امین علیکو: بدون برسمیت شناختن خودمدیریتی، تنش‌های سوریه حل نمی‌شوند

امین علیکو عضو مجلس حزب اتحاد دمکراتیک ضمن تاکید بر لزوم شناسایی رسمی خودمدیریتی دمکراتیک اعلام داشت که این خودمدیریتی برای سوریه‌ای آزاد و دمکراتیک و متکثر به امیدی بدل شده است و حل تنش‌های سوریه از این مسیر امکان‌پذیر است.

امین علیکو عضو مجلس عمومی حزب اتحاد دمکراتیک اعلام کرد که انقلاب ۱۹ ژوئیه از مراحل بسیار حساسی گذر کرده و از ابتدای انقلاب، دولت ترک با رهبری آ.ک.پ و از طریق تبهکاران وابسته به خود، به اشغال مناطق سوریه دست زده و تلاش می‌کند دستاوردهایی را که با مبارزات شهدا به آن دست یافته‌ایم از میان بردارد.

انقلاب ۱۹ ژوئیه آینده سوریه است

امین علیکو در سخنان خود اظهار داشت که مقاومت خلقهای روژآوا اثبات کرده است که انقلاب ۱۹ ژوئیه انقلابی برای آینده دمکراتیک سوریه بوده و در ادامه اظهار داشت: به همین دلیل لازم است که جامعه عربی و مجامع بین‌المللی از آن حمایت کنند. علیکو همچنین خاطرنشان کرد که دولت ترک با هدف اشغال روژآوا از گروه‌های تبهکار و داعشی که کوبانی حمله کردند حمایت می‌کند، زیرا هدف ترکیه این بود که شعله‌های انقلاب را خاموش کند، اما به دلیل مبارزه و مقاومت خلق و رزمندگان یگانهای مدافع زنان و خلق با شکست مواجه شد.

بدون عشق به خلق‌ها دست یافتن به راه حل امکان ندارد

این عضو شورای رهبری حزب اتحاد دمکراتیک ضمن اشاره به در پیش گرفتن تمام جرایم از سوی دولت ترک علیه مناطق شمال-شرق سوریه، اعلام کرد که هدف اصلی از میان برداشتن دستارودهای روژآوا و مقاومت تاریخی آن بوده است. اما بدون عشق به خلق‌ها عشق به خلقهای کورد، عرب، آسوری و سریانی امکان دست‌یابی به راه حلی برای بحران سوریه امکان‌پذیر نیست. زیرا این خلق‌ها هستند که صاحبان اصلی انقلاب ۱۹ ژوئیه هستند.

علیکو در رابطه با دستاوردهای خلق‌های منطقه نیز افزود: هیچ کس نمی‌تواند دستاوردهای خلق‌های روژآوا را از میان بردارد. ما نمی‌توانیم به وضعیت قبل از سال ۲۰۱۱ بازگردیم.

خودمدیریتی امیدی برای سوریه و خلق‌های منطقه است

علیکو ضمن اشاره به مرحله حساسی که روژآوا در آن به سر می‌برد اظهار داشت: در این مرحله باید خودمدیریتی دمکراتیک شمال-شرق سوریه به رسمیت شناخته شود، زیرا این خودمدیریتی خلق‌های منطقه را سازماندهی و متشکل کرده و مسائل و مشکلات آنها را در شرایط دشوار حل کرده است و دستاوردهای آنها را در مقابل حملات دولت ترک حراست کرده است.

علیکو در خاتمه اظهار داشت خودمدیریتی پروژه دمکراتیک را در منطقه مستقر کرده و می‌تواند بحران سوریه را هم حل کند.