قرارگاه مرکزی نیروهای مدافع خلق: خط قهرمانی فدایی به توطئه پایان می‌دهد

ن.پ.گ با صدور بیانیه‌ای توطئه ١۵ فوریه را محکوم کرد و افزود: نیروهای گریلای ه.پ.گ به منظور پایان دادن به توطئه بین‌المللی با درپیش گرفتن استراتژی، شیوه‌و تاکتیک نوین با اعتماد به نفس، عزم و روحیه فدایی وظیفه‌ی تاریخی خویش را به جای می‌آورند.

فرماندهی قرارگاه نیروهای مدافع خلق (ن.پ.گ) به مناسبت ٢١مین سالگرد توطئه بین‌المللی ١۵ فوریه علیه عبدالله اوجالان رهبر خلق کورد بیانیه‌ای منتشر کرد.

در بیانیه ن.پ.گ آمده است:

"در شخص رهبر آپو که ملت کوردستان را از نسل‌کشی نجات داده و به سرچشمه ایدئولوژی و فلسفه مبارزه‌مان مبدل شد، ٢١مین سالروز توطئه بین‌المللی ١۵ فوریه را به شدت محکوم می‌کنیم. رهبر آپو از ١۵ فوریه ١٩٩٩ در برابر سیستم شکنجه و حصر امرالی ایستادگی می‌کند و به معمار مقاومت آزادیخواهی مبدل شده است. ما به مقاومت قهرمانانه ایشان درود می‌فرستیم و تعهدمان را تجدید می‌نماییم. همچنین به مبارزه خلقمان در برابر توطئه تبریک می‌گوییم و به شهیدان مرحله «نمی‌توانید روزمان را تاریک کنید» که در صیانت از رهبر آپو به قلعه‌ای آتشین مبدل گشتند، ادای دین می‌کنیم.

با پیش‌بینی و مقاومت بی‌سابقه رهبر آپو توطئه پوچ شد

ملت کوردستان به عنوان یکی از کهن‌ترین خلق‌های خاورمیانه هدف حمله نیروهای حاکم قرار گرفته و درصدد نابودی خلقمان برآمده‌اند. خلقمان در برابر نیروهای سفاک مقاومتی تاریخی را از خود نشان داده‌اند، از اینرو همیشه هدف توطئه قرار داده شده‌اند.

توطئه بین‌المللی ١۵ فوریه ١٩٩٩ که عمیق‌ترین توطئه تاریخ است همچون گسترده‌ترین فرمان کوردستیز به مرحله اجرا گذاشته شد. اما این توطئه در سایه پیش‌بینی و مقاومت رهبر آپو، در سایه مقاومت قهرمانانه خلق و جنبش‌مان پوچ گردید. رهبری در مقابل سیستم شکنجه و حصر، زنجیرهای اسارت فکری و جسمی را درهم شکسته و پارادایم آزادی را به خلق‌های خاورمیانه و جهان هدیه کرد. توطئه بین‌المللی که خلقمان عنوان "روز سیاه" را بر آن اطلاق نموده است با شکست روبرو شد و راه جنبش آزادیخواهی خلقمان به واسطه دفاعیات رهبرمان در امرالی روشن گشت و نیرویی مضاعف را به مبارزه آزادی بخشید. گریلاهای کوردستان در این چهارچوب بر مبنای خط جنگ خلق انقلابی در زمینه تاکتیک و استراتژی به نوآوری دست زدند و با پذیرفتن هزینه‌های آن مبارزه در برابر توطئه را در هر شرایطی به سطح مهمی رسانده‌اند.

مبارزه در ٢٢مین سال توطئه را شعله‌ورتر می‌کنیم

در ٢٢مین سال توطئه، خلقمان و گریلاهای جنبش آزادی کوردستان، اسارت رهبر آپو را تحمل نخواهند کرد. تا زمانی که رهبر آپو آزاد نگردد، نمی‌توانیم از پایان توطئه بین‌المللی و آزادی خلقمان سخن به میان آوریم. هدف اساسی گریلاهای آزادی کوردستان این است که در مقطع مبارزه نوین عرصه را برای تحولات تاریخی فراهم کنند.

گریلاهای نیروهای مدافع خلق (ه.پ.گ) با رویکردی استراتژیک شیوه و تاکتیک مرحله نوین را برای پایان دادن به توطئه بین‌المللی در پیش خواهند گرفت و با اعتماد به نفس، عزم و روحیه فدایی وظیفه‌ی تاریخی خویش را به جای می‌آورند. ما به عنوان گریلاهای آزادی کوردستان می‌خواهیم یادآوری کنیم که مبارزه علیه توطئه بین‌المللی را در ٢٢مین سال گسترده‌تر خواهیم کرد و برای پایان دادن به خط توطئه نیز با روحیه‌ی فدایی مسئولیت و وظایف خود را به جای می‌آوریم."