تداوم تحصن خانواده شنیاشار در پنجاه‌وپنجمین روز

خانواده‌ی شنیاشار در پنجاه و پنجمین روز تحصن "برای عدالت" در مقابل دادگاه رحا اعتراض خود را نشان دادند که تاکنون حتی یک تن هم در این رابطه دستگیر نشده است. آنان پلاکاردی را در محل تحصن نصب کردند که روی آن نوشته شده است: "وزارت دادگستری چه کار می‌کند؟"

امینه شنیاشار که همسرش به همراه دو پسرش توسط بستگان و نگهبان‌های ابراهیم خلیل یلدز نماینده‌ی مجلس آ.ک.پ کشته شدند، مدت ۵۵ روز است در تحصن برای عدالتخواهی به سر می‌برد.

امینه شنیاشار به همراه فرید شنیاشار پسر دیگرش که در حمله‌ی نیروهای آ.ک.پ زخمی شده بود، دو ماه است که در مقابل دادگاه رحا برای احقاق حقوق خود تحصن کرده‌اند.

خانواده‌ی شنیاشار در تحصن خود تصویر حمله به آمبولانس‌ها در زمان حمله و کشتن همسر و پسران دایه امینه شنیاشار و پدر و برادران فرید شنیاشار را منتشر کردند.

فرید شنیاشار در تویتر نوشت؛"اگر آمبولانس بیمارستان را اینگونه مورد حمله قرار می‌دهند، دیگر لازم نیست در مورد شرایط داخل بیمارستان فکر کرد. پدرم با پاهای خود به بیمارستان رفته بود اما در بیمارستان او را با شکنجه کشتند. سه سال از این ماجرا گذشت. هنوز حتی یک تن نیز دستگیر نشده است. وزارت دادگستری در حال انجام چه کاری است؟"