ربودن نمایندگان روژآوا در هولیر، یادآور اقدامات رژیم‌های اقتدارگرا علیه خلقمان است

ادریس یونس از اعضای حزب اتحاد دمکراتیک در رابطه با ربایش نمایندگان حزب خود در باشور کوردستان به دست میت ترک اظهار داشت: اقدامات پارت دمکرات کوردستان در هولیر، یادآور اقدامات رژیم‌های اقتدارگرا علیه خلقمان است.

۴٨ روز است که نمایندگان خودمدیریتی روژآوا به نام‌های جهاد حسن و مصطفی خلیل عثمان و مصطفی عزیز در هولیر از سوی مقامات امنیتی پارت دمکرات کوردستان ربوده شده و اطلاعی از سرنوشت آنها در دست نیست.

علیرغم درخواست‌های خودمدیریتی و حزب اتحاد دمکراتیک از حکومت باشور کوردستان برای آزادی این افراد، اما پارت دمکرات کوردستان تا کنون در خصوص علت ربایش این افراد اظهار نظری نکرده است.

ادریس یونس از اعضای حزب اتحاد دمکراتیک ضمن محکوم نمودن سیاستهای پارت دمکرات کوردستان و ربودن اعضای این حزب و خودمدیریتی اظهار داشت: باشور کوردستان بخشی از کوردستان بزرگ است. ما به عنوان حزبی سیاسی مبارزه دیپلماتیک خود را ادامه داده و در این باره تلاش می‌کنیم تا حقوق خلقمان را تامین کنیم، اما می‌بینیم که حکومت باشور کوردستان سیاستهای آ.ک.پ را به پیش برده و سیاستمداران کورد را ربوده و مانع از ادامه مبارزات سیاسی آنان می‌شود.

ربایش سیاستمداران کورد شیوه میت ترکیه است

ادریس یونس در ادامه اظهار داشت: زمانیکه نمایندگان ما ربوده شدند، میت ترک و سیاستهای این دولت برای دستگیری نمایندگان حزب دمکراتیک خلق‌ها را به یاد آوردیم. به همین دلیل شگفت زده نشدیم که دست‌های اشغالگری ترک و استخبارات در ربودن نمایندگانمان را در باشور کوردستان مشاهده کنیم.

یونس ادریس در ادامه افزود: برخوردهای پارت دمکرات کوردستان یادآور اقدامات سیستمهای حاکم علیه خلق کورد بوده و در ادامه افزود: با نگاهی با تاریخ خود می‌بینیم که زمانیکه دولت‌ها به حاکمیت دست یافتند، علیه ما به عنوان کورد به هر اقدامی دست زدند. اقدامات پارت دمکرات کوردستان و ربایش نمایندگان ما یادآور اقدامات این دولت‌ها بوده است، زمانیکه ما به عنوان کورد بر ملت بودنمان تاکید می‌کردیم، از سوی حکومت‌های دمشق دستگیر می‌شدیم، از سوی رژیم ایران به دار کشیده می‌شویم و اکنون مشاهده می‌کنیم که نمایندگان ما با تهدیدهای بزرگ مواجه می‌شوند، زیرا سیاست دشمنان قدیمی اکنون از سوی این حزب  به پیش برده می‌شود.

یونس ادریس در خاتمه از پارت دمکرات کوردستان درخواست نمود که در دام دشمنی‌های طراحی شده نیفتاده و خواهان اطلاع از سرنوشت این نمایندگان و آزادی آنها شد.