سعد حریری نخست وزیر لبنان استعفا داد

نخست ‌وزیر لبنان در سیزدهمین روز اعتراضات ضد حکومتی گسترده از مقام خود استعفا داد

نخست‌ وزیر لبنان سعد حریری متن استعفای خود را به میشل عون رئیس جمهوری لبنان در کاخ ریاست جمهوری تقدیم کرد.

سعد حریری سال ٢٠١۶ به مقام نخست‌ وزیری لبنان رسید. حریری سال ٢٠١٧ در سفر به عربستان سعودی اعلام کرد که از سمت خود کناره‌گیری کرده است اما پس از بازگشت به لبنان و اصرار نمایندگان جریان‌های سیاسی لبنان استعفای خود را پس گرفت.

سعد حریری امروز در سیزدهمین روز اعتراضات ضد حکومتی طی سخنانی با اشاره به بن‌بست حکومت از مردم لبنان خواست صلح مدنی در این کشور را حفظ کنند. 

معترضان در لبنان اعلام کرده‌اند تا استعفای حکومت خیابان‌ها را ترک نخواهند کرد.

خبر استعفای نخست‌وزیر لبنان در حالی منتشر می‌شود که هواداران حزب الله مورد حمایت رژیم ایران امروز با چوب و چماق به معترضان حکومت در مرکز بیروت حمله کردند.