۵۱ سال از ترور سلیمان معینی و خلیل شوباش گذشت

۵۱ سال پیش سلیمان معینی یکی از سران سرشناس انقلابی روژهلات کردستان توسط حزب دمکرات کردستان عراق به ریاست ملا مصطفی بارزانی ترور گردید و پیکر وی به نیروهای ساواک و حکومت پهلوی ایران تحویل داده شد

حکومت اشغالگر پهلوی ایران مانند سایر اشغالگران کردستان، همه‌ی حقوق ملی و سیاسی خلق کرد در روژهلات کردستان را نقض کرده بود. خلق کرد در این بخش کردستان برای بدست آوردن حقوق خود علیه رژیم پهلوی دست به مبارزه زد. چندین شخصیت پیشگام انقلابی آن دوره پس از جمهوری کردستان خود را سازمان دادند و یک جنبش گسترده علیه رژیم اشغالگر ایران ایجاد کردند و صدها جوان کرد به این جنبش پیوستند.

 

به دلیل تلاشهای این مبارزان در سالهای ۱۹۶۷ تا ۱۹۶٨ با پیشگامی سلیمان معینی مشهور به فایق امین، ملا احمد شلماشی مشهور به ملا آواره، اسماعیل شریف زاده، محمد امین سراجی، قادر شریف، خلیل مصطفی‌زاده مشهور به خلیل شوباش و ... جنبشی گسترده برای آزادی روژهلات کردستان و بدست آوردن حقوق خلق کرد ایجاد کردند.

 

فعالیتها و تلاشهای این گروه سبب ایجاد بحران برای رژیم پهلوی شده بود. نیروهای مختلف انقلابیون آن دوران به بزرگی و نیرومندی این جنبش پی برده بودند و دست به پشتیبانی از این جنبش زدند و تعدادی از پیشگامان خود را روانه‌ی کردستان کردند تا از این مبارزات حمایت کنند. یکی از این افراد کورش لاشایی بود.

 

رژیم اشغالگر پهلوی ایران برای نابود کردن این جنبش دست به فعالیت و تحریک جاسوسان و مزدوران خود زد تا این جنبش را از میان بردارند. این مبارزان شرق کردستان نیز مانند همه‌ی جنبشهای دیگر توسط تعداد کثیری از شخصیتها و مردم جنوب کردستان مورد حمایت قرار گرفتند و به همین دلیل برای سازماندهی کارهایشان در جنوب کردستان دست به فعالیت و سازماندهی خود زدند. هم زمان نیز با مبارزات جنوب کردستان هر گونه همکاری انجام دادند و از شرق کردستان کمکهای لازم را به طور مداوم برای مبارزات جنوب میهن جمع‌آوری میکردند و برای آنها می‌فرستادند.

 

حمایتهای جنوب و اتحاد مبارزان باشور و روژهلات در آن زمان رژیم پهلوی را تحت فشار قرار داده بود. به همین دلیل توسط ساوک و مزدورانش به سران انقلاب ایلول با ریاست ملا مصطفی بارزانی ارتباط برقرار کرده و از آنها خواستند این افراد را بکشند و یا اینکه آنها را دستگیر نموده و به ایران تحویل دهند.

 

مقرهای بارزانی به دلیل دریافت مداوم کمکهای مالی از ساواک و رژیم ایران و به دلیل حمایتهای مداوم رژیم اشغالگر ایران از آنها، فورا علیه مبارزان روژهلات کردستان اقدام کردند و از راه مهره‌های خود به جاسوسی در میان آن افراد پرداختند و به شایعه پراکنی علیه آنها پرداختند.

 

پارتی (پ.د.ک) در آن زمان علیه مبارزان روژهلات کردستان اعلان جنگ نمود و در عمل چندین تن از شخصیتها و مبارزان برجسته‌ی روژهلات کردستان را به درخواست رژیم پهلوی ترور نمود. سلیمان معینی که یکی از شخصیتهای برجسته و پیشاهنگان جنبش آن زمان بود به طور مستقیم توسط پارتی و بارزانی و ساواک هدف قرار داده شد.

