سلیمان جعفر: دیدار سلیمان سویلو از عفرین راه بر تجزیه و الحاق عفرین هموار می‌کند

سلیمان جعفر ریاست مشترک مجلس منطقه عفرین اعلام نمود هدف از دیدار وزیر کشور ترکیه به عفرین اجرای طرح الحاق این شهر به ترکیه بوده و در این باره خاطرنشان ساخت که: باید جهان دولت ترک را به خوبی درک کرده و در مقابل این فاجعه سکوت نکند.

سلیمان سویلو وزیر کشور دولت اشغالگر ترک در نخستین روز عید قربان از عفرین و عزاز دیدار کرده بود. هدف از این دیدار مشروعیت بخشیدن به اشغالگری بوده است. در این رابطه سلیمان جعفر ریاست مشترک مجلس منطقه عفرین اعلام نمود که دولت ترک همچنان در مسیر دست‌یابی به اهداف عثمانیگری خود حرکت می‌کند.

لازم است که جهان خطر دولت ترک را به خوبی درک کند

سلیمان جعفر در این رابطه دیدار سلیمان سویلو وزیر کشور دولت ترک به عفرین و عزاز اشغالی را محکوم کرده و اظهار داشت: جرایم دولت اشغالگر ترک ادامه همان اقدامات این کشور در منطقه اسکندرون است. جهان باید خطر این مسئله را به خوبی درک کند. سویلو از شهرهای سوریه مانند یکی از ایالات ترکیه دیدار کرده و به هنگام دیدار از این شهر و دیدار از تبهکاران وابستگان میت اعلام کرد که از غیر نظامیان در این شهر دفاع می‌کند.

سلیمان جعفر در بخش دیگری از سخنان خود اظهار داشت ائتلاف سوریه تا کنون یک بار علیه اظهارات سویلو و دیدار وی سخن نگفته و همزمان اظهارات این گروه را در قبال دیدار نمایندگان خودمدیریتی از فرانسه محکوم کرد. ائتلاف سوری که حمایتهای خود را از دولت اشغالگر ترک دریافت می‌کند، سفر هیات نمایندگی خودمدیریتی به فرانسه را محکوم کرده و همزمان دیدار سلیمان سویلو از شهرهای اشغال شده را مشروع جلوه داده بود.

سلیمان جعفر در بخش دیگری از سخنان خود خاطرنشان ساخت که دولت اشغالگر ترک با همراهی گروه‌های تبهکار به هر اقدام ممکنی از قتل و آدم‌ربایی گرفته تا مصادره املاک ساکنان عفرین را مشروع جلوه داده و هم اکنون ادعای صیانت از غیر نظامیان را دارد.

سکوت در مقابل جرایم دولت ترک فاجعه بزرگی را بدنبال دارد

جعفر در بخش دیگری از سخنان خود خاطرنشان ساخت که هر اقدامی از سوی دولت اشغالگر ترک با نیت و مقاصد از پیش تعیین شده صورت گرفته است. به همین دلیل دیدار سویلو از عفرین تصادفی نبوده و همزمان سکوت مجامع بین‌المللی در مقابل دخالت‌های دولت ترک در امور دولت و تلاش برای اشغال سوریه را محکوم می‌کنیم. سلیمان جعفر در خاتمه سخنان خود اظهار داشت که دولت ترک هم اکنون با احساسات اسلامی و عربی سوری‌ها بازی می‌کند و به همین دلیل سکوت دولت‌های خاورمیانه در مقابل طرح‌ها و جرایم دولت ترک فاجعه‌بار خواهد بود.