تصمیم به ایجاد کمیسیون مشترک از سوی پلتفرم ائتلاف کوردستانی

پلتفرم ائتلاف کوردستانی به منظور تداوم مبارزات خود تصمیم گرفت تا کمیسیونی مشترک را ایجاد کند.

پلتفرم ائتلاف کوردستانی که متشکل از کنگره جامعه دمکراتیک، حزب مناطق دمکراتیک، حزب دمکراتیک خلق‌ها، حزب آزادی، کومله انقلابی و دمکراتیک کورد، حزب انسان و آزادی، حزب کمونیست کوردستان، پلتفرم دمکرات‌های کوردستان و حزب دمکرات کوردستان-ترکیه است، روز گذشته در ۱۲ مارس نشست خود را برگزار کرد. بعداز خاتمه این نشست تصمیم گرفته شد که برای تداوم مبارزه، تمامی این احزاب و تشکل‌های سیاسی کمیسیونی مشترک را ایجاد کنند.

سینان چیفت‌یورک دبیر کل حزب کمونیست کوردستان، آیت‌الله آشتی ریاست حزب آزادی، محمد کاماچ دبیر کل حزب انسان و آزادی و ایمام تاشچیر نماینده حزب دمکراتیک خلق‌ها از حوزه انتحابیه آمد، در خصوص این تصمیم به اظهار نظر پرداختند.

سینان چیفت‌یورک در این باره اعلام کرد که آنها در جریان این نشست در رابطه با موضوع نوروز، زبان مادری و اتحاد ملی به بحث و تبادل نظر پرداخته و در این باره گفت: به منظور تلاش‌ها برای ائتلاف کوردستانی ما کمیسیون مشترکی را ایجاد کرده‌ایم. در رابطه با اتحاد ملی ما به بحث و گفتگو پرداختیم و به این منظور تلاش‌های خود را ادامه می‌دهیم و تعیین می‌کنیم که بر اساس چه برنامه و اصولی حرکت کنیم. سپس از روسای تمامی احزاب دعوت می‌کنیم. در مدت زمان کوتاهی بار دیگر نشست دیگری را برگزار می‌کنیم. ما اقدامات خودمان را نیمه کاره رها نکرده و تلاش می‌کنیم فعالیتهای ما با اقدامات ملموس همراه باشد. بعد از نوروز بار دیگر گردهمایی خود را ادامه می‌دهیم.

آیت‌الله آشتی سخنگوی حزب آزادی نیز گفت، دو سال است که این تلاش‌ها ادامه داشته‌اند. بعد از تلاش‌های دو ساله نخستین بار است که ما تصمیم ملموسی را در این باره گرفته‌ایم. تاسیس این کمیسیون می‌تواند نقطه آغاز جدیدی برای مبارزه سیاسی باشد. این اقدام می‌تواند برای اتحاد کورد فرایند جدیدی باشد.

محمد کاماچ دبیر کل حزب انسان و آزادی نیز اظهار داشت که این نشست برای نقشه مبارزه بسیار مهم بوده و در ادامه افزود: در آینده برای اتحاد ملی کورد گام‌های بلند و ملموسی برمی‌داریم. تلاش‌ها برای ائتلاف ملی تنها در گفته و سخن به نتیجه‌ای منتهی نمی‌شوند. باید این مسئله در سطح جامعه پیاده و عملی شود. تمامی احزاب بر این مبنا گردهم آمده‌اند تا ائتلاف واقعی و عملی ایجاد شود. غیر از دستیابی به اتحاد هیچ راه دیگری پیش روی ما قرار ندارد. هر چهار بخش کوردستان مورد حملات بی‌امان قرار دارند و علت اصلی این حملات، عدم اتحاد کورد است.

ایمام تاشچیر از نمایندگان حزب دمکراتیک خلق‌ها از حوزه انتخابیه آمد در پارلمان نیز اظهار داشت که تا زمانیکه اتحاد ملی کورد ایجا نشود نمی‌توانند خواستار آزادی شوند. مهمترین تلاش‌ها را در این مرحله برای دستیابی به اتحاد انجام داده‌ایم. به منظور برداشتن قدم‌های ملموس ما تصمیم گرفته‌ایم که اتحاد ملی به نتیجه برسد. ما تصمیم گرفته‌ایم که نقشه‌ای را به این منظور آماده کنیم. این تلاش‌های مشترک بعد از خاتمه مراسم نوروز در اختیار افکار عمومی قرار داده خواهد شد. ما می‌توانیم بگوییم که نقاط مشترک برای دستیابی به اتحاد ملی مشخص شده و این فرایند تا حدی خاتمه یافته است؛ زیرا ۹ حزب به درکی مشترک برای دست‌یابی به اتحاد رسیده‌اند.