ساکنان شنگال در همبستگی با حق خودمدیریتی خویش به خیابان‌ها سرازیر شدند

ساکنان شنگال با برگزاری راهپیمایی باشکوهی خواستار به رسمیت شناختن حق خودمدیریتی شنگال و حق خوددفاعی ایزدی‌ها از سوی حکومت عراق شدند

نارضایتی ساکنان شنگال از توافقنامه ضدایزدی پ.د.ک و حکومت عراق افزایش می‌یابد.

شهروندان شنگال صبح امروز با تجمع در مقابل ساختمان شورای خودمدیریتی راهپیمایی مسالمت‌آمیزی را برپا کردند.

شرکت کنندگان پلاکاردهایی را در دست گرفته بودند که روی آن عبارت "ما توافقنامه ضد شنگال را مردود می‌دانیم" نوشته شده بود. ساکنان شعار "زنده باد مقاومت شنگال"، "زنده باد مقاومت نیروهای آسایش شنگال" تا ساختمان نیروهای امنیت ملی عراق راهپیمایی کردند.

سپس حسین حاجی به نمایندگی از خلق شنگال بیانیه‌ای را قرائت کرد.

در بیانیه آمده است:"ما می‌گوییم که مسئله شنگال در عراق مسئله‌ای داخلی است و ربطی به خارج ندارد. از اینرو لازم است راه حلی سیاسی، امنیتی و اجتماعی دائمی برای آن یافت."

تظاهرکنندگان سپس خواسته‌های خود را بدین شرح اعلام کردند:"خودمدیریتی دمرکاتیک شنگال در زمانی که دولت در این منطقه حضور نداشت از خلق منطقه صیانت به عمل آورد. بنابراین لازم است خودمدیریتی و تمامی سازمان‌های آن به رسمیت شناخته شود.

آسایش ایزدخانه در زمانی که خلأ امنیتی وجود داشت ساکنان منطقه را از حملات و هرگونه خشونتی مصون داشته است. از اینرو باید نیروهای آسایش ایزدخان در چارچوب قوانین به رسمیت شناخته شوند.

اگر حکومت [عراق] این خواسته‌های ما را نپذیرفته و آنان را به مرحله عمل نگذارد، ما نیز همچون خلق شنگال تا آخرین لحظه از حق خود دفاع کرده و تظاهرات گسترده‌تری را برگزار می‌کند. ما هیچ کسی را به رسمیت نمی‌شناسیم."

پس از راهپیمایی خواسته‌های شرکت کنندگان در راهپیمایی به مسئولین امنیت ملی عراق تحویل داده شد. مسئولین امنیت ملی اعلام کردند که خواسته‌های مردم شنگال را به حکومت عراق می‌رسانند.