خلیفه حفتر خود را رهبر لیبی خواند

خلیفه حفتر فرمانده نیروهای «ارتش ملی لیبی» اعلام کرد که معاهده صخیرات اعتبار خود را از دست داده‌ داده و از اکنون به بعد وی رهبر ملی لیبی می‌باشد.

خلیفه حفتر در پیامی ویدیویی اظهار کرده است که معاهده صخیرات که سال ٢٠١۵ اداره کشور را به فائز السراج گماشته‌ی ترکیه در لیبی واگذار کرده بود را به رسمیت نمی‌شناسد. خلیفه حفتر با اشاره به راهپیمایی مردم لیبی گفت که شهروندان لیبی وی را به عنوان رهبر ملی خود برگزیده‌اند.

در پیام خلیفه حفتر آمده است:" ای مردم آزاده لیبی، درخواست شما را اجابت کردیم و توافق سیاسی مشکوکی که کشور را ویران کرده و آن را به سوی پرتگاه‌های خطرناکی سوق داد، ملغی اعلام می‌کنیم و قدرت را به کسی انتقال می‌دهیم که شما او را برای هدایت این مرحله شایسته می‌دانید. افتخار می‌کنیم که فرماندهی کل-ارتش- این مسؤولیت تاریخی مهم را در این شرایط استثنایی برعهده گرفته و عمل به توافقنامه سیاسی را متوقف کردیم تا با تصمیم مردم که منبع قدرت مسؤولان هستند، صفحه این توافق بسته شود."

خلیفه حفتر خاطرنشان کرد که معاهده صخیرات کشور لیبی را بسوی ویرانی سوق داده است و افزود:"تا زمانی که آخرین وجب خاکمان را آزاد کنیم به مبارزه ادامه خواهیم داد."

به نظر می‌رسد که این اقدام حفتر در هماهنگی با امارات، روسیه و مصر بوده است.

دولت ترکیه به عنوان حامی اصلی تبهکاران تحت فرمان فایز السراج تاکنون واکنشی به این اقدام خلیفه حفتر نشان نداده است.

شایان ذکر است که سال ٢٠١۵ در نتیجه نشستی که در شهر صخیرات کشور مراکش برپا شده بود معاهده‌ای به امضا رسید که به تشکیل شورای ریاستی و دولت وحدت ملی منجر شد اما خلیفه حفتر پس از مداخله نیروهای خارجی در امور داخلی لیبی اعلام کرد که این شورا و دولت وفاق ملی غیر قانونی است.