اعلام عزای عمومی دو روزه در هشت استان عراق

برای همدردی با خانواده جانباختگان و زخمی‌های اعتراضات ضددولتی در عراق از امروز در هشت استان این كشور دو روز عزای عمومی اعلام شد

از صبح یکشنبه (١ دسامبر) در هرکدام از استان‌های نجف، کربلا، ذی قار، دیوانیه، مثنی، میسان، بابل و دیالی دو روز عزای عمومی اعلام شد.

معترضان نیروهای وابسته به رژیم ایران را به دست‌داشتن در کشتار دست‌کم ۴٣٠ تن و زخمی کردن بالغ بر ١٧ هزار تن دیگر در اعتراضات دوماه گذشته عراق می‌دانند.