زلال آمد: زندگی ساکینه، لیلا و فیدان خلاصه‌ای از تاریخ زنان است

​​​​​​​زلال آمد که از رفقای ساکینه جانسز، لیلا شایلمز و فیدان دوغان است، در رابطه با این سه زن انقلابی می‌گوید: آنان به پلی برای مبارزه، هویت و آزادی زنان تبدلیل شدند و مبارزه، هدف و انقلاب آزادی زنان را به سده بیست و یکم انتقال دادند.

زلال آمد خاطرنشان ساخت که ساکینه جانسز، لیلا شایلمز و فیدان دوغان به دلیل اعتقادات، هویت و ارزش‌های خود مورد هدف قرار گرفته و در این باره گفت: تحمیل کنندگان انزوا را درهم می‌شکنیم، از مسئولان این اقدام حسابرسی خواهیم کرد و حیاتی آزاد را برقرار می‌کنیم.

در هشتیمن سالگرد شهدات ساکینه جانسز، فیدان دوغان و لیلا شایلمز، زلال آمد از اعضای جنبش زنان کورد در اروپا TJK-E در سخنانی یاد و خاطره این سه شهید را گرامی داشت. زلال آمد می‌گوید: من ساکینه را در سال ۱۹۹۸ زمانیکه در اروپا بود شناختم. در آن زمان از جایی که من در آن مشغول فعالیت بودم دیدار کرد. می‌خواست تک تک ما را بشناسد، زمانی که مشغول شنیدن سخنان ما بود، به چشمان ما دقیق می‌شد. دیداری پر از خوشحالی بود، دیدار با یکی از رهبران زنان که تاریخ مقاومت کوردستان را دیده و نوشته است، احساس متمایزی بود. نخستین چیزی که توجه من را به خود جلب می‌کرد، تواضع وی، سخنان صمیمی و مشتاقانه وی بود.

زمانی که با ما در مورد رهبر آپو سخن می‌گفت ما می‌گفتیم که هنوز هم خود را کنار رهبر آپو احساس می‌کند. اگر می‌پرسیدیم که زنان با رهبر آپو چگونه پیوندی برقرار ساخته‌اند، از نحوه پیوند اندیشگی، سیاسی و اخلاقی می‌گفت که ساکینه با رهبری ایجاد کرده و مبتنی بر عقل و احساس بود. اهداف مشترک، آرمان‌های مشترک، مبارزه عملی زنان، خلق‌ها و تمامی فرودستان و پایبندی و عشق مداوم برای جستجوهای جدید و آزادی، معیارهای اصلی برای پیوند بین انسانها بود. از نظر ساکینه هر نوع ارتباط دیگری، می‌توانست ارتباطی مبتنی بر بردگی باشد. پایبندی رفیق ساکینه از این دست بود. به کرات شاهد بودم که چگونه رفیق ساکنیه رزمندگی و مقاومت بی‌نظیری در مقابل کوچکترین نوع بردگی نشان می‌داد. ممانعت از اشتباهات و بازگرداندن آنها به حیات یکی از دیگر از رویکردهای سارا بود. بخشش از دیگر رویه‌های عملی وی بود. ما همیشه به دلیل اشتباهات دست از انسانها بر می‌داریم. اما رفیق ساکینه دست از انسان‌های درستی برنمی‌داشت که مرتکب اشتباه شده بودند. موضع وی در مقابل بیعدالتی نیز بسیار مهم بود. این ویژگی‌های رفیق سارا، در جنبش حزب کارگران کوردستان، از ویژگی‌ها و عناصر رهبری هستند.

ساکینه جانسز هم از موسسان پ.ک.ک، هم از نیروهای پیشاهنگ مبارزه آزادی کوردستان و جنبش زنان آزاد کوردستان بود و هم خود زنی قهرمان و انقلابی، سیاستمدار بود که نقشی اساسی در ایجاد تفکر حیات آزاد در خاورمیانه و کوردستان ایفا کرده است. در سالهای ۱۹۸۰ رهبر مقاومت زندان آمد بود. ساکینه جانسز پیشاهنگی است که می‌داند می‌تواند به سخنگوی این جنبش تبدیل شود و نیروی مقاومت فرودستان در مقابله با قتلعام فرهنگی-سیاسی علیه زنان و خلق کورد، باشد. و این برخاسته از همان ذهنیت تاریخی بود که قتلعام درسیم در ذهن ساکینه ایجاد کرده بود.

