نیروهای سوریه دمکراتیک سوگند یاد کرد؛ انتقام نظامی سزاوار و روای خون شبلی را می‌ستانیم

فرماندهی کل نیروهای سوریه دمکراتیک (ق.س.د) در پیوند با شهادت فرهاد شبلی در کلار سوگند یاد کرد که از رژیم ترکیه «انتقام نظامی سزاوار و روا» خواهد گرفت.

نیروهای سوریه دمکراتیک در رابطه با شهادت فرهاد شبلی و هوالان وی که روز ١٧ ژوئن در کلار باشور کوردستان در حمله هوایی رژیم متجاوز ترک به شهادت رسیدند بیانیه‌ای صادر کرد.

در بیانیه فرماندهی کل ق.س.د آمده است:"با خشم و کینه‌ای بزرگ، خبر شهادت مبارز فرهاد شبلی را شنیدیم. هدف قرار دادن فرهاد شبلی از سوی ارتش اشغالگر ترک کاری بزدلانه است که هنوز حملات تروریستی ترکیه با هدف دست برداشتن خلق از خاک و توقف مبارزه علیه ترور ادامه می‌دهد."

در ادامه آمده است:"ما رزمنده فرهاد را در با مبارزه و فداکاری وی در شمال و شرق سوریه شناختیم. رزمنده‌ای نیرومند بود، در کار خود بدون تردید بود و در مبارزه خلق خود موضعی ثابت را در پیش گرفته بود. شخصیت که در مبارزه خود فروتن، خوشبین و وفادار بود. زندگی خود را وقف پیشرفت زندگی خلقش در شرایط دشوار نمود.

مبارزات سیاسی و سازمانی طولانی‌مدت شهید فرهاد با تأسیس اداره خودگردان شمال و شرق سوریه و پیشرفت مفاهیم مبارزه نزد خلق و کادرهای ما دارای جایگاهی ویژه است. وی روح گذشت و همکاری را در میان تمامی طیف‌های ساکن منطقه برای نیل به مبانی و بنیان‌های برادری خلق‌ها ایجاد کرد. نقشی اساسی و فعال را در فرماندهی سیاسی و اجرای پروژه‌های بنیان سازماندهی، فکری و اجتماعی بازی کرده و به بخشی از دستاوردهایی مبدل شد که نتیجه جنگ طولانی مدت خلق و شهیدانمان مسجل نموده‌اند.

هدف قرار دادن شهید فرهاد از سوی رژیم اشغالگر ترک رفتار مجرمانه او را علیه مبارزان و خلقمان نشان می‌دهد. همچنین مشروعیت مبارزه سیاسی، نظامی و اجتماعی خلق و نیروهای ما علیه حملات اشغالگرانه و خصومت مداوم را آشکار می‌کند.

اقدامات شکست‌خورده هدف قرار دادن مبارزان ما نمی‌تواند به مانعی برای مبارزه خلق و نیروهای ما و دستیابی به اهدافمان مبدل شوند، برعکس پافشاری بر سازماندهی، پایبدنی به ارزش‌ها و دستاوردهای شهیدان، همچنین کامل نمودن تدارکات برای رهایی مناطق اشغالی را افزایش می‌دهد.

نیروهای ما که وظیفه دفاع از خلق و خاک را بر دوش گرفته‌اند، جرایم اشغالگران و تمامی جرایم گذشته آنها را نخواهند بخشید و تأکید می‌کنیم که با شیوه‌های نظامی مشوع و درخور تقاص خون شهیدانمان را پس می‌گیریم و تا زمانی که آخرین اشغالگر را از خاکمان بیرون نیاندازیم مبارزات را گسترش می‌دهیم.

بر این اساس ما همدردی خود را به خانواده شهید، همرزمان و خلقمان اعلام می‌داریم و تأیید می‌کنیم که رنج‌های شهید یقینا به آغاز حمله‌ای تازه در مسیر سازماندهی عمومی و سیاسی در شمال و شرق سوریه مبدل می‌شود."