اعدام یک زندانی احوازی در مقابل چشمان برادرش

نیروهای امنیتی رژیم نژادپرست جمهوری اسلامی حسن کرملاچعب را مجبور به دیدن اجرای حکم برادرش کرده و در مقابل چشمان او برادرش را اعدام کردند.

عبدالله کرملا چعب و حسن کرملاچعب دو برادر از اهالی شاوور هستند که در تیرماه سال ۱۳۹۴ به همراه تعدادی دیگر از اهالی روستاهای اطراف شوش در ارتباط با حمله مسلحانه تیرماه ۱۳۹۴ به یک هیئت عزاداری در صفی‌آباد دزفول توسط اداره‌ی اطلاعات بازداشت شدند.

در این پرونده عبدالله کرملاچعب و قاسم بیت عبدالله با اتهام محاربه از طریق تشکیل گروه مخالف نظام با هدف بر هم زدن امنیت داخلی کشور، ارتکاب قتل عمدی و تهیه سلاح جنگی به اعدام محکوم شدند. اتهامی که این دو بارها آنرا در مقابل قاضی رد کردند، اما علی‌رغم نبود مدارک و اسناد کافی و وجود مدارکی مبنی بر عدم خروج عبدالله کرملا چعب در روز حادثه از خانه‌اش اما با نفوذ اطلاعات حکم اعدام برای این دو شهروند صادر شد.

 این حکم پس از تایید در دادگاه تجدید نظر و اعتراض متهمان به دیوان عالی کشور رفت و به دلیل عدم وجود ادله اثبات جرم اتهام انتسابی و تناقضات موجود در تحقیقات مراجع انتظامی، اداره اطلاعات و دادسرا، پرونده به شعبه هم عرض در دادگاه انقلاب اهواز ارجاع شد. این پرونده در شعبه ۳ دادگاه انقلاب احواز بررسی شد.

هر دو محکوم به اعدام در این پرونده اتهامات را بی‌اساس دانسته و آن را پرونده‌سازی دستگاه امنیتی برای آنان به دلیل فعالیت های مذهبی خود دانسته‌اند. متهمان اين پرونده از پیروان اهل سنت هستند. آنها در حضور رئیس شعبه اول دادگاه انقلاب احواز آثار ضرب و شتم و شکنجه را به وی نشان داده و گفتند که اعترافات در پی شکنجه از آنها گرفته شده است، اما این ادعا از سوی قاضی پذیرفته نشده است.

در همین پرونده حسن کرملا چعب برادر عبدالله نیز به ۳ سال حبس محکوم شد اما مدتی قبل از اعدام برادرش با قرار وثیقه و برای معالجه از زندان آزاد شد. اما یک روز قبل از اجرای حکم اعدام عبدالله کرملاچعب و قاسم بیت عبدالله در مرداد ۹٨ نیروهای امنیتی حسن کرملاچعب را دستگیر کردند.

نیروهای امنیتی رژیم حسن کرملاچعب را مجبور به دیدن اجرای حکم برادرش کرده و در مقابل چشمان او برادرش را اعدام کردند.

آنها به منظور شکنجه‌ی بیشتر این جوان ۲٨ ساله‌ی عرب در هنگام اجرای حکم اعدام برادرش به او گفتند که اگر توانایی داری بیا و برادرت را نجات بده...

این عمل نیروهای امنیتی رژیم که مصداق کامل شکنجه است نشان از خوی وحشیگری نیروهای رژیم دارد که از همه‌ی توان خود جهت شکنجه‌ی زندانیان سیاسی و عقیدتی استفاده می‌کنند.

حسن کرملاچعب در نهیت با پایان دوران محکویتش در ۱۹ فروردین ۹۹ از زندان آزاد شد.

لازم به ذکر است که علاوه بر عبدالله کرملا چعب و قاسم بیت عبدلله كه اعدام شدند، افراد ديگرى نیز در اين پرونده هستند كه در حال سپرى دوران حبس خود هستند؛ احمد كعب، شاعر حكم ۲۵ سال حبس، ماجد بيت عبدالله حكم ۲۵ سال حبس، حسن بيت عبدالله حكم ۲۵ سال حبس، حسن كرملاچعب حكم ٣ سال حبس(شخص آزاد شده وبرادر عبدالله كه اعدام شد)، عيسى بيت عبدالله حكم ۳سال حبس، مجيد بيت عبدالله حكم ۳ سال حبس، على زمانى( عبيداوى) فرزند صالح حكم ۳ سال حبس.