پلاتفرم هورام: روز زبان مادری، روز تصمیم‌گیریست برای تشکیل خود‌مدیریتی هورامان

پلاتفرم هورام با صدور بیانیه‌ای به مناسبت ششمین سالروز تأسیس خود و روز جهانی زبان مادری از روشنفکران، فعالان و میهن‌دوستان هورامی می‌خواهد برای اعلام خودمدیریتی هورامان خود را سازماندهی کنند.

پلاتفرم هورام در ششمین سالروز تشکیلش که مصادف با روز جهانی زبان مادریست بیانیه‌ای داده و در آن اعلام می‌نماید: در چهار‌چوب خلق‌های دمکراتیک، روز زبان مادری روز تصمیم‌گیری برای تشکیل اداره خودمدیریتی هورامان است.

متن بیانیه پلاتفرم هورام به این شرح است:

"بیانیه پلاتفرم هورام به مناسبت ٢١ فوریه؛ ششمین سالروز تأسیس پلاتفرم هورام و روز زبان مادری

در ششمین سالروز تأسیس پلاتفرم هورام که مصادف است با روز جهانی زبان مادری، در وضعیتی هستیم که همه جهان نزدیک به دو سال است با یکی دیگر از مشکلات دست نظام سرمایه‌داری مثل پاندومی کرونا مشغول شده است. از طرفی دیگر به علت خیانت، فساد، بی انگیزه‌گی و ناکارآمد بودن قسمت اعظمی از جناح‌ها و طرف‌های کورد در جنوب کوردستان، خلقمان در وضعیت مشقت‌باری افتاده، طوری که تأثیر سایه بحران‌های جهانی و اقلیمی روی مبارزه و تلاش را به صورت همه‌جانبه سنگین کرده است.

ضمن این همه مشکلات، جبهه آزادی خلقمان به رهبری آقای اوجالان توانسته در همه قسمت‌ها و طرف‌ها تنها را امید احقاق حقوق و رسیدن به آزادی خلقمان باشد. پلاتفرم هورام هم مثل تشکیلاتی مستقل در چهارچوب سیاستهای جامعه‌ی دمکراتیک و آزاد شرق کوردستان (کودار) و کنفدرالیسم جوامع کوردستان (ک.ج.ک) که تشکل سیستم کنفدرالیسم دمکراتیک است، به مبارزه و تلاش خویش ادامه ‌دهد.

روز زبان مادری، روز تأسیس اولین تشکل سیاسی، فرهنگی و اجتماعی منطقه هورامان با پیشاهنگی و عظمت زنان و جوانان است.

مصادف شدن این روزها برای ما هورامی‌ها، نشان بیداری و احساس خطر بزرگ بر روی نابودی و محو بخش مهمی از هویت خلقمان که امروز همچون هورامی و هورامان شناخته شده است.

ازهمین رو پلاتفرم هورام برای محافظت بخش مهمی از زبان و هویت خلقمان در چهارچوب جامعه دمکراتیک برای سازماندهی خلق هورامان و برای کسب حق و حقوقشان به ویژه برای تأسیس سیستم خودمدیریتی که از طرف مردم منطقه اداره شود خود را سازماندهی نموده و مبارزه می‌نماید.

در پایان به عنوان پلاتفرم هورام ضمن تبریک ششمین سالگرد تأسیس پلاتفرم‌مان‌، روز زبان مادری را هم به خلقمان به ویژه مردم هورامان تبریک می‌نماییم. درخواست ما از فعالین، دلسوزان و میهن‌دوستان هورامی این است در چهارچوب جامعه دمکراتیک برای راه‌اندازه سیستم خودمدیریتی که هدفش محافظت و شناساندن زبان و هویتمان است خود را سازماندهی کنند. متاسفانه علاوه بر وجود سیستم متجاوز رژیم ایران، فقدان مدیریت دلسوز و دمکراتیک در جنوب کوردستان مسئولیت ما را در هر دو بخش هورامان سنگینتر کرده است. جای خود دارد علاوه بر انتقاد از سیستم تمرکز گرای جنوب کردستان، مردم هورامان روز زبان مادری را به روز برجسته کردن خواستهایشان تبدیل کنند که یکی آنها‌ خواندن و نوشتن به زبان مادریست. موجودیت یک رژیم متجاوز و حکومت ضددمکراتیک در جنوب کوردستان و خطر نابودی و محو زبان هورامی، از آحاد خلقمان می‌خواهیم تا هر روز از زندگیمان را به روز زبان مادری تبدیل و از حقوقمان دفاع کنیم."