تظاهرات در بغداد و ١١ شهر عراق علیه دولت و احزاب فاسد

در پی اعتراضات و حرکت معترضین به سوی منطقه‌ی سبز در بغداد مابین معترضین و نیروهای امنیتی عراق درگیری رخ داد که منجر به کشته و زخمی شدن دست‌کم نفر از معترضین شد

   در اعتراضات امروز صبح در شهر‌های بغداد، ناصریه و میسان شمار زیادی از شهروندان عراقی به جمع معترضین پیوستند اما به سبب ممانعت و جلوگیری نیروهای امنیتی در بغداد اعتراضات به خشونت و درگیری کشیده شد.

   گزارش‌های اولیه حاکی از کشته شدن یک معترض و زخمی شدن دست‌کم ١٠٠ شهروند است. تعدادی از نیروهای امنیتی به سبب پرتاب سنگ از سوی معترضان خشمگین زخمی شد‌ه‌اند. از سوی دیگر معترضین ساختمان استانداری المثنی را به آتش کشیدند. همچنین مقر جنبش حکمت و عصائب اهل حق را در المثنی به آتش کشیدند.

    فساد حکومت و احزاب وابسته به بیگانگان مهمترین دلیل نارضایتی معترضان عراق است.