاطمه مارانگز

نام سازمانی: سما ایلول

محل تولد: آمد

مادر و پدر: عایشه و خدر

زمان و مکان شهادت: ١٨ آگوست٢٠٢٢ / متینا

-

_

****

نام: زینب دال

نام سازمانی: آرژین جودی

محل تولد: شرنخ

مادر و پدر:  ثریا و بدری

زمان و مکان شهادت: ١٨ آگوست٢٠٢٢ / متینا

-

****

نام: لیلوز اوزکان

نام سازمانی: لیلاو ژیندا

محل تولد: قامشلو

مادر و پدر: جهان و آمد

زمان و مکان شهادت:  ١٩ سپتامبر ٢٠٢٢/ متینا

-

-

****

نام: مدریکا بصراوی

نام سازمانی: آواشین زاگرس

محل تولد: کوبانی

مادر و پدر: صالحه و عبدالقادر

زمان و مکان شهادت: ٢٤ سپتامبر ٢٠٢٢/ متینا

****