رژیم ایران ۱۳ تن را به اتهام حمایت از روژاوا به زندان محکوم کرد

دادگاه رژیم ایران به بهانه‌ی شرکت در راهپیمایی‌ها علیه اشغالگری دولت ترکیه در روژاوای کوردستان ۱۳ فعال روژهلات کوردستان را به هر کدام ۶ ماه زندان و ۳۰ ضربه شلاق محکوم کرد.

دادگاه رژیم ایران در شهر مریوان حاکم ۶ ماه زندان و ۳۰ ضربه شلاق را برای ١٣ فعال مدنی این شهر صادر نمود.

سازمان حقوق بشر کوردستان در این رابطه اعلام کرد: فواد یوسفی، افشین رحمانی، کمال کونه پوشی، سید امید سجادی، شهاب زمانی، مبین نادری، طارق رستمی، دیاکو تابا، همت کریمی، مهدی طارقی، سید امید حق پرست، علی یعقوبی و محمد نادری هر کدام به ۶ ماه زندان و ۳۰ ضربه شلاق محکوم شده‌اند.

این جوانان توسط دادگاه مریوان به این احکام محکوم شده و اجرای حکم به سال آینده موکول شده است.

علت تحمیل این احکام بر این فعالین مدنی به دوازدهم اکتبر سال ۲۰۱۹ باز می‌گردد که مردم مریوان علیه اشغالگری و حملات ترکیه به روژاوای کوردستان، در پارک ملت این شهر تجمع کرده و این نیروهای اشغالگر را محکوم نمودند.

دادگاه رژیم ایران در مریوان اتهام "برهم زدن امنیت و آسایش عمومی از راه تجمع‌های غیرقانونی و برخورد با نیروهای امنیتی" را به این جوانان وارد نموده است.