عمار حکیم حمله به کمپ مخمور را محکوم کرد و آنرا تجاوز نامید

عمار حکیم رئیس طیار حکمه حمله به کمپ مخمور را محکوم کرد و از حکومت خواست مسئولیت نقض مرزها را به عهده بگیرد.

عمار حکیم طی بیانیه‌ای در مورد بمباران کمپ مخمور توسط جنگنده‌های دولت ترکیه گفت: "تحت هر عنوانی که باشد نباید بهانه‌ای برای این نقض آشکار مرزها آورده شود و این اقدام نقض حق حاکمیت عراق است".

همچنین در این بیانیه با طرح یک سوال می‌گوید: "ما چگونه این را روشن کنیم که یک هواپیمای ناشناس یک کمپ پناهجویان را در شمال عزیز هدف قرار دهد؟"

عمار حکیم این حملات پشت سر هم را محکوم کرده و آنها را نقض مرزها نامید و گفت: "این نقض مرزها که به طور مداوم انجام می‌شود، باید حکومت عراق مسئولیت آن را بپذیرد و پاسخ این تجاوزها را بدهد".