۴٠ گریلا در مقابل حملات شیمیایی روزها مقاومت کردند (٣)

سال ٢٠٢١ در حملات شیمیای رژیم اشغالگر ترک به عرصه‌های گاره، زاپ، متینا و آواشین در مجموع ۴٠ گریلای ه.پ.گ و یژا ستار به قتل رسیدند. این گریلاها روزها در مقابل حملات اشغالگران ایستادگی کردند و با گازهای ممنوعه به شهادت رسیدند.

بزرگترین جنگ نه تنها در سال ٢٠٢١ بلکه در سال‌های اخیر از ٢٣ آوریل آغاز شد. ارتش اشغالگر ترک از ٢٣ آوریل عرصه‌‌های گریلایی آواشین، زاپ و متینا را آماج حمله قرار داد. سلاح‌ و گازهای شیمیایی که در عرصه بین‌المللی استفاده از آنها جرم محسوب می‌شود از سوی ارتش اشغالگر ترک در مقابل نیروهای گریلا مورد استفاده قرار گرفتند. اما ارتش ترک با عزم نستوه گریلاهای کوردستان روبرو شد. گریلاهای آزادی کوردستان که رویه گریلای سده ٢١ را در پیش گرفته‌‌اند در مقابله با محاصره‌ ماه‌ها و سلاح‌های شیمیایی ترکیه ایستادند و پس از شهادت نیز میراث عظیمی را از خود به یادگار گذاشتند.

بر اساس بیلان جنگ که از سوی مرکز رسانه و مطبوعات ه.پ.گ در میان سال آشکار شد در حملات شیمیایی رژیم ترک حدود ۴٠ گریلای ه.پ.گ و یژا ستار به شهادت رسیدند.  ۶ گریلا در ماه فوریه، ٣۴ گریلا هم در زاپ، متینا و آواشین در ۶ ماه جنگ به شهادت رسیدند.

ارتش غاصب ترک با سلاح و گازهای شیمیایی و استفاده از تکنولوژی پیشرفته نظامی بر شدت حملات افزود. نیروهای گریلا در زاپ، آواشین و متینا در مقابل حملات اشغالگرانه رژیم  ترک ایستادند، ما بخش‌هایی از روایت‌های گریلاهای مقاومتگر را در طول سال منتشر کردیم.

مقاومت ١٠ روزه‌ی ٧ گریلا در مقابل گازهای شیمیایی ارتش ترک

ارتش ترک روز ٢٣ آوریل به تپه شهید مونزور ارتفاعات مام‌رشو در عرصه آواشین حمله کرد. در این منطقه با پیشاهنگی فرمانده سرحد گرافی (کامران آلپسار) روکن زاگرس (سحر بینگول)، ساریا دیار (بیشنگ هزر)، جانفدا حسکه (شهباز عزالدین سیدو)، خبات آسو (عبید مولودی)، ظفر تولهلدان (محمد عبدالقادر حسین) و کامران آمَد (مصطفی شمشک) ١٠ روز مقاومتی تاریخی را از خود به نمایش گذاشتند.

هر کدام از این ٧ گریلا از بخش‌های جداگانه کوردستان بودند و در جنبش آزادی ملت کورد در سنگر صیانت از شرف جای گرفتند. گریلا سرحد و روکن اهل جولمرگ، گریلا ساریا اهل شرنخ، گریلا خبات اهل کرماشان، گریلا جانفدا اهل حسکه، گریلا کامران اهل آمَد و گریلا ظفر اهل قامشلو بودند. با آغاز حملات ارتش ترک این ٧ گریلا ١٠ روز به هر نوع عملیاتی از جمله تله‌های انفجاری و سوءقصد، حملات آنی با تاکتیک گریلای ضرباتی را بر اشغالگران وارد کردند. ارتش ترک روزها از هوا و زمین مواضع جنگ را هدف حمله قرار داد.