زلال آمد در بخش دیگری از خاطرات خود با فیدان دوغان اظهار داشت که در ابتدای سال‌های ۲۰۰۰، در جریان آموزش زنان فیدان دوغان- روژبین را شناخته است و خاطرنشان ساخت که فیدان با شخصیت خود، جنبش اخلاقی و پرنسیپ و نیروی سخنوری خود بسیار جلب توجه می‌کرده و در ادامه افزود: بسیار پر شوق و شور بود. فعالانه در سمینارها مشارکت می‌کرد. به همان اندازه که هوشیار بود، اندیشمندی عمیق بود که جوانب متعددی داشت. بکاربستن این ویژگی‌ها و استعدادهای درونی در جنبش بسیار معنادار و مهم به شمار می‌رود. و این به معنای زندگی کردن با این تواناییها است. رفیق فیدان از چنین اراده‌ای برخوردار بود. به هیچ وجه اهل خودنمایی نبود. تمامی نیروی خود را، اعم از هوشیاری و اگاهی، رنج و تلاش بی‌وقفه، سازماندهی و فعالیت به مبارزه اختصاص داده بود. این رویکرد به وی اجازه داد که از سوی همه مورد احترام قرار گرفته و دوست داشته شود، از واقعیت وجودی خود آگاه شده و به آن معنا بدهد. حلاجی و بررسی مسائل و مشکلات با فیدان روشنی بخش و مایه خوشحالی بود، زیرا همیشه از دریچه دست یابی به راه حل مسائل و مشکلات می‌نگریست. زیرا او یک زن انقلابی بود که برای حل و فصل مشکلات دست به مبارزه زده بود. با شخصیت جوان و پخته خود، به رهبری تبدیل شده بود که همه به وی اعتماد داشتند.

فیدان دوغان دردهای خلق خود را که با قتلعام مواجه شده بود، از البستانی که در آن متولد شده بود درک می‌کرد، هر چند در اروپا بزرگ شده بود اما در مقابل حیات کاپیتالیستی غرب تسلیم نشده بود.

به توطئه بین‌المللی ۱۵ فوریه پاسخ داده و  به یکی از انقلابیون حرفه‌ای زن در انقلاب فکری و پرسپکتیو فکری رهبر آپو تبدیل و نظرهای وی را در رابطه به زنان به جهان معرفی کرد. فیدان دوغان یک زن دیپلمات کورد بود که از منافع ملی کورد در مقابل فرادستان دفاع می‌کرد. گام در مسیر شهید ساکینه گذاشته بود.

لیلا... ستاره شب و خورشید درخشان روز

زلال آمد در بخش دیگری از مرور خاطرات خود گفت: لیلا شایلمز را در برخی از سمینارها و فعالیتهای جنبش زنان شناخته بود. برخاسته از خانواده میهن‌دوست بود. به عنوان زنی جوان، از مکاری‌های پدرسالاری هراس به دل راه نداد، لیلا ستاره شب و خورشید درخشان روز ما است که آینده را روشن می‌کند. لیلا شایلمز در پیشاهنگی جوانان کوردستان  و خصوصا زنان جوان موفقیت به دست آورد. لیلا گام در مسیر سارا و روژبین گذاشته بود. زندگی هر سه زن شهید را می‌توان خلاصه‌ای از تاریخ زنان کوردستان و تاریخ زنان دانست؛ همانگونه که رفیق سارا نیز گفته بود: زندگی آنها سراسر مبارزه بود. هر سه زن به پلی برای مبارزه، هویت و آزادی زنان تبدیل شدند و مبارزه، هدف و انقلاب آزادی زنان را به سده بیست و یکم انتقال دادند.

