ادامه دیدارهای هیات ابتکار عمل صیانت از کوردستان در سلیمانی

هیات بین‌المللی ابتکار عمل صیانت از کوردستان با جنبش آزادی جامعه کوردستان و حزب کمونیست کوردستان دیدار کرده و در خصوص حملات ارتش اشغالگر ترک و جنگ داخلی کورد با اعضای این احزاب گفتگو نمود.

دیدارهای هیات بین‌المللی ابتکار عمل صیانت از کوردستان ادامه دارند. این هیات در چارچوب دیدارهای خود روز گذشته با جنبش آزادی جامعه کوردستان دیدار نمود. در این دیدار حملات ارتش اشغالگر ترک به جنوب کوردستان و احتمال جنگ داخلی میان کورد مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

زمان آزادی فرا رسیده است

نیکو وگل از اعضای این هیات بین‌المللی اظهار داشت که ما از خلق کورد حمایت کرده و برای حمایت و پشتیبانی از خلق کورد به جنوب کوردستان و سلیمانی عزیمت کرده‌ایم تا مانع از بروز جنگ کوردکشی شویم. ما مخالف اشغالگری ترکیه هستیم. ما از مبارزات زنان کورد خوشنود هستیم. ما امیدواریم که بتوانیم فعالیتهایمان را گسترش دهیم زیرا آزادی جامعه با آزادی زنان امکان‌پذیر است.

محمد عبدالله ریاست مشترک جنبش آزادی جامعه کوردستان نیز در این مراسم سخنرانی کرده و اظهار داشت: از حضور شما خوشحال هستیم. همزمان از موانع مشکلات پیش آمده برای شما در هولیر ناراحت هستیم. اما تا کنون به اهداف خود دست پیدا نکرده‌ایم. اما با اندیشه‌های رهبر آپو و مبارزات ما دست‌یابی به آزادی امکان‌پذیر است.

تارا حسین معاون ریاست مشترک جنبش آزادی نیز در این نشست سخنرانی کرده و اظهار داشت: ما خوشحال هستیم که ملت کورد به کمک‌های دولت‌های اروپایی دوخته نشده است. اما خلق کورد منتظر همکاری و حمایتهای خلق‌های اروپا است. زیرا دولت‌ها حافظان منافع خود هستند و خلق‌ها نیز در پی دوستی و حفاظت از خود هستند.

دیدار با حزب کمونیست

هیات بین‌المللی ابتکار عمل صیانت از کوردستان بعد از خاتمه دیدار خود با جنبش آزادی جامعه کوردستان، ضمن حضور در دفتر حزب کمونیست کوردستان در سلیمانیه، با هیاتی از این حزب دیدار کرد.  نیکو وگل بعد از دیدار یا هیات حزب کمونیست کوردستان اظهار داشت: در رابطه با اوضاع کوردستان همفکری کرده و دیدگاههای خود را با یکدیگر در میان گذاشتیم. نقطه نظرات مشترکی بین ما خصوصا در مقابله با اشغالگری دولت ترک در جنوب کوردستان وجود داشت.

عثمان زندانی مسئول کمیته حزب کمونیست کوردستان در سلیمانیه نیز با ابراز خوشحالی از دیدار این هیات بین‌المللی اعلام نمود: حضور این هیات علیه اشغالگری، حمایت از حقوق مشروع خلق کورد و تلاش‌های این هیات برای دست‌یابی به صلح و آرامش در کوردستان مایه افتخار و غرور است.