رژیم ترکیه پیرمرد ٧۶ ساله و مادر ۵٠ ساله کورد را روانه زندان کرد

نیروهای امنیتی رژیم اشغالگر ترکیه روز چهارشنبه (١۴ اکتبر) در حمله به منازل شهروندان در جولمرگ، ١٨ هموطن را دستگیر کرده بودند، پس از سه روز بازداشت ١۶ نفر آزاد شدند، اسماعیل اونال (٧۶ ساله) و فاطمه سفمیش (۵٠ ساله) روانه زندان شدند.

نظامیان رژیم اشغالگر ترکیه روز ١۴ اکتبر به ساکنان روستای گیونرش در بخش چلی و همچنین منازل شهروندان مرکز جولمرگ حمله کردند. اشغالگران ١٨ شهروند از جمله ۵ معلول را دستگیر کرده بودند.

روز گذشته پس از سه روز بازجویی بازداشت شدگان به فرماندهی نظامی جولمرگ منتقل شدند و پس از تصمیم مدعی‌العموم مشروط بر اینکه تحت نظر قرار داشته باشند ١۶ نفر آزاد شدند. مدعی‌العموم حکم به زندانی شدن اسماعیل اونال (٧۶ ساله) و فاطمه سفمیش (۵٠ ساله) داد.

دادستان تُرک این دو سالمند کورد را به اتهام "همکاری با سازمان" روانه زندان کرد.

گزارش‌ها حاکیست که فاطمه سفمیش در جریان جلسه دادگاه رژیم فاشیست ترکیه از هوش رفته است.