اداره خودگردان شمال و شرق سوریه به ادعاهای دولت مرکزی سوریه پاسخ داد

دپارتمان روابط خارجه اداره خودگردان شمال-شرق سوریه خطاب به حکومت شام اعلام کرد که از به کارگیری زبان توهین و اتهام دست بردارد

دپارتمان روابط خارجه اداره خودگردان شمال و شرق سوریه با انتشار بیانیه‌ای در وبسایت رسمی خود به ادعاهای حکومت مرکزی سوریه واکنش نشان داده و خواست توجه خود را معطوف به حل مسائل و مشکلات سوریه کند و اعلام کرد: "تحلیل اشتباه از وضعیت فعلی، تنشها را عمیق‌تر می‌کند."

دپارتمان روابط خارجه اداره خودگردان شمال و شرق سوریه اعلام کرد؛"رژیم سوریه به روال همیشه از طریق وزارت امور خارجه خود و به زبانی دور از منطق در رابطه با واقعیت موجود سوریه صحبت می‌کند. این زبان، زبان دشمنی و دور از واقعیت است و منطقه خودگردان ما را هدف گرفته است. رژیم سوریه قصد دارد با این ادعاها توجه مردم سوریه را از نقش و مسئولیت خود در رابطه با شرایط فعلی سوریه منحرف کند."

این وزارتخانه در ادامه آورده است که ادعای وزارت خارجه رژیم سوریه مبنی بر اینکه پروژه منطقه خودگردان به تضعیف سوریه می‌انجامد، نشان از آشفتگی و وضعیت انزوایی است که در آن قرار دارد. این نشان از خوانشی نادرست از وضعیت کلی سوریه، ذهنیت انکار و غفلت، اسرار بر سیستم مرکزگرا و حذف تنوع‌هایی است که سوریه را به وضعیت فعلی کشانده است.

دپارتمان روابط خارجه اداره خودگردان شمال و شرق سوریه تأیید کرد که پروژه اداره خودگردان یک پروژه ملی برای کل سوریه است، آنها از اتحاد مردم و جوامع سوریه دفاع کردند و داعش را شکست دادند و در ادامه افزود: "ما به عنوان اداره خودگردان شمال و شرق سوریه اطمینان می‌دهیم که پروژه ملی خود برای سوریه را ادامه خواهیم داد. این پروژه از وحدت جامعه ما دفاع کرد و داعش را شکست داد. همچنین نمونه‌ای عالی از دمکراسی را فراهم کرد. همزمان پروژه‌ای است که پاسخگوی نیازهای جوامع سوریه بوده و وارد بازی‌های سیاسی و توطئه‌هایی نشد که منافع مردم را نقض می‌کردند.

ما تأیید می‌کنیم که وابستگی رژیم سوریه به این دیدگاه محدود، ذهنیت مرکزگرا و قرائت نادرست از قانون تنش‌ها را عمیق‌تر می‌کند و نگاهی واپسگرا و بی‌احترامی، توهین و به صخره گرفتن درک و فهم مردمان سوریه است."

بیانیه می‌افزاید:"رژیم سوریه اخیراً از طریق مسئولان و نمایندگان سیاسی خود، اظهارات نادرست و دور از واقعیت وضعیت فعلی ارائه داد و به ناحق مناطق خودگردان شمال و شرق سوریه را متهم می‌کند. آنهم در زمانی که ما بارها تعهد خود را به اصول آشتی و گفتگوهای ملی اعلام کرده و بر آن اسرار ورزیده‌ایم."

دپارتمان روابط خارجه اداره شمال و شرق سوریه در ادامه و با دعوت از دمشق اظهار داشت؛"ما از رژیم سوریه می‌خواهیم که منافع ملی تمامی جوامع سوریه را در نظر بگیرد و فداکاری‌های مردم و اداره خودگردان ما را مشاهده کرده و سعی در سیاه‌نمایی آن نکند، زیرا چنین ادعاهایی به هیچ وجه به نفع مردم و در خدمت ثبات و امنیت سوریه نیست."

دپارتمان روابط خارجه اداره خودگردان شمال و شرق سوریه در پایان یکبار دیگر دولت دمشق را به گفتگو و به کارگیری زبان صلح و منطق فراخواند و اعلام کرد: "ما یکبار دیگر از رژیم می‌خواهیم که از زبان خرد استفاده کند و از ادعا و لفاظی‌های قبلی خود فاصله بگیرد. بیایند و وارد گفتگو شوند و از وارد کردن اتهامات نادرست خودداری کنند. چون این اقدامات و عملکرد جز ویرانی، چیز دیگری به دنبال نخواهد داشت."