عملیات گریلایی در جولمرگ؛ شهادت سه گریلا در بدلیس

گریلاهای ه.پ.گ و یژاستار در بخش چلی استان جولمرگ نظامیان رژیم اشغالگر ترک را هدف قرار دادند. ه.پ.گ جزئیات شناسنامه‌های سه گریلا را که در بدلیس به شهادت رسیده‌اند منتشر کرد

مرکز خبررسانی نیروهای مدافع خلق کوردستان (ه.پ.گ) در اطلاعیه‌ای از تداوم عملیات نیروهای گریلا در جولمرگ سخن به میان آورده است.

در اطلاعیه امده است که نیروهای گریلا ساعت ١٢ روز ٢ ژوئن مواضع ارتش ترک در تپه ستونا در بخش چلی استان جولمرگ را هدف قرار داده‌اند. شمار دقیق کشته و زخمی‌های دشمن در این عملیات محرز نشده است.

همچنین ساعت ٩:۵٠ روز ٢ ژوئن عملیاتی را علیه سربازان رژیم اشغالگر ترک در تپه‌ی خودی منطقه آواشین از توابع مناطق حفاظتی مدیا انجام دادند. تعداد تلفات دشمن در این عملیات هم در دست نیست.

همچنین ساعت ١١:۴۵ همین روز نیروهای یژاستار یک خودرو زرهی ارتش ترک را در پایگاه زفق در بخش شمذینان استان جولمرگ هدف قرار دادند. تعداد کشته و زخمی‌های دشمن در این عملیات نیز در دست نیست.

شهادت سه گریلا در بدلیس

ارتش اشغالگر ترکیه روز ٣١ ماه مه منطقه مابین دو بخش شهید مزگین و شهید جمعه در بدلیس را با هواپیماهای جنگنده بمباران کرد. در این حملات ٣ رفیق به شهادت رسیدند.

مشخصات رفقای شهید به شرح زیر است:

   نام و نام خانوادگی: ویسل آلتون

   کد سازمانی: کندال جودی

   محل و سال تولد: بدلیس

   نام مادر – نام پدر: ممیخان - نایف

  تاریخ و محل شهادت: ٣١ مه ٢٠٢٠ / بدلیس

   نام و نام خانوادگی: ویسل کایا

   کد سازمانی: مظلوم خرزان

   محل و سال تولد: الیح

   نام مادر – نام پدر: صلحیه - شُکری

  تاریخ و محل شهادت: ٣١ مه ٢٠٢٠ / بدلیس

   نام و نام خانوادگی: آدم چلبی

   کد سازمانی: شورش تاتوان

   محل و سال تولد: بدلیس

   نام مادر – نام پدر: فریده - محسن

  تاریخ و محل شهادت: ٣١ مه ٢٠٢٠ / بدلیس

ه.پ.گ مراتب تسلیت خود را به خانواده هر سه شهید و خلق میهن‌دوست کوردستان ابراز داشته و با آرمان‌های جانباختگان راه آزادی تجدید میثاق کرده است.