"ترکیه به جهان این پیام را می‌دهد، مانند ارامنه اکنون کوردها را قتل‌عام می‌کنیم"

یکی از اعضای ک.ن.ک می گوید، هدف ترکیه پ.ک.ک نیست، این امر پروسه‌ای اشغالگرانه و بلندمدت برای اشغال جنوب کوردستان می‌باشد. وی همچنین می‌گوید، ترکیه به به همه‌ی جهانیان می‌گوید، ما اکنون می‌خواهیم کوردها را مانند ارامنه قتل‌عام کنیم.

فرهاد رسول عضو کنگره‌ی ملی کوردستان (ک.ن.ک) در هولیر در مورد اشغالگری‌های دولت ترکیه با خبرگزاری روژ نیوز مصاحبه کرد.

فرهاد رسول می‌گوید؛"این حملات اشغالگرانه امری تازه و موقتی نیست و بیشتر از ۲۰ سال است که ادامه دارد" . وی همچنین می‌گوید، "ترکیه در پروسه‌ای طولانی‌مدت تلاش می‌کند تا خاک جنوب کوردستان را اشغال کند. آنچه اکنون رخ می‌دهد، کامل کردن برنامه و کارهای اشغالگرانه است که ترکیه مدتی طولانی است بر روی آن کار می‌کند".

به گفته این عضو ک.ن.ک اشغالگری‌های این بار ترکیه در حقیقت واکنشی  است به مسئله‌ی به رسمیت شناختن نسل‌کشی ارمنی‌ها توسط آمریکا.

فرهاد رسول در مورد دو هدف دولت ترکیه می گوید؛"از یک طرف ترکیه می‌خواهد سیاست پاکسازی نژادی حکومت آ.ک.پ را نشان دهد و از طرف دیگر می‌خواهد به کوردها و همه‌ی جهانیان بگوید، ما هنوز هم می‌خواهیم کوردها را همچون ارامنه قتل‌عام کرده و از بین ببریم. به همین دلیل مردم کوردستان باید مواظب این دیدگاه حکومت ترکیه باشند که بسیار خطرناک است."

فرهاد رسول این مسئله را بسیار حائز اهمیت می‌‌داند که همه‌ی اقشار مختلف جنوب کوردستان علیه اشغالگری‌های ترکیه موضعگیری جدی از خود نشان دهند. وی همچنین گفت؛"درست است که ترکیه از لحاظ نظامی بسیار قدرتمند است، اما گریلا این نیروی نظامی را شکست داده است. اگر همه‌ی اقشار مختلف جامعه‌ی جنوب کوردستان علیه ترکیه بایستند، آنگاه ترکیه هرگز نخواهد توانست در مقابل خلق کورد پیروز شود."

فرهاد رسول همچنین از پ.د.ک درخواست می‌کند به عنوان یکی از دوستان ترکیه در مقابل این اشغالگری‌ها سکوت خود را پایان دهد. همزمان حکومت عراق را نیز  مسئول دانسته و می‌گوید، این اشغالگری فقط به پ.ک.ک مربوط نیست، بلکه به اشغال کامل کوردستان و از بین بردن همه‌ی کوردها مرتبط است.