گریلاهای ه.پ.گ در زمان مقاومت مام رشو تصاویری را ضبط کرده بودند. در این تصاویر سیاست‌های جنگ ویژه نظامیان ترک آشکار شدند. نظامیان ترک جسارت نداشتند به در تونل‌های جنگ هم نزدیک شوند و از فاصله‌ای دور گریلا را خطاب قرار داده می‌گفتند 'تسلیم شوید، اگر از اینجا بیرون بیائید هیچ کاری به شما نداریم'. نظامیان اشغالگر ترک در حالیکه گریلاها را به تسلیم فرامی‌خواندند با نارنجک و گلوله‌ی گریلاهای مقاومتگر مواجه می‌شدند. بجای تسلیم شدن تا آخرین نفس خود ایستادگی کردند و به شهادت رسیدند. ارتش ترک پس از آنکه با ناکامی بزرگ روبرو شد با گاز سمی مواضع جنگ را هدف حمله قرار داد. ٧ گریلا با فرماندهی سرحد گرافی در مام رشو عرصه آواشین سرانجام در ٣ می ٢٠٢١ پس از ١٠ روز حمله شیمیایی سنگین رژیم ترک به شهادت رسیدند.

شهادت ۵ گریلا در ارتفاعات زندوا با سلاح‌ شیمیایی

گریلاهای آزادی کوردستان که از ٢٣ آوریل در عرصه متینا جنگ علیه اشغالگران را آغاز کرده بودند مقاومت بزرگی را از خویش به نمایش گذاشتند. گریلاهای ه.پ.گ و یژا ستار با فرماندهی رِباز زانا (ایلهان توکدمیر) از فرماندهان کارزار انقلابی جنگ خابور در تپه زندورا که دارای موقعیت استراتژیکی در منطقه است از ١١ ژوئن تا ١٣ ژوئن به مدت ٣ روز در مقابل نظامیان ترک جنگیدند. در این مقاومت ۶ گریلا به شهادت رسیدند و آشکار شد که حداقل ۵ گریلا با سلاح شیمیایی به شهادت رسیده‌اند.

شهادت ۵ گریلا در آرس فارس با سلاح شیمیایی

در ۶ تا ٨ می ٢٠٢١ در منطقه آرس فارس عرصه آواشین علیه سلاح‌های شیمیایی مقاومت تاریخی رقم خورد. نظامیان ترک در این مقاومت ٣ روزه با تاکتیک‌های جداگانه گریلا مواجه شدند و با بکارگرفتن سلاح شیمیایی به ۵ گریلا به نام‌های دیانا ماریا (دجله عمر احمد)، ژین یلماز (بهار ناس)، روبار معروفی (شروان اُزکان) و ساریا چیا (ساریا محمود) با فرماندهی آمارا جودی (جیهان کاپار) حمله کردند. این ۵ گریلا به شیوه‌ای فدایی تا آخرین نفس جنگیدند. ارتش اشغالگر ترک که در مقابل اراده گریلاهای جنبش آزادیخواهی با شکست روبرو شده بود یکبار دیگر به سلاح شیمیایی توسل جست. به دلیل تأثیر سلاح شیمیایی سنگین روز ٨ می، ۵ گریلا در سنگرهای مقاومت به شهادت رسیدند.

شهادت ٧ گریلا در تپه سور با سلاح شیمیایی

روز ٧ ژوئیه یک گریلای ه.پ.گ به نام باز گوَر (فرات شاهین) در سنگرهای مقاومت تپه سور در نتیجه سلاح‌های شیمیایی و عواقب گازی سمی ارتش ترک به شهادت رسید. روز ٣ سپتامبر ارتش اشغالگر ترک در مقابل مقاومت گریلاهای آزادی کوردستان با شکست روبرو شده و یکبار دیگر به اقدامات ضدانسانی دست زد.

در این حمله با سلاح شیمیایی به گریلاهای کوردستان حمله کردند و گریلا بوتان اوزگور (جلال اوزجان)، زنارین ولات (راما شمدین) و دلال قامشلو (هیفا مامو) را به شهادت رساندند. ه.پ.گ در اطلاعیه‌ای در مورد مقاومت گریلایی در تپه سور اعلام کرد:"هوالانمان بوتان، زنارین و دلال که با مقاومت حماسه‌وار خود در تپه سور صفحه‌ی تازه‌ای را در تاریخ آزادی خلقمان گشودند، همچون بزرگترین نیرو و منبع روحیه گریلاهای آزادی کوردستان یاد و نام آنان همیشه زنده می‌ماند و بهانه ما برای تداوم مبارزه می‌باشند."

