السراج کنار می‌کشد

فایز السراج، رئیس شورای ریاست دولت الوفاق لیبی نزدیک به دیکتاتور ترکیه اعلام کرد که تا پایان اکتبر از سمت خود کناره‌گیری می‌کند.

فایز السراج، نخست‌وزیر لیبی در برنامه‌ای تلویزیونی اعلام کرد که تا پایان ماه اکتبر از سمت خود کناره‌گیری خواهد کرد.