عربستان سعودی: حملات ایران و ترکیه نقض معاهدات بین‌المللی است

عربستان سعودی حملات رژیم ایران و ترکیه را به خاک عراق محکوم کرده و اظهار داشت: این حملات تهدیدی علیه امنیت اعراب و منطقه به شمار می‌رود. عراق برای حفاظت و دفاع از خود هر تصمیمی اتخاذ نماید ما از آن حمایت می‌کنیم.

وزارت امور خارجه عربستان سعودی در رابطه با حملات ترکیه و رژیم ایران علیه خاک عراق بیانیه‌ای را صادر کرد. در این بیانیه که حملات ایران و ترکیه به عراق محکوم شده‌اند، آمده است که این حملات پذیرفته نمی‌شوند. در بخش دیگری از این بیانیه آمده است که این کشورها از طریق این حملات در امور کشورهای عربی دخالت می‌کنند و این به معنای نقض آشکار حاکمیت عراق است. این تهدیدی علیه امنیت منطقه و امنیت کشورهای عربی و نقض معاهدات بین‌المللی به شمار می‌رود.

در خاتمه این بیانیه آمده است که عربستان سعودی از اقدامات عراق حمایت کرده و عراق نیز برای دفاع و حفاظت از امنیت خود هر تصمیمی اتخاذ نماید، عربستان سعودی از این تصمیم حمایت می‌کند.