دوندار: حکومت جنگ علیه خلق کورد را آغاز کرده است

پرو دوندار پارلمانتار ه.د.پ در سالگرد حملات به خودمدیریتی در باکور کوردستان و قتل‌عام مردم بیانیه‌ای منتشر کرد و گفت: "حکومت علیه خلق کورد جنگ را آغاز کرده است".

روز شنبه (١۴ دسامبر) گروهی از پارلمانتاران ه.د.پ در مورد سالگرد ممنوعیت رفت و آمد در مناطق جزیر، سلوپی و شرنخ، در پارلمان کنفرانسی مطبوعاتی برگزار کردند. پرو دوندار  از طرف پارلمانتاران مردین بیانیه‌ای منتشر کرد و گفت، برای محکومت وحشیگریهایی که در سالهای ۲۰۱۵ و ۲۰۱۶ رخ داد، اینجا جمع شده‌ایم.

"حقوق میلیونها تن پایمال شد"

دوندار گفت که آ.ک.پ تحمل پیروزی ه.د.پ در انتخابات ۷ ژوئن ۲۰۱۵  را نداشت و به همین دلیل شهرها و مناطق ه.د.پ را هدف قرار داد و با جنگ و هجوم آنها را ویران کرد. دوندار در مورد ممنوعیت خروج از شهرها در آن مناطق گفت، در یک به یک این ممنوعیت‌ها در آن زمان حقوق اصلی و اساسی و آزادی یک میلیون و ٨۰۹ هزار تن نقض شده است. وی همچنین گفت: "از حق زندگی تا حق آموزش آنها با جنایت علیه بشریت روبه رو شده و هنوز هم در برخی از آن مناطق ممنوعیت رفت و آمد ادامه دارد".

دوندار همچنین خاطرنشان کرد که در جزیر در زیر زمینهای ساختمانها به وحشیگری پرداختند و هنوز هم زخمهای آن روزها التیام نیافته است. وی در ادامه گفت در مراکزی مانند جزیر، هزخ، شرنخ، کربوران، فارقین، سور، گَوَر و چندین جای دیگر تحت عنوان "ممنوعیت رفت و آمد" ترور دولتی انجام شده است. دوندار اعلام کرد که حکومت علیه شهروندان خود جنگ سنگینی را آغاز کرده است.

"مناطق باستانی تخریب شدند"

دوندار همچنین اعلام کرد که در میان آنها سیاستمدارها هم حضور داشتند. صدها شهروند نیز در این مناطق کشته شدند و سپس حتی خانواده‌هایشان هم مجازات شدند. دوندار در ادامه اظهار داشت، یکی از مناطق باستانی کوردستان، سور علی رغم آنکه زیر نظر یونسکو بود، تخریب شد و تاریخ هزاران ساله‌ی آن ویران شد.

"هنوز هم پیکر ۱۴ تن به خانواده‌هایشان تحویل داده نشده است"

دوندار به رخدادهای منطقه‌ی جزیر اشاره کرد و گفت، هنوز هم در جزیر پیکر ۱۴ تن به خانواده‌هایشان تحویل داده نشده است. وی گفت، ٨۰۰ تن از اعضای آسایش و حدود ۲۰۰۰ تن جان خود را از دست داده‌اند.

دوندار همچنین تاکید کرد، محاصره‌ی شهرهای کوردی آغاز شده است و اکنون در سرتاسر ترکیه ادامه دارد و همان اعمال در شمال و شرق سوریه نیز انجام می‌شود. دوندار همچنین گفت، همه‌ی دستگاهها و سازمانهای بین المللی و اتحادیه‌ی اروپا در مقابل این اعمال غیر انسانی و وحشیانه سکوت کرده‌اند و همچنین سکوت به آ.ک.پ جسارت بخشیده است. وی اعلام کرد، همه‌ی محاصره‌ها و ممنوعیتها جنایت علیه بشریت است و او با یادآوری اینان، سیوی دمیر، پاکیزه نایر، فاطیمه اویار، محمد تونج، آسیا یوکسل، جمیله چاگرگا و روزرین بولوت یاد همه‌ی کسانی را که در آن حملات به شهادت رسیدند گرامیداشت.