فرمانده‌های گریلا: پیروزی در جنگ هفتانین نتیجه‌ی نوسازی است

هاوار سوروج از فرمانده‌های نیروهای مدافع خلق خاطرنشان کرد که نوسازی تنها محدود به عرصه نظامی نبوده است، بلکه در تمامی زمینه‌های فکری و عملی خود را نشان داده است. وی افزود؛ "پیروزی‌های هفتانین ثمره‌ی تکوین و نوسازی در نیروهای گریلاست."

فرمانده‌های نیروهای مدافع خلق کوردستان (ه.پ.گ) و یگان‌های زنان آزاد-ستار (یژاستار) در رابطه با حملات رژیم اشغالگر ترک به باشور کوردستان و جنگ هفتانین با سترک تی‌وی گفتگو کردند.

ایلم رونی از فرمانده‌های یژاستار با اعلام اینکه جنگ سنگینی در هفتانین در جریان است گفت:"مزرهای میثاق ملی به دردی جانکاه برای ارتش ترک مبدل شدند. این جنگ بخشی از نقشه‌ای بزرگتر است. مدتهاست که موضوع بحث است، اما توانایی اجرای آن را ندارند. نیروهای گریلا روزانه ضربات مهلکی را بر ارتش ترک وارد می‌کنند."

هاوار سوروچ یکی دیگر از فرمانده‌‌های گریلا با اشاره به تغییر و تحول در نیروهای گریلا گفت:"گریلا خود به معنی نوآوری است. گریلا با توجه به شرایط و فرصت‌ها به نوسازی خود دست زده و از اینرو سر پا می‌ماند. نوسازی تنها به محدود به عرصه نظامی نبوده است، بلکه در تمامی زمینه‌های فکری و عملی خود را نشان داده است. پیروزی‌های هفتانین ثمره‌ی تکوین و نوسازی در نیروهای گریلاست."

لاله‌شین جودی فرمانده نیروهای یژاستار با تأکید بر اینکه دولت ترک نخواهد توانست به اهدافش دست یابد افزود:"ارتش ترک بارها به حملات زمینی دست زده است، حتی پیش از این با ده‌ها هزار سرباز حمله‌ور می‌شدند. در این اواخر شاهد بودند که در مقابل گریلا نمی‌توانند گامی به پیش بردارند و محکوم به شکست هستند. این بار در تلاشند تا با استفاده از تکنولوژی به نتیجه‌ای دست یابند. اما این هم ثمری برایشان نداشت. هر سال برای ضربه‌زدن به گریلا خود را امتحان می‌کنند اما در مقابل نیروهای گریلا نیرومندتر می‌شوند. تغییر در تاکتیک فرصت‌های بزرگی را برای گریلا فراهم کرده است. تغییر برای ما معیاری دیالکتیکی است. مقاومتی تاریخی در هفتانین در جریان است. رفقایمان عملیات‌های موثری را به انجام می‌رسانند. هر بار با تاکتیک جداگانه‌ای اشغالگران را هدف قرار می‌دهند. ارتش ترک که نقشه اشغال منطقه را در سر داشت در مقابل نیروهای گریلا مستأصل شده و روزانه متحمل ضربات مهلکی می‌شود."