زلال آمد در رابطه با یکی از خاطرات خود با سارا می‌گوید: رفیق لیلا وان با ما بود،  من هیچگاه راهپیمایی درازی را که در کوه‌های بهشت آسای کوردستان انجام دادیم از یاد نمی‌برم. ما سه نفر بودیم، جایی که قرار بود به آنجا برویم دور بود. اما زیبایی‌های طبیعت، طراوت طبیعت اجازه می‌داد که دوری این مسافت را فراموش کنیم. در طول مسیر، شوخیهایمان، خاطراتمان از شهدایی که اکنون در مسیر آنان گام گذاشته بودیم... در مقابل ما رودخانه‌ای قرار داشت. دستان همدیگر را محکم گرفته بودیم. رفیق سارا به من گفت: تصور کنید که اکنون در رودخانه هزل هستیم و می‌خواهیم وارد شمال کوردستان شویم. تصور کنید که ما به بوتان، آمد، درسیم ... رسیده‌ایم. بعد از آن گفت: دقت کنید؛ مبارزه ما بهترین هدیه به زنان است، از این شانس برخوردار هستید که آرمانهایتان را تحقق بخشید. و اکنون می‌بینیم که هزاران زن، مانند رفیق ساکینه به مبارزه دست زده‌اند و از این شانس برخوردار بوده‌اند که آرمان‌ها و رویاهایشان برای آزادی را در تمامی این سرزمین و هر نقطه‌ای از ان تحقق بخشند، بیافرینند. هیچگاه نمی‌توانم راهپیماییم را با وی، خنده‌هایش را از یاد ببرم. این راهپیمایی برای من در حد یک آموزش دانشگاهی بود.

آزادی در زندگی، از آب و نان واجب‌تر است

زلال در بخش دیگری از سخنان خود اظهار داشت که ساکینه جانسز به عنوان یکی از موسسان جنبش آزادی زنان کوردستان، در تمامی ابعاد اهمیت فراوانی را برای زنان قائل بود تا به پیشاهنگان مبارزه تبدیل شوند. سارا آزادی زنان را از آب و نان مهمتر می‌دانست. از نظر وی بسیار مهم بود که زنان اندیشه سیاسی، اجتماعی و فرهنگی را درک کرده و آموزش ببینند. او در هر عرصه‌ای از مبارزه که وارد می‌شد، نمایندگی آزادی زنان را بر عهده داشت.

پارادایم نوین رهبر آپو که بر اساس آزادی زنان و انقلاب زنان تاسیس شده بود، خواسته‌های وی را در رابطه با این پارادایم تقویت کرده بود. او از واقعیت بردگی و زنان درمانده و همچنین دروغین و ظلم ظالمان متنفر بود. او براین باور بود که باید هر دو جنسیت در این رابطه مبارزه برای آزادی زنان را بپذیرند. او براین عقیده بود که باید زنان در مقابل سیستم پدرسالاری به مبارزه برخیزند. در این رابطه او براین باور بود که به جای مبارزه‌ای که به زنان محدود شده باشد، مبارزه اجتماعی سودمندتر خواهد بود. با رفقای زن و مرد خود در این رابطه بحث می‌کرد، مجادله می‌کرد و دست‌یابی به آزادی را تشویق می‌کرد.

یه دلیل نقش، هویت و ارزشهایی که داشت مورد هدف قرار گرفت

زلال آمد جنایت پاریس را به عنوان تداوم توطئه بین‌المللی ۱۵ فوریه ۱۹۹۹ و گفته رهبر آپو را که «من را ربودند و به امرالی آوردند»، معرفی کرد. در این رابطه زلال آمد گفت: ما پیمان می‌بندیم که به نیروهای توطئه‌گر پاسخ می‌دهیم و این وظیفه‌ای برای ما است. هر سه زن انقلابی به دلیل برخورداری از نقش، هویت و ارزشهایی که داشتند مورد هدف قرار گرفتند. رفیق سارا موسس مبارزه یکی از رفقای رهبر آپو بود. هویت زنان، هویت کوردی و علوی، بازتاب دهنده‌ی هویتهای تمامی فرودستان است که علیه استعمارگری به مبارزه برخاسته‌اند. این پیامی است که از سوی رهبری و خلقمان صادر شده است: مقاومتی نباشد، مبارزه متوقف خواهد شد.

