پ.د.ک این بار نظامیانش را به منطقه برده‌ناز گسیل کرد

اعلام شد که پ.د.ک نظامیانش را به منطقه برده‌ناز در نزدیکی حاجی‌عمران گسیل کرده و درصدد محاصره نیروهای گریلا و حمله به آنهاست.

منابع خبری محلی اعلام کردند که پارت دمکرات کوردستان (پ.د.ک) کاروان‌های نظامی خود را به منطقه برده‌ناز در روبروی شهر حاجی‌عمران منتقل کرده است.

گفته می‌شود که پ.د.ک در حال تدارک حمله گسترده به نیروهای گریلاست و در این چارچوب اقدام به محاصره گریلاها کرده است.

به گفته منابع محلی پ.د.ک از صبح دیروز انتقال نظامیان به برده‌ناز را آغاز کرده بود و در ساعات غروب شمار بیشتری از نظامیانش را به این منطقه گسیل کرد.