عادل چکدار، گریلای روژهلاتی عملیات شاهین‌های زاگرس

گریلا عادل بدون شک و دودلی تصمیم گرفت تا به نیروهای  اشغالگر مستقر در مام رشو ضربه بزند. ابتدا کوله پشتی‌اش را برداشته و سپس اسلحه‌اش را بر دوش انداخت.

نامگذاری عملیات ماه آوریل به عنوان عملیات شاهین‌های زاگرس بی دلیل نیست. این نام از کاراکتر گریلاهایی آمده است که این عملیات را انجام داده و به سمت پیروزی می‌روند. همچنین دستور انجام عملیات‌هایی بود که به شیوه‌ی ضربه‌ی شاهین انجام می‌شد که رهبر خلق کورد عبدالله اوجالان از دیدگاه جنگی به آن اشاره کرده بود. همچنین برای گریلاهایی که چندین سال است در زاگرس می‌جنگند، مبارزه‌ی بسیار بزرگی بود. شاهین‌‌ها در مکان‌های مرتفع زندگی می‌کنند، در بلندی‌ها پرواز میکنند و در بلندی‌ها لانه می‌سازند، مانند گریلاهایی که با این کوهستانهای بلند و مرتفع در می‌آمیزند، مانند گریلا عادل.

عادل چکدار یک جوان روژهلاتی است که در پاییز سال ۲۰۲۰ به منطقه آواشین آمده است. وی در سردشت متولد شده و راه بستگان و نیاکان خود را که در کوهستان‌های کوردستان شهید شده‌اند، در پیش گرفته است. قبل از آنکه به منطقه‌ی آواشین بیاید در مناطق گوناگون کوردستان کار کرده است. وی پس از آموزش کمین‌گذاری به تپه‌ی سرخ که یکی از سخت‌ترین مناطق آواشین است، آمده است. به رغم آنکه چند سالی بود که به نیروهای گریلا پیوسته بود، اما می‌گفت، این اولین باری است که  به‌طور عمیق احساس گریلا بودن می‌کند. اگر کسی تصمیم گرفت گریلا باشد، باید در سطح عالی به انجام وظایف گریلایی بپردازد. به همین دلیل در تپه‌ی سرخ و تپه‌ی کارتال و در مکانی مرتفع به جنگ پرداخت.

عادل همیشه در حال پیشرفت بود. در این کوهستان‌های بلند و مرتفع نیرو و معنای انقلابی بودن را داشت. همیشه در کار و زندگی و در هر امری جدی و با معنا بود. رفقایش همه او را دوست داشتند، چون گریلا می‌تواند تا این حد جدی باشد، اما تا چقدر می‌تواند شور و هیجان و جوش و خروش داشته باشد؟ مکان‌های بلند این احساس بلند را به وی بخشیده بودند. در زاگرس جدی بودن آپویی و دلگرمی همراه با رفقایش آیینه دل و فکر عادل بود. عادل که همیشه سخت‌ترین وظایف را به عهده می‌گرفت، اکنون زمان آن رسیده بود که بجنگد.

همراه با پیشرفت زندگی‌اش، به گریلایی پیشاهنگ و شجاع تبدیل شد. در جنگی که در بیست و سوم آوریل در آواشین آغاز شده بود، به گریلایی نترس و پیشاهنگ تبدیل شد. عادل هرگز در مقابل وظایف و عملیات‌هایی که به رفقایش و به این جنگ خدمت می‌کردند، نه نمی‌گفت. به همین دلیل در ۱۰ می، زمانی که برای ضربه زدن به دشمن می‌رفتند، بدون شک و دودلی خود را آماده کرد و قبل از همه در منطقه مام رشو ابتدا کوله پشتی‌اش را بر پشت انداخته و سپس اسلحه‌اش را بر دوش انداخت.

عادل قبل از آنکه عملیات آغاز شود چند روز پیشتر از آغاز عملیات گفته بود؛"پس از پروسه آموزش زمانی که به منطقه آواشین آمدم، زمستان بود و همین امر فرصتی ایجاد نمود تا بیشتر به کارهایم دقت کنم. اکنون بهار و تابستان است و زمان عمل می‌باشد. هدف ما در سال ۲۰۲۱ فقط تضعیف دشمن نیست، بلکه شکست کامل دشمن است. ما با تکنیک خود، تکنیک دشمن را شکست خواهیم داد. اما می‌خواهیم به دشمن حمله کنیم. همانطور که در گاره آنها را شکست دادیم و قطعاً در اینجا نیز آنها را شکست خواهیم داد."

عادل چکدار در ۱۱ می ۲۰۲۱/ ٢١ اردیبهشت ١۴٠٠ در مسیر مام رشو به همراه رفقایش باهوز روژهات، آگر ارنوس، جانپولات موصل، سیدار آمد و ماهر آمد در بمباران ارتش ترکیه شهید شد. گریلا عادل با شجاعت شخصیت و رفاقت و جنگ آوری خود از جوانان دیگر داناتر و کارآمدتر بود. هم اکنون همه آن عملیات‌هایی که برای انتقام او و رفقایش که همراه وی شهید شدند انجام می‌شود، همه‌ی این عملیات‌ها که در آواشین به دشمن ضربه می‌زنند، با هدف آن است که خود را به زندگی و جنگ شهید عادل برسانند.