تولهلدان زیلان: رهبر آپو برای جوانان و آزادیخواهان خط قرمز است

عضو شورای مدیریتی جامعه‌ی جوانان روژهلات کوردستان طی مصاحبه‌ای اظهار نمود:"هر گونه تهدید و یا فشاری بر رهبر آپو بدون پاسخ نخواهد ماند. اگر زندگی رهبرمان با هر خطری مواجه شود، عمق استراتژیک ترکیه مورد هدف ما واقع می‌گردد."

تولهلدان زیلان عضو شورای مدیریتی جامعه‌ی جوانان روژهلات کوردستان (KCR) در گفتگو با خبرگزاری فرات به ارزیابی وضعیت و رویدادهای اخیر در امرالی و خطرات کنونی در مورد زندگی رهبر آپو پرداخت.

زیلان ابتدا در مورد رویدادهای اخیر در امرالی گفت: خبرهایی در مورد زندگی رهبر آپو در شبکه‌های مجازی و رسانه‌های دولت‌ ترکیه منتشر شده‌اند. همه اذعان دارند که دولت استعمارگر ترکیه در گاره در مقابل گریلاهای آزادی کوردستان با شکست بزرگی مواجه شد. دولت فاشیست ترک تنها از لحاظ نظامی شکست نخورد بلکه از لحاظ سیاسی و اقتصادی و دیپلماتیک ضربات مهلکی خورده است. از این رو دولت ترک، رهبر آپو را هدف قرار داده است.

وی ادامه داد: رهبر آپو برای ما خط قرمز است. استعمارگران کوردستان و توطئه‌گران بدانند که رهبر آپو برای جوانان، خلق کورد و آزادیخواهان خط قرمز است. از این رو هر گونه تهدید و یا فشاری بر وی بدون پاسخ نخواهد ماند. همه بایستی بدانند که بدون رهبر آپو زندگی ممکن نخواهد بود. از این رو اکنون استعمارگران و نیروهای هژمونیک در کوردستان با شکست مواجه می‌شوند و آزادیخواهان و خلق کرود به خواسته‌ی خود مبنی بر آزادی فیزیکی رهبر آپو نزدیک و نزدیکتر می‌شوند.

عضو شورای مدیریتی ک.ج.ر در ادامه با اشاره به گسترش مبارزات برای آزادی فیزیکی رهبر خاطرنشان ساخت: رهنمودهای رهبر آپو برای جوانان امر و تعلیمات است. از اینرو موجودیت جوانان به زندگی رهبر آپو وابسته است. در این راستا اگر زندگی رهبرمان از هر لحاظی با خطر مواجه شود، عمق استراتژیک ترکیه مورد هدف ما واقع می‌گردد.

وی در ادامه افزود: تاکنون چندین بار در مورد زندگی رهبر آپو شایعه ‌پراکنی‌هایی به وجود آمده و زندگی وی را به خطر انداخته‌‌اند و آن را خبررسانی نموده‌اند. هدف از این سیاست نرمال نمودن هر خطر و فشاری بر زندگی رهبر آپو برای خلق کورد و آزادیخواهان است. در این راستا نبایستی به دام این سیاست‌ها افتاد و این نوع خبررسانی‌ها را امری عادی دید و بایستی پاسخ قاطع و بجا داده شود. همچنین جوانان نباید از هیچ سازمان و دولتی خواستار آزادی رهبر آپو باشند.

تولهلدان زیلان عضو شورای مدیریتی ک.ج.ر در خاتمه از تمام جوانان کورد خصوصاً جوانان روژهلات کوردستان و ایران خواست که تا کسب اطلاع موثق از زندگی رهبر آپو از پای ننشیند و گفت: لازم است تا آگاهی موثقی از سلامتی رهبر آپو و چند و چون رویدادهای اخیر گرفته نشود، هیچ آزادیخواه و جوانی از پای ننشیند و ندای اعتراضی همه‌ی خیابان‌ها را فرا گیرد. لازم است جوانان روژهلات کوردستان و ایران با روحیه‌ی مقاومت و مبارزه‌ی ۱۹۹۹ به پاخیزند و خیابان خروشان گردد. آزادی فیزیکی رهبر آپو به معنای آزادی خلق‌ها و تمام آزادیخواهان و جوانان است.