ابرو گونای: مخاطب راه حل مساله کورد آقای اوجالان است

ابرو گونای سخنگوی حزب دمکراتیک خلق‌ها در نخستین کنگره غیر عادی این حزب در جزیر سخنرانی کرده و اعلام داشت که: اگر به دست‌یابی به راه حل فکر می‌کند، مخاطب راه حل مساله کورد آقای اوجالان است.

تشکیلات حزب دمکراتیک خلق‌ها در منطقه جزیر، شرنخ، با مشارکت بردان اوزترک ریاست کنگره جامعه دمکراتیک و ابرو گونای نماینده مردین در پارلمان ترکیه، با شعار «با روح مقاومت ژوئیه خود را سازماندهی کرده و به سوی آزادی حرکت می‌کنیم» نخستین کنگره غیر عادی خود را در سالن عزیز اوغلو برگزار کرد. نوران ایمیر نماینده حزب دمکراتیک خلق‌ها از حوزه انتخابیه شرنخ، مادران آشتی، مجلس زنان حزب دمکراتیک خلق‌ها، فعالان جنبش زنان آزاد، تشکیلات حزب دمکراتیک خلق‌ها در مناطق مختلف نیز در این کنگره شرکت داشتند.

کنگره با ادای احترام به جانباختگان راه آزادی و انتخابات هیات ریاست آغاز شد. سپس نوران ایمیر نماینده این حزب از حوزه انتخابیه شرنخ سخنرانی کرد. ایمیر برای هیات مدیره جدید این حزب در شرنخ آرزوی موفقیت کرده و برای گسترش هر چه بیشتر حزب دمکراتیک خلق‌ها آرزوی موفقیت کرد. نوران ایمیر در ادامه خاطرنشان ساخت که هیچ نیرویی نمی‌تواند حزب دمکراتیک خلق‌ها را متوقف کند.

فرایند راه حل فرصتی تاریخی بود

بردان اوزترک ریاست مشترک کنگره جامعه دمکراتیک سخنران بعدی بود. اوزترک در سخنرانی خود با اشاره به مسئله کورد اظهار داشت که تا زمانیکه مسئله کورد حل نشود، ترکیه به دمکراسی نمی‌رسد و در این باره افزوود: ما دچار وضعیتی شده بودیم که از سخن گفتن به زبان کوردی دچار شرم می‌شدیم. ما خجالت می‌کشیدیم که بگوییم در جغرافیای کوردستان زندگی می‌کنیم. اما در سایه مبارزه آقای اوجالان و رفقای وی این وضعیت بر هم خورده و مبارزه خلق کورد از نو آغاز شد. آقای اوجالان و رفقای وی گفتند که سیاستهای تحمیل شده علیه خلق کورد را نمی‌پذیرند، خلق کورد خلقی کهن بوده و علیه این سیاستها بپاخاستند. با مبارزه، خلق کورد در تمام جهان شناخته شده است. اما متاسفانه مشکلات و مسئله کورد همچنان ادامه دارد. با مبارزاتی که هم اکنون نیز در جریان هستند، مسئولان دولت ترک، آقای اوجالان را به عنوان مخاطب برسمیت شناخته و فرایند حل مسئله کورد را آغاز کردند. این فرصت، فرصتی تاریخی بود؛ و این فرایند توانست دمکراسی و آزادی خلق‌های ترکیه را نیز مورد نظر قرار دهد و راه را برای آنها بگشاید. اما متاسفانه مسئولان دولت ترک وارد عمل شده و فرایند حل مسئله کورد را خاتمه دادند. بار دیگر اسلحه را به میدان سیاست آوردند، فرایند راه‌حل به این طریق خاتمه داده و سیاستهای سرکوب را مجددا به اجرا دراوردند. همراه با سیاستهای عدم دست‌یابی به راه حل، سیاستهای نابودی را ادامه می‌دهند. اما خلق کورد با موضع مبارزاتی و مقاومتی، این سیاستها را بر هم زده است.  کسانی که می‌خواستند که خلق کورد را از میان بردارند، امروز به ترتیب از میان می‌روند.

تا آزادی آقای اوجالان مبارزه ادامه خواهد یافت

بردان اوزترک در ادامه سخنرانی خود اظهار داشت که مخاطب اصلی مسئله کورد امرالی بوده و در ادامه خطاب به هیات حاکمه افزود: با سیاستهای سرکوب، دستگیری و قتل نمی‌توانید مسئله کورد را حل کنید. مسئله‌ای وجود دارد که مسئله کورد نام دارد. خلقی وجود دارد و هر خلقی هویتی آزاد و حیاتی عادلانه می‌خواهد. و این همان خواست است که باید برای آن آقای اوجالان مخاطب قرار گرفته شود. ما در بوتان فریاد می‌زنیم: آینده خلق‌های ترکیه نه در دست آمریکا، اروپا و دیگر نیروها قرار دارد. راه حل مسئله کورد دیالوگ است و مخاطب آن نیز آقای اوجالان است. تا زمانی که انزوا را در هم نشکنیم، دست از مبارزه برنمی‌داریم. این مبارزه تا آزادی آقای اوجالان ادامه خواهد یافت.

آقای اوجالان مخاطب مسئله کورد است

بعد از سخنرانی اوزترک، ابرو گونای سخنگوی مشترک حزب دمکراتیک خلق‌ها سخنرانی کرد. گونای ضمن اشاره به سیاستهای آ.ک.پ گفت: کسانی که امروزه حزب دمکراتیک خلق‌ها را هدف قرار می‌دهند، همان کسانی هستند که فرایند حل مسئله کورد را خاتمه دادند. ما از شما در جزیره بوتان سوال می‌کنیم؛ چه کسانی مردم را در زیر‌زمینها زنده زنده قتل‌عام کردند؟ ما می‌پرسیم که چه کسانی صلاح‌الدین دمیرتاش و فیگن یوکسکداغ را دستگیر و زندانی کرده‌اند؟ از شما می‌پرسیم که چه کسی گفته است که ما مخاطب دولما باخچه را به رسمیت نمی‌شناسیم؟ با چنین سخنانی با خلق کورد شوخی می‌کنند. مگر روحانیونی را که به زبان کوردی خطبه می‌خواندند دستگیر نکرده‌اند؟ اگر شما بخواهید مسئله کورد را حل کنید، چه کسی است که مانع شما شده باشد؟ چرا آن را حل نمی‌کنید؟ چرا مخاطب اصلی مسئله کورد را در انزوا و حصر قرار داده‌اید؟ اگر به فکر یافتن راه حلی هستید، مخاطب آقای اوجالان است. تا زمانیکه آقای اوجالان در امرالی در انزوا و حصر باشد، کورد هیچگاه وعده و وعیدهای شما را باور نمی‌کند. دست از دیدن کورد به عنوان انبار رای در زمان انتخابات بردارید. کورد رهبر دمکراسی در ترکیه است. ما اعلام کرده‌ایم که حزب دمکراتیک خلق‌ها هستیم و در همه جا حضور داریم. نه تعطیلی و نه گشودن پرونده برای تعطیلی حزب دمکراتیک خلق‌ها نمی‌تواند مانع از تحقق اراده ما باشد. در همه جا مقاومت، مانند مقاومت جزیره بوتان ادامه پیدا می‌کند. ما هیچگاه در مقابل اشغالگری و توطئه‌های فاشیسم سر تعظیم فرود نمی‌آوریم. با درخواست آزادی خلق کورد، مطالبه دمکراسی برای خلق‌های ترکیه را به پیروزی می‌رسانیم.