توحید قریشی زندانی سنی مذهب به ۱۶ سال زندان دیگر محکوم شد

زندانی سنی مذهب زندان رجایی شهر کرج توحید قریشی در حالی که باید فروردین ماه امسال آزاد می‌شد، به ۱۶ سال حبس دیگر محکوم گردید.

   توحید قریشی امام جمعه‌ی سابق تالش که در فروردین ماه امسال دوران زندانش پایان می‌یافت اما با بازگشایی پرونده‌ی جدیدی توسط اطلاعات مواجه شد و از بابت این پرونده به ۱۶ سال حبس محکوم شد.

   روز دوشنبه ۷ مرداد ۹٨ جلسه‌ی رسیدگی به پرونده‌ی جدید توحید قریشی در شعبه‌ی ۲٨ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی مقیسه برگزار شد.

   در این جلسه به وی اجازه‌ی دفاع از خود داده نشد و حتی قاضی مقیسه وی را تهدید کرده و گفته بود وی مستحق مرگ است و باید از بابت اتهامات متعددی محاکمه شود. همچنین هیچ گونه مدرکی علیه توحید قریشی در دادگاه توسط قاضی یا دادستانی ارائه نشده است.

   دیروز ۲م مهر حکم ۱۶ سال زندان به این زندانی سنی مذهب ابلاغ شد. بر اساس این حکم توحید قریشی از بابت اتهام "اجتماع و تبانی با هدف اقدام علیه امنیت ملی" به ۱۰ سال، "هواداری از گروههای مخالف نظام" به ۵ سال و اتهام "تبلیغ علیه نظام" به یک سال و در مجموع به ۱۶ سال زندان محکوم شد.