پلاکارد "پ.ک.ک مهمان نیست، پ.ک.ک خلق است" روی پل کوبانی در سلیمانی

زنان جوان شهر سلیمانی پلاکاردی را که روی آن عبارت "پ.ک.ک مهمان نیست، پ.ک.ک خلق است" نوشته شده است در چندین منطقه این شهر آویزان کردند.

جوانان جنوب کوردستان با فعالیت‌های خود جنگ‌افروزی و فتنه‌های خانواده بارزنی و پ.د.ک علیه حزب کارگران کوردستان را رسوا می‌کنند.

زنان جوان جنوب کوردستان غروب دیروز پلاکارد بزرگی را بر روی یکی از پل‌های شهر سلیمانی آویزان کردند.

جوانان در این فعالیت خود روی پل کوبانی که یکی از پل‌های معروف سلیمانی است پلاکاردی را نصب کردند که روی آن نوشته شده است:"پ.ک.ک مهمان نیست، پ.ک.ک خلق است".

جوانان جنوب کوردستان بارها اعلام کرده‌اند که پ.ک.ک یک حزب کوردستانی است و به استثنای کاخ‌های خانواده بارزانی هر جایی که کوردها زندگی کنند، پ.ک.ک هم در میان آنان می‌باشد.