قتل ٣ زن و ۴ مرد کورد از سوی فاشیست‌های تُرک در قونیه

ترک‌های فاشیست یکبار دیگر به خانواده‌ای کورد که در قونیه ساکن است حمله کردند و به شیوه‌ای وحشیانه ٧ عضو یک خانواده از جمله ٣ زن را کشتند.

یک خانواده کورد ساکن بخش مرام استان قونیه هدف حمله ترک‌های نژادپرست قرار گرفتند. خانواده دَدَه‌اوغلولر روز ١٢ می/ ٢٢ اردیبهشت هدف حمله ۶٠ تُرک نژادپرست قرار گرفته بودند، این خانواده امروز یکبار دیگر هدف حمله فاشیستی قرار گرفت.

در حمله نژادپرستانه به خانواده دده‌اوغلولار ٧ تن از جمله ٣ زن قتل‌عام شدند.

روز ١٢ می در محله باغچه‌شهیر بخش مرام در استان قونیه گروهی ۶٠ نفره از فاشیست‌های ترک به خانواده دده‌اوغلولار اهل قارص باکور کوردستان حمله کردند. فاشیست‌های ترک به ٧ عضو خانواده دده‌اوغلولار حمله کرده و به آنان گفته بودند، "ما ملیگرا هستیم، اجازه نخواهیم داد اینجا زندگی کنید" و با سنگ، قمه و چوب به آنان حمله کرده بودند. در این زمینه ۵ نفر دستگیر شده بودند اما به بهانه «شواهد ناکافی» آزاد شدند.