از طرف دیگر، زمان روی دادن این جنایت، زمانی است که قدم‌ها و جستجوهای جدیدی برای دست‌یابی به راه‌حل مسئله کورد آغاز شده بودند. راه حل دمکراتیک و صلح‌طلبانه‌ای که در حال آغاز شدن بود، را با بن‌بست مواجه کردند و از طرف دیگر شاهد تلاش‌هایی برای کودتا بودیم.

دولتهایی که مسئله کورد را ایجاد کرده‌اند، تلاش کردند این پیام را انتقال دهند که اگر ما نخواهیم، راه حلی ایجاد نمی‌شود و این راه از طریق گلادیو-میت انجام دادند.

دستگاه قضایی فرانسه و اروپا در معرض گمان است

رویداها در فرانسه روی می‌دهند. دولت فرانسه خود بنیانگذار قوانین است. اما این دولت به خوبی می‌داند که میت و اردوغان مسئول این جنایت هستند. ناتو نیز به خوبی از این مسئله مطلع است. اما، همانگونه که فاشیسم اردوغان و همکاری‌های پلید آن دو در خاورمیانه و حملات صورت گرفته را برای دست‌یابی به منافعشان می‌پذیرند، در این رابطه نیز جنایات ترکیه را مخفی می‌کنند. این نیروها جنگ جهانی سوم را آغاز کرده‌اند. این وضعیت خاورمیانه را به طور کامل به تباهی می‌کشاند و در این باره ناتو کاملا مقصر است. دادگاه و سیستم قضایی دولت فرانسه و اروپا در این باره در معرض گمان هستند. اما علیرغم تمامی تلاشهایشان برای مخفی نگاه داشتن این رویداد، ابعاد این مسئله برای زنان و خلق کورد کاملا آشکار شده است. جنایتکاران، مسئول خواهند بود. انقلاب و انقلابیون دادگاه خود را برگزار می‌کنند. انقلاب روژآوا دادگاهی است که خلق خود عدالت را برقرار می‌کند و از خودمدیریتی دمکراتیک دفاع می‌کند. جهانی بودن مبارزه آزادیخواهی زنان، حسابرسی تاریخی خود را انجام می‌دهد.

کسانی که در مسیر این شهدا گام گذاشته‌اند، حیات آزاد را شکل خواهند داد

زلال آمد در بخش دیگری از سخنان خود در رابطه با سه شهید رویداد پاریس اظهار داشت: دولت ترک از زنان، کورد و کارگران متنفر است. نیروهای سیستم حاکم با فرادستی مردان، به حملات وحشیانه‌ای دست می‌زنند. به این دلیل است در مقابل این حملات نیز شاهد مقاومت بی‌نظیری هستیم. از مبارزه زنان واهمه دارند. زنانی که از این مسئله مطلع هستند و گام در مسیر رفیق سارا، روژبین و لیلا گذاشته‌اند، در مبارزه خود برای آزادیخواهی و سازماندهی، از عزمی نستوه برخوردارند. برای جهانی شدن اندیشه آزادی زنان باید گام‌های مطمئن تری برداشته شود. سیستم کنفدارلیسم دمکراتیک زنان در کوردستان و خاورمیانه آغاز و گسترش می‌یابد. بر این اساس، زنان در جا که باشند، از تمامی دستاوردهای خود حراست کرده و هم حیاتی آزاد را ایجاد می‌کنند. در این راستا، ما سیستم دفاعی قدرتمندی را ایجاد کرده و اظهار می‌داریم که امکان ندارد که زنان بدون سازماندهی باشند. گفتن زنان فرودست و مردان فرادست کافی نیست. ساکینه نیروی فکری و تحرک را به زنان بخشیده است. اگر بتوانیم سزاوار تلاش‌های آنان باشیم باید گام در مسیر آنان بگذاریم. مسئولیتهایی را که آنان بر دوش داشتند قبول کرده و دیوارهای انزوای تحمیل شده از سوی فاشیسم را درهم بشکنیم. هر زنی که به آزادی باور داشته باشد و گام در مسیر مبارزه گذاشته باشد، از روح سارا‌ها بهره برده است.

منبع: ANHA