سه زن فعال کورد به بازداشتگاه سازمان اطلاعات سپاه اورمیه منتقل شده‌اند

سه زن فعال کورد که هفته پیش در بوکان، مهاباد و تهران از سوی اطلاعات سپاه رژیم اشغالگر ایران بازداشت شده بودند به بازداشتگاه اطلاعات سپاه اورمیه منتقل شده‌اند.

عظیمه ناصری، دریا طالبانی و اسرین محمدی، سه فعال مدنی کورد که روز شنبه ۲۰ دی در جریان بازداشت گسترده شهروندان و فعالان کورد در استان‌های اورمیه، سنه، کرماشان و تهران توسط نیروهای سازمان اطلاعات سپاه بازداشت شده‌انده بودند به بازداشتگاه این نهاد امنیتی-نظامی در پادگان المهدی اورمیه منتقل شده‌اند.

بنابر گزارش شبکه حقوق بشر کوردستان، روز شنبه ۲۰ دی، اسرین محمدی پس از بازداشت توسط نیروهای سازمان اطلاعات سپاه در تهران به به بازداشتگاه سازمان اطلاعات سپاه اورمیه منتقل شده‌ است. وی پس از بازداشت از طریق یک تماس کوتاه تلفنی از نگهداری خود در بازداشتگاه سازمان اطلاعات سپاه اورمیه خبر داده است.

همچنین دریا طالبانی و عظیمه ناصری نیز پس از بازداشت در شهرهای مهاباد و بوکان به همراه دیگر بازداشت شدگان این دو شهر به بازداشتگاه سازمان اطلاعات سپاه اورمیه منتقل شده‌اند.

شایان ذکر است که از روز شنبه ۲۰ دی تاکنون دست‌کم ۲۶ شهروند و فعال کورد بازداشت و تعداد دیگری به نهادهای امنیتی احضار و برای چندین ساعت مورد بازجویی قرار گرفته‌اند. از میان افراد بازداشت شده تنها سلمان ادوایی پس از چند روز بازداشت آزاد شده اما ۲۶ شهروند و فعال دیگر کماکان در بازداشت به‌سر می‌برند.