 

در آن زمان سلیمان و خلیل شوباش می‌خواستند از سلیمانیه به طرف روژهلات کردستان بروند. مسیر آنها از منطقه‌ی سیتک سلیمانیه می‌گذشت. پارتی از راه یکی از جاسوسهای خود با نام قاله تگرانی که اهل روستای تگران بود در سیتک و توسط یکی از افراد حزب با نام صدیق برای اتومبیل سلیمان معینی و خلیل شوباش کمین کرده و آنها را دستگیر نمودند و به درخواست مقر بارزانی همان جا خلیل شوباش را در مقابل چشمان سلیمان معینی ترور می‌کنند و سلیمان معینی را هم به مقر ریاست آن زمان می‌برند.

 

سلیمان معینی در مقر ریاست انقلاب مورد بی‌احترامی قرار گرفته و بسیار تلاش کردند تا او را به یکی از مزدوران خود تبدیل کنند، اما علی‌رغم تلاشهای بسیار افراد نزدیک به بارزانی معینی تسلیم خواسته‌های آنها نشد.

 

بر اساس آخرین اسناد و اطلاعاتی که توسط روزنامه‌نگار حسن قاضی منتشر شد، کلیه‌ی بازجوییها و تحقیقاتی که در مقر بارزانی و پارتی بر روی سلیمان معینی انجام شده است، برای دستگاه اطلاعاتی آن زمان ایران به نام ساواک فرستاده شده است و کلیه‌ی اطلاعات در مورد انقلاب و فعالیتهای مبارزان روژهلات کردستان برای رژیم پهلوی ایران فرستاده شده است.

 

در بازجویبها از سلیمان معینی مبارزات روژهلات کردستان به عنوان اغتشاش و آشوب نام برده شده است و بازجویان پارتی و بارزانی چندین بار تاکید کرده‌اند که اقدامات سلیمان معینی و همراهانش اغتشاش و ایجاد آشوب است و کارهای آنها علیه رژیم پهلوی به زیان بارزانی و پارتی بوده است و به همین دلیل تمام تلاش خود را کرده‌اند تا مانع فعالیتهای آزادیخواهانه‌ی خلق روژهلات شوند.

 

پس از شکست بازجویان بارزانی و پارتی درروز ۱۵ مه ۱۹۶٨ /۲۵ اردیبهشت سلیمان معینی به دستور مقر بارزانی و ریاست پارتی (شخص ملا مصطفی بارزانی) ترور شد و فورا پیکر او به ژنرال بیات مسئول دستگاه ساواک ایران تحویل داده می‌شود. این ژنرال ایرانی نیز پیکر معینی را در شنو و پیرانشار و مهاباد در مقابل چشم مردم به نمایش گذاشت اما پس از چند روز به دلیل نارضایتی مردم روژهلات کردستان رژیم ایران ناچار می‌شود پیکر وی را به خانواده و بستگان معینی تحویل دهد. مردم مهاباد و سایر مناطق روژهلات کردستان نیز طی مراسمی پیکر وی را در قبرستان بوداق سلطان مهاباد به خاک سپردند.

 

ترور مبارزان کرد روژهلات کردستان تنها به ترور سلیمان معینی محدود نشد و ملا آواره و صدیق انجیری آذر و چندین رهبر و مبارز دیگر روژهلات که تعدادشان بیشتر از ۷۰ تن است، در آن زمان توسط پارتی ترور شدند. پارتی با این اعمال تروریستی خود توانست مدتی مانع از سربرآوردن انقلاب در روژهلات شود. حتی پس از سقوط رژیم پهلوی، پارتی در زمان قیاده موقت چندین بار علیه کردهای روژهلات جنگید و چندین منطقه را برای رژیم ایران از دست پیشمرگهای روژهلات کردستان خارج کرده و به سپاه پاسداران تحویل دادند.