ابرو گونای: با گسترش حزب دمکراتیک خلق‌ها، به جنگ و انزوای امرالی پاسخ می‌دهیم

اِبرو گونای سخنگوی حزب دمکراتیک خلق‌ها در کنگره این حزب در پرسوس سخنرانی کرده و خاطرنشان ساخت که آنها با گسترش و توسعه سیاست‌های حزب دمکراتیک خلق‌ها، به سیاستهای جنگی و انزوالی تحمیلی بر امرالی که از سوی حاکمیت دنبال می شود پاسخ می‌دهند.

تشکیلات حزب دمکراتیک خلق‌ها در منطقه پرسوس، سومین کنگره عادی خود را برگزار کرد. کنگره در دفتر این حزب برگزار شد. اِبرو گونای سخنگوی این حزب، عایشه سوروچ و عمر اوجالان نمایندگان حزب دمکراتیک خلق‌ها در حوزه انتخابیه رحا و بسیاری دیگر در این کنگره شرکت داشتند.

سیاستهای جنگ طلبانه به انزوای امرالی گره خورده‌اند

ابرو گونای سخنگوی حزب دمکراتیک خلق‌ها در این گنگره سخنرانی کرده و اعلام کرد که پرسوس از شهرهای مبارز بوده و نقش و جایگاه پرسوس را در دوران مبارزه کوبانی یادآور شد. گونای در ادامه اظهار داشت که مبارزه آزادیخواهانه خلق کورد در منطقه پرسوس هزینه های سنگینی را تا کنون داده است وبسط و توسعه سیاستهای حزب دمکراتیک خلق‌ها می‌توان بهترین پاسخ به سیاستهای جنگ‌طلبانه و انزوایی باشد که از سوی حاکمیت بر امرالی تحمیل شده است. در این باره گونای اظهار داشت که حزب انها از تلاشهای خانواده شنیاشار برای دستیابی به عدالت حمایت می‌کنند و مسر حقیقت آزادی را در پیش خواهند گرفت.

گونای در خاتمه اظهار داشت که منبع تداوم سیاستهای جنگ طلبانه تحمیل انزوا بر امرالی بوده و حزب آنها تا زمان دست‌یابی به آزادی مبارزات خود را ادامه می‌دهد، زیرا در یافته‌اند که افکار اوجالان چگونه می‌تواند صلح را رقم بزند.

 بعد از پایان سخنرانی‌ها، یاشار گوندوزآلپ و امینه کایا به عنوان روسای مشترک منطقه پرسوس برگزیده شدند.