ارتش اشغالگر ترک روز ١۵ سپتامبر ٢٠٢١ یکبار دیگر در برابر مقاومت گریلا در تپه سور که از مناطق استراتژیک عرصه آواشین است از سلاح شیمیایی استفاده کرد. در حمله شیمیایی رژیم سفاک ترکیه سه گریلا به نام‌های آرگش بوتان (حسن امجور)، اوزگور باگوک (فاطمه بالیجا) و سرهلدان مُردَم (سردار دینچ) به شهادت رسیدند.

شهادت ١٠ گریلا در ورخله در حملات شیمیایی

گریلاهای کوردستان در پاسخ به حملات اشغالگرانه‌ای که از ٢٣ آوریل آغاز شده بودند در چهارچوب کارزار شاهین‌های زاگرس داستان قهرمانی را به رشته تحریر درآوردند. بویژه پس از تابستان در مناطق تپه سور و ورخله عرصه آواشین مقاومت بزرگی علیه تکنولوژی پیشرفته یکی از مدرن‌ترین ارتش‌های جهان نشان داده شد. ارتش ترک که با تاکتیک‌های گریلای متحرک، سنگرها و تونل‌های جنگی روبرو شده بود، چهار ماه تمام با هواپیماهای جنگنده و هلیکوپترهای تهاجمی حملات بی‌وقفه‌ای را علیه نیروهای گریلا ادامه داد.

ارتش ترک پس از آنکه از حملات هوایی نتیجه‌ای کسب نکرد، اینبار با هلی‌کوپتر ده‌ها تن مواد منفجره و (TNT) را به منطقه منتقل کرده و علیه مواضع جنگ گریلایی بکار گرفت. علی‌رغم آنکه ارتش ترک ده‌ها بار از این شیوه استفاده کرد اما نتوانست گریلاها را از سنگرها خارج کند. ارتش ترک سپس موازین بین‌المللی را یکبار دیگر زیر پا گذاشته به سلاح‌های شیمیایی متوسل شد. وقتی نیروهای گریلا حملات شیمیایی رژیم ترک را خنثی کردند، اقدام به بمباران شیمیایی منطقه از آغاز ماه سپتامبر کرد.

بر اساس منابع ه.پ.گ در زمان بمباران شیمیایی عرصه فراوانی از اراضی منطقه تخریب شد و تمامی جانداران را امحا کرد. در این بمباران شیمیایی که روز ۵ اکتبر ٢٠٢١ انجام شد ۵ گریلا به نام‌های جومالی چوروم (زینل اروجاک)، چاوری کامران (سهیلا قرمزتاش)، دلوین دالاهو (رِزان درآفرین)، آمارا جودی (روژین رمضان) و ماهر کوپ (چتین چلیک) به شهادت رسیدند.

ارتش اشغالگر ترک روز ١٠ اکتبر یکبار دیگر منطقه ورخله را با سلاح‌های شیمیایی بمباران کرد. در این مقاومت یکی از فرماندهان کارزار انقلابی شاهین‌های زاگرس که با فرماندهی جومالی چوروم به انجام می‌رسید پنج گریلا به نام‌های هیویدار تربسپی (آلا خدر خلف)، یریوان کاتو (مقبوله کلچ)، بْنفش چیا (سما سمبل)، عادل گابار (یعقوب کزلاسلان) و تکوشر زاگرس (أرهان شاهین) به شهادت رسیدند.

فردا: جهان فریاد 'حملات شیمیایی را متوقف کنید!' را نشنید
جهان سکوت کرد، سلاح شیمیایی به وسیله اصلی جنگ دولت ترکیه تبدیل شد (١) | خبرگزاری فرات
علیه نیروهای گریلا از گازهای سمی «معطر» استفاده کردند (٢)
 | خبرگزاری فرات