شماره‌ی‌ ۹۰ نشریه‌ی‌ آلترناتیو منتشر شد + دانلود نشریه

نشریه آلترناتیو در این شماره به پدیده مهاجرت کوردها به اروپا و لزوم دفاع ذاتی جامعه در برابر هجمه‌های اشغالگران پرداخته است

شماره‌ی‌ ۹۰ نشریه‌ی آلترناتیو، ارگان رسمی حزب حیات آزاد کردستان-پژاک منتشر گردید. در این شماره علاوه بر تحلیل وضعیت سیاسی منطقه، ایران و کردستان، به موضوعاتی همچون موج مهاجرت جوانان کورد به اروپا و پیامدهای آن و لزوم دفاع ذاتی جامعه در برابر هجمه‌های دشمن پرداخته شده است.

آلترناتیو همچنین در شماره تازه خود به بررسی پدیده‌ی خیانت در کوردستان است. در کنار این موارد تاملی بر بسترهای تاریخی ظهور حزب کارگران کوردستان شده است.

شماره تازه آلترناتیو در ۵۶ صفحه منتشر شده است.

 برای دریافت و مطالعه‌ی شماره ٩٠ نشریه  آلترناتیو [اینجا] کلیک کنید.