ریاست مشترک کنگره جامعه دمکراتیک: این جغرافیا کوردستان نام دارد

بردان اوزترک ریاست مشترک کنگره جامعه دمکراتیک در رابطه با بازپرسی از وی به دلیل نقشه کوردستان اظهار داشت: از گفته‌های ما حقیقت می‌ترسند. زیرا می‌ترسند و به همین دلیل از قوه قضایی به عنوان ابزار استفاده می‌کنند.

دادستانی کل جمهوری ترک در آنکارا در ۱۴ مارس علیه ریاست مشترک کنگره جامعه دمکراتیک و نماینده حزب دمکراتیک خلق‌ها از حوزه انتخابیه آگری، بردان اوزترک اعلام جرم کرد. اعلام جرم دادستانی به دلیل اظهارات وی در رابطه با تمبری بود که در جنوب کوردستان با پس زمینه نقشه کوردستان بزرگ و تصویر پاپ فرانسیس چاپ شده و دادستانی آن را به عنوان تبلیغات سازمان معرفی کرده بود.

اوزترک در خصوص بازجویی‌های به عمل آمده از وی در خصوص اظهاراتش گفت: تمبری که به مناسبت دیدار پاپ فرانسیس از جنوب کوردستان منتشر شده است، نماد و نقشه جغرافیایی کوردستان و مزوپوتامیا است و در این باره افزود: خصومت آنها امروز با باکور، باشور، روژآوا و روژهلات کوردستان با خلق کورد حد و مرزی ندارد. آنها علیه ارزش‌های خلق کورد و جغرافیای کوردستان دشمنی می‌ورزند.

کوردستان حقیقتی ۵ هزار ساله است

اوزترک در ادامه سخنان خود اظهار داشت که بازپرسی‌های صورت گرفته از وی به مسئله‌ای عادی تبدیل شده و در رابطه با این مسئله افزود: هر گونه اظهار نظری از سوی ما به بازجویی و بازپرسی منتهی می‌شود. علت این بازجویی سریع نیز گفتن حقیقت از سوی ما بوده است. نقشه‌ای که بر روی تمبر چاپ شده است، نشان دهنده حقیقت است، حقیقتی ۵ هزار ساله که کورد بر روی این سرزمین زندگی کرده و این جغرافیا کوردستان نام دارد.

هدف اصلی نشان دادن دشمنی و عداوت با کورد و خاک کوردستان است. وی در ادامه افزود: بعد از بازجویی شکایتی را طرح و به مجلس ارسال می‌کنند. به عنوان نماینده حزب دمکراتیک خلق‌ها و کنگره جامعه دمکراتیک هر سخن و اظهار نظر ما با شکایت مواجه می‌شود. همین مسئله نیز نشان می‌دهد که ما در موقعیت درست ایستاده‌ایم. فشارها هر اندازه که افزایش پیدا کنند، حزب دمکراتیک خلق‌ها دست از اصول و موضع خود بر نمی‌دارد.

از حقیقت می‌ترسند

بردان در خاتمه سخنان خود با اشاره به فشارهای تحمیل شده بر حزب دمکراتیک خلق‌ها اظهار داشت: علیرغم بازداشت‌ها و دستگیری‌ها، حزب دمکراتیک خلق‌ها از مواضع خود عدول نمی‌کند. مسائلی را برخی از گروه‌ها جرات بر زبان آوردن آن را ندارند، حزبمان صراحتا اعلام می‌کند و حاکمیت فاشیستی نیز از ترس و واهمه‌ای که از ما دارد، تمامی اظهارات ما را با بازجویی پاسخ می‌دهد. ما بار دیگر نشان می‌دهیم که تا چه حد به اصولمان پایبندیم. از گفتن حقیقت می‌ترسند. به همین دلیل است که از قوه قضائیه به عنوان ابزاری برای سرکوب استفاده می‌کنند. اما می‌بینیم که بعد از ۶ سال به هیچ نتیجه‌ای دست نیافته‌اند. برعکس بر شتاب سقوط خود می‌افزایند.