اولین کنگره پژاک در اروپا برگزار شد

پژاک اولین کنگره خود در کشورهای اروپایی را در خلال روزهای ٣ لغایت ۵ ژوئن ٢٠٢٢ برگزار کرد.

سازماندهی حزب حیات آزاد کوردستان (پژاک) در اروپا اولین کنگره خود را در ١٣ لغایت ١۵ خرداد ١۴٠١ در کشور سوئد برگزار کرد.

پژاک در قطعنامه‌ای نتایج اولین کنگره اروپای این حزب را منتشر کرد.

متن قطعنامه پایانی نخستین کنگره پژاک به شرح زیر است:

نتایج اولین کنگره اروپایی حزب حیات آزاد کوردستان – پژاک ٢٠٢٢

خاورمیانه دوران حساس و پیچیده‌ای را سپری می‌کند، تغییر در نظام وضع موجود در دستور کار نیروها و بازیگران تاثیرگذار در عرصه‌های سیاسی و اجتماعی منطقه است. پس از ظهور داعش و متعاقب آن هزیمت این گروه موازنه سیاسی تغییر کرد. رژیم ایران از ظهور داعش به عنوان فرصتی برای مداخله گسترده نظامی و سیاسی در کشورهای همسایه استفاده کرد. رشد هژمونی ایران به سطح خطرناکی برای منافع قدرت‌های سلطه‌گر جهانی در منطقه رسید.

ضعف و بی‌برنامگی مقامات جمهوری اسلامی ایران در حل مشکلات اجتماعی و اقتصادی ایران و سیاست سرکوب و گرسنگی دادن مردم، به خیزش مردم و رادیکالیزه شدن مطالبات روژهلات کوردستان و ایران منجر شد. فقر، بیکاری، فقدان آزادی‌های سیاسی و اجتماعی، تعمیق بحران اقتصادی، دیپلماسی ناکارآمد، سرکوب سیستماتیک زنان، فساد سیاسی و اداری، سرکوب باورمندان طیف‌های آیینی و تداوم سیاست دستگیری، شکنجه و کشتار اعتراضات گسترده خلق‌های ایران را در پی داشته است.

در چنین فضایی بازیگران اصلی دخیل در تحولات منطقه خود را برای مرحله جدیدی آماده می‌کنند و خلق‌های ساکن در جغرافیای ایران به دنبال الگوی زندگی آزاد و شایسته هستند. حزب حیات آزاد کوردستان (پژاک) در اروپا با درک برهه حساس کنونی خود را برای مرحله تازه‌ای آماده می‌کند. در همین راستا، اولین کنگره خود در اروپا را از ٣ تا ۵ ژوئن ٢٠٢٢ در سوئد برگزار کرد.

در کنگره به طور فشرده درباره وضعیت سیاست جهانی و منطقه‌ای به ویژه موضوعاتی که مستقیم یا غیرمستقیم به کوردستان به طور کلی و شرق کوردستان به طور خاص مربوط می شود بحث و تبادل نظر شد.

در کنگره تقویت مبارزات در شرق کوردستان و به طور کلی کوردستان و پیشبرد مبارزه مشترک با جنبش انقلابی، دمکراتیک و آزادیبخش ملی مردم، زنان، کارگران و زحمتکشان در ایران مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

در کنگره ضرورت تقویت تشکیلات با توجه به شرایط کنونی کوردستان و منطقه و لزوم مبارزه در تمامی عرصه‌های مبارزاتی و نیز پاسخگویی به این وضعیت مورد بحث و بررسی قرار گرفت. در کنگره ارتقای سازماندهی و ارتقای سطح روحیه انقلابی راه حل کنونی مبارزه برای رهایی ملی و اجتماعی مورد تأکید قرار گرفت.

در کنگره با روحیه انقلابی و شفاف نقاط ضعف قبلی مبارزات پژاک در اروپا مورد بحث و بررسی قرار گرفت. توجه به تلاش‌ها، مجاهدت‌ها و دستاوردهایی که تاکنون در مبارزات پژاک در اروپا به دست آمده، حل کاستی‌ها و ضعف‌هایی که مبارزه را تحت الشعاع قرار می‌دهد، تجلیل از تمامی اعضا، دوستان و میهن‌دوستانی که به قوت و انرژی مبارزات حزب ما در خارج از کشور تبدیل شده‌اند در کنفرانس به عمل آمد.

کنگره پس از تجزیه و تحلیل وضعیت گذشته مبارزات پژاک در خارج از کشور و شناسایی نقاط ضعف و دستاوردها، فرصت‌ها، موانع و نیازهای مبارزات آتی پژاک در خارج از کشور را شناسایی و به تجزیه و تحلیل جزییات زندگی و فعالیت‌های کوردهای دیاسپورا پرداخت.

کنگره خاطرنشان کرد: بدون تردید مهاجرت کوردها به خارج از کشور، مستقیم یا غیرمستقیم با مسائل ملی، سیاسی، اقتصادی و اجتماعی که در نتیجه سیاست‌های اشغالگران ایجاد شده است، بر مردم ما تحمیل شده است.

 با وجود همه مصائب، این وضعیت باعث ایجاد حس میهن‌دوستی، پتانسیل، تجربه و توانایی را آفریده که در صورت ارزیابی، تفکر و سازماندهی مناسب می‌تواند هم از انقلاب داخلی حمایت کند و هم به نیرویی برای ساختن یک جامعه کوردی آزاد و دمکراتیک در خارج از کشور تبدیل شود. فرد و جامعه کورد خارج از کشور می‌تواند از فرصت‌ها و مزیت‌های جامعه میزبان استفاده کند و از ارزش‌های مثبت فرهنگ کوردی و هویت کوردی جدا نشود.

اروپا دارای تعداد قابل توجهی از کوردها از چهار قسمت کوردستان و انرژی کار و مبارزه قابل توجهی است که ما نتوانسته‌ایم به شیوه‌ای صحیح این پتانسیل را سازماندهی کنیم. در کنگره برخی از نواقصی که باعث شده ما به عنوان سازماندهی پژاک در اروپا نتوانیم از این فرصت‌ها به خوبی استفاده کنیم، شناسایی و راهکارها مورد بحث و بررسی قرار گرفت. بررسی روش‌های جدید و یافتن رویکردهای مناسب برای رهبری صحیح مورد بحث قرار گرفت.

 در مرحله امروز، یک سازمان قوی در اروپا متکی به قدرت و اراده خلق، از طریق یک مبارزه دمکراتیک، به دور از تنش و با خوانش عمیق رویدادها، می‌تواند مسیر تحول را به سمت استقرار یک مدل دمکراتیک و مردمی تغییر دهد. کنفرانس در این راستا در فضایی گرم و انقلابی مصوبات زیر را به تصویب رساند:

١) آزادی رهبر آپو آزادی اراده آزاد کورد و کلید حل مسئله دمکراسی و همزیستی در کوردستان و خاورمیانه است. بر این اساس مبارزه برای آزادی رهبر آپو محور کار و مبارزه ما خواهد بود.

٢) بر اساس فلسفه آزادی زنان، مبارزه علیه ذهنیت جنسیتگرایی را مبنا قرار می‌دهیم.

٣) حفظ فرهنگ اجتماعی مثبت و اخلاق اجتماعی اساس کار سازمان محسوب می‌شود.

۴) همزیستی خلق‌ها و توسعه فرهنگ همزیستی و شناخت تفاوت‌ها در مواجهه با جامعه هموژن دولت- ملت مبنا قرار گیرد.

۵) دیپلماسی وسیله‌ای برای صلح و نزدیکی دوستانه بین خلق‌ها تلقی می‌شود. در این زمینه دیپلماسی خلقی اساس و ارتباط با سازمان‌های مدنی و اجتماعی سایر ملل در اولویت ما خواهد بود.

کنگره چندین موضوع دیگر را در رابطه با جوانان، زنان و محیط زیست مورد بحث و گفتگو قرار داد. در فضایی مملو از شور و نشاط و با روحیه بالا کار خود را با برنامه‌ریزی فشرده و با شعار «با سازماندهی خود، ملت دمکراتیک را بنیان می‌نهیم، رهبر آپو را آزاد نموده و کوردستان را نجات می‌دهیم» به پایان رساند.

حزب حیات آزاد کوردستان (پژاک)

 اروپا- ژوئن ٢٠